Album > Topplistor

Bild  Röster  Medelbetyg  Resultat  
Den drömmande sjön  5  5.0000  4.00  
Vy mot Schweiz och Italien  1  4.0000  0.00  
Uppåtlut. Min favorit.  1  5.0000  0.00  
?  1  4.0000  0.00  
Dåsig i värmen  1  4.0000  0.00  
?  1  5.0000  0.00  

Visa alla bilderna

Formel: medelbetyg * (antal_röster - 1 ) / antal_röster