Militärområden

Vill upptäcka mer av Stockholms Län, men har vid några tillfällen fått vända om, pga. militärområde som av säkerligen goda skäl inte är utmarkerade på Google Maps, t.ex Oxnö Huvud.

Hur kommer man runt sånt, hur kollar man upp sånt i förväg?

Tacksam för tips.
 
Av säkerligen goda skäl lär du inte få något svar om/när du kontaktar Myndigheten och frågar...
Håller du dig till inlandet så är sannolikheten att stöta på militära skydds-
områden mycket lägre än om du siktar på kust och skärgårds -området.
/Odd
 
Bland annat på kartan Länsstyrelsernas Webbgis finns militära övningsområden och skjutfält angivna. Det står naturligtvis däremot inget om vilka förbud som gäller (när, gällande vad och gällande vem). De uppgifterna kanske man kan få från berörd länsstyrelse, polisen och/eller militären?
 
Jag har av misstag satt upp tältet för övernattning på en norsk ubåtsbas som inte heller den var markerad (inte ens med skyltar på platsen) av kanske samma goda skäl. MP upplyste oss dock vänligt om detta och bad oss att hitta en annan tältplats vilket vi givetvis gjorde:)
 
Det finns olika typer av militära skyddsobjekt:
- somliga för att obehöriga/allmänheten inte ska ha tillträde för att det är något skyddsvärt för totalförsvaret
- somliga andra är militära skjut- och eller övningsfält och där är det mera av att man ska skydda allmänheten från militär farlig verksamhet t ex skarpskjutningar eller mörkerkörning utan belysning
För den senare typen kan det variera över tid om allmänheten får vistas där (när det inte övas) eller inte (då det övas). Dessa avlysningar annonseras på försvarsmakten t ex här:
Men annoseras även ofta vid naturliga infarter till resp område.
Noptera att även havsområde utanför kan omfattas och du som båtförare/seglare/paddlare är skydlig att känna till dessa avlysningar och kan i bästa fall få böter om du ger dig in trots avlysningen. I värsta fall hamnar du i ett kulregn från ett skjutande förband.

För den första kategorin så är det bara att vackert vända om när du ser skylt om skyddsobjekt med tillträdesförbud och av förklarliga skäl är dessa inte utmärkta på kartor. Det kan bli en dyr läxa att öveträda dessa förbud. Enligt lokaltidningen så åkte några skrinnare in i örlogshamnen i Karlskrona i vintras och tog bilder av sig själva bredvid förbudsskyltarna och blev bötfälda!
Det finns gott om natur som inte är skyddsobjekt att vara i.

/Patrik
 
Vill upptäcka mer av Stockholms Län, men har vid några tillfällen fått vända om, pga. militärområde som av säkerligen goda skäl inte är utmarkerade på Google Maps, t.ex Oxnö Huvud.

Hur kommer man runt sånt, hur kollar man upp sånt i förväg?
Använd en annan karttjänst :)
Lantmäteriets Min karta
Open Street map
Jag har länkad kartorna till Oxnö Huvud.

Open Street map har även mer militärområder markerad än lantmäteriet (för exempel är örlogshamnen i Karlskrona markerad som militärområde)

Henning
 
Har du besökt Norrbotten fram till avvecklingen av Kalla kriget -91 så hade du sett hur många militära skyddsområden som helst här uppe. Dom var väl skyltade. Det fanns militära fort ute i skogen och baracker, mobförråd, kommunikationscentraler, m. m.
 
Det finns inga militära skyddsområden längre. Men det finns kanske gamla skyltar.
Den lag som styr detta, Skyddslagen, ändrades 2010.
Numer heter det skyddsobjekt och det kan vara en byggnad, anläggning eller område mm. som fått ett förstärkt skydd mot spioneri, sabotage, terrorism mm.
Inte bara militära myndigheter kan besluta om skyddsobjekt utan även LST för civila anläggningar. Tillträdesförbud, fotografering mm ingår oftast i skyddet.
 

Bilagor

Ett exempel på en välkomnande skyltironi till ett civilt skyddsobjekt (som numera
även ingår i det återuppväckta totalförsvaret) - det här är så långt man får komma
innan det blir beordrad vändning och avresa :
2021-05-18 13;55 _IMG2934_DxO+Odd.jpg
(Då jag har yrkesmässigt fototillstånd får jag också visa er bilden
som alltså visar mer än vad gemene man får fotografera...)
 
Senast ändrad:
Skit i gamla militära skyltar. Sätt upp tältet och skulle mot förmodan vårt kavalleri rida ut och beivra intrånget så är det ju bara att passa och flytta. Det är så mycket förbud som inte borde finnas. Det blir ibland löjeväckande.
 

Logga in

Tips!