Album > Nitay Guggenheim > Camino del Norte, Camino ...

Camino del Norte, Camino Primitivo..and Finnisterre/Muxia 1100 km

Camino del Norte / Primitivo och Finisterre Muxia -och tillbaka till Santiago
( made a translation into english after the swedish)
Efter att ha gått tidigare under 4 ggr närmare 4,500 km med min hustru Eva, längs några av de längsta Camino leder till Santiago : Frances/Fisterra 2010, Via de la Plata + Sanabres 2012, 2014 Camino de Levante/Sureste, VdlPlata + Camino de Invierno , samt 2016 Camino Mozárabe, + variant Sanabres och kompleterring av Camino de Invierno.. Många långa vackra svåra mer/mindre stigar men går man längs Camino händer det något med en. Allt eftersom vänds Kameraobjektivet till de inre sfärerna.. och en vandringen byter både karaktär, skepnad och djup och betydelse, där mötet med ens själ och andras blir till ett unikt tillfälle att växa längs vägen..

Under senaste åren blev problemen ganska många och slutligen valde Eva pga hälsan att inte gå mera och för min del, var det antingen gräva ned alla mina drömmar om Camino del Norte, eller att hitta tillfälle och med någon bekant intresserad-person som var villig att slå följe och.. detta tillfälle dröjdes inte länge. Vår yngste dotter Danielle började intresserar sig av långa vandringar och hon drog sig ut i långa (ca 65-80 km ) dagsturer till närliggande städerna.. Men då kom Korona viruset och förstörde allt.. men som allt annat här på jorden saker kommer och går.. och 2022 efter många om och men, och förberedelser.. drog vi iväg.. Danielle (33.5) och hennes far u.t (fyllde 66 under vandringen).

Flyget tog oss till Biarritz, den 22 08 2022.. vi landade där och därifrån drog vi till fots, ca 8 km till Alberguet i Bayonna som var vår första övernattning av Camino del Norte och därifrån drog vi på morgonen, först till Katedralen i Santiago de Compostela för att fortsätta samma dag vidare till Negreira...med målet Finnisterre - och Muxia och därifrån, utan att vila en enda dag (förutom övernattningarna) tillbaka till Katedralen i Santiago de Compostela där slutade vår vandring efter 1100 km och 39 dagar.. Vi låter bilderna berätta

Camino del Norte / Primitivo ..then continue walking Camino Finisterre Muxia - and bak to Santiago de Compostela by foot

Having previously walked 4 times close to 4,500 km with my wife Eva, along some of the longest Caminos to Santiago : Frances/Fisterra 2010, Via de la Plata + Sanabres 2012, 2014 Camino de Levante/Sureste, VdlPlata + Camino de Invierno , as well as the 2016 Camino Mozárabe, + variant Sanabres and completion of the Camino de Invierno.. Many long beautiful difficult more/less trails but if you walk along the Camino something happens to one. Gradually, the camera lens is turned to the inner spheres.. and a journey changes both character, guise and depth and meaning, where the meeting with one's soul and that of others becomes a unique opportunity to grow along the way..

In recent years, the problems became quite numerous and finally Eva chose due to her health not to walk anymore and for me, it was either to bury all my dreams about the Camino del Norte, or to find an opportunity and with some known interested person who was willing to follow and.. this opportunity was not long in coming. Our youngest daughter Danielle became interested in long hikes and she went out on long (approx. 65-80 km) day trips to nearby towns.. But then the Corona virus came and destroyed everything.. but like everything else on earth things come and go goes.. and in 2022 after many toss and buts, and preparations.. we set off.. Danielle (33.5) and her father u.t (turned 66 during the trek).

The flight took us to Biarritz, on 22 08 2022.. we landed there and from there we went on foot, about 8 km to the Alberguet in Bayonna which was our first overnight stay of the Camino del Norte and from there we left the day after early at morning.. our goal was first to The Cathedral of Santiago and than to continue the same day to Negreira, from there...on to Finnisterre - and Muxia and from there, without resting a single day (except for the overnight stays) back to the Cathedral of Santiago de Compostela where our trek ended after 1100 km and 39 days.. We'll let the pictures tell the story.

(Logga in för att skriva en kommentar)
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook
Visste du att som Plus-medlem på Utsidan kan du dölja (nästan) alla annonser? Läs mer om Plus