Nyheter > 22 maj - Biologiska mångfaldens dag

22 maj - Biologiska mångfaldens dag

Tordyvel Foto: Erik Hansson

2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald för att öka medvetenheten och uppmärksamma artrikedomens betydelse.

Rebecka Le Moine och Erik Hansson tog initiativet 2017 till att lyfta dagen i Sverige och under 2017 och 2018 har aktiviteterna för att uppmärksamma dagen ökat. Idag jobbar Erik Hansson och Moa Pettersson med detta tillsammans med Naturskyddsföreningen som huvudpartner.

Aktiviteter

Alla som vill får engagera sig och ordna aktiviteter för att uppmärksamma dagen. Läs mer vad du kan göra här. Aktiviteter kan också ske antingen helgen före eller helgen efter den 22 maj.

Se alla aktiviteter som är anmälda 2019 här.

Här hittar du all information om biologiska mångfaldens dag.

Om biologisk mångfald
Biologisk mångfald, en artrik natur, anses vara ett bra skydd mot många av hoten som naturen och mänskligheten står inför. En artrik och varierad skog lagrar till exempel mer koldioxid än ett trädplantage. En myllrande våtmark minskar övergödningen och gör samhället mindre sårbart mot översvämningar. En äng med en mångfald av växtarter gynnar pollinerare betydligt bättre än en gräsmatta med få arter.

Biologisk mångfald är också ett riksdagsbeslut. Riksdagen har formulerat att ”den biologiska mångfalden ska bevaras”, i sina miljökvalitetsmål. Sverige har även skrivit på konventionen om biologisk mångfald och har därmed lovat att försöka bevara den naturliga mångfalden inom landet. I dagsläget ser det inte ut att lyckas. Miljömålet “Ett rikt växt- och djurliv” kommer enligt Naturvårdsverkets bedömning inte att nås till 2020 med nuvarande insatser. Tvärtom går utvecklingen åt fel håll och “förlusten av biologisk mångfald fortsätter”.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in