Helikopter för persontransporter

Helikopter till eller från fjällvandring ifrågasattes i en tråd under "Reskompis" nyligen.

Admin tog bort ca 10-talet inlägg då de bedömdes som OT. Så jag fortsätter tråden här.

Skall begränsning av koldioxidbelastningen ge effekt behövs politiska åtgärder. Å andra sidan kan politiska åtgärder bli lättare att få till om det finns en livlig debatt och frivillig återhållsamhet.

Hur ser ni på detta?

Thure
 
Jag ser inget lagenligt hinder för helikopter (eller bandvagn vintertid).
Varför ska alltid lilla obetydliga Sverige förväntas gå före resten av den civiliserade västvärlden? De (helikoptern och bandvagnen) gör turismen tillgängligare och därigenom ökar underlaget för lokalbefolkningen att driva turismberoende företag - och att fortsätta med att vara lokalboende...
 
Jag vill påstå att detta i första hand handlar om det politiskt korrekta att ifrågasätta luftfart mot bakgrund av att det är lyxkonsumtion. Man kan också spä på med hänvisningar till ovilja att anstränga sig etc. Det är enkla poäng att hämta hem. Turister som har råd att betala en helikoptertransport blir per definition en stark grupp i samhället som man kan ifrågasätta med en stark vind i ryggen. Lite som de som åker till Thailand på semester.

Själv är jag för ett resonemang som syftar till kraftiga minskningar i utsläpp av växthusgaser. En lågt hängande frukt är väl att ifrågasätta om man måste flyga till Kiruna för att vandra i fjällen när tåget är ett fullgott alternativ. En helikopter av de typer som används drar i intervallet 50-100 l/h. En tågresenär kan åka en hel del helikopter innan man är upp i samma utsläpp som en person som flugit upp, men valt att vandra direkt. Det är sannolikt totalt fler som flyger reguljärt till Kiruna än som tar helikopter ut (även om grupperna säkert också sammanfaller), så utsläppsminskningar kan enklast och snabbast göras genom att ta tåget istället för flyget.

Man kan och ska ifrågasätta helikopterturer, men rensa nerifrån först, med antal barn, bilinnehav, boendeform, matvanor, semestervanor, konsumtionsmönster. Sedan är väl Internet det som ökar energiförbrukningen mest för närvarande. Jag har sett någonstans att Internets energiförbrukning med råge äter upp tillväxten av förnybara energikällor i världen (ni får googla detta). Konsumenter av sociala medier och streamingtjänster får således mer sten på börda när det gäller CO2-skammen. Den fina filmen som någon gör om sin helikoptertur kan över tid alltså komma att orsaka större utsläpp än vad själva turen har gjort...
 
Skotrar och helikoptrar stör djurliv och även turister som går eller åker skidor.

Nöjeskonsumtion som ger höga koldioxidutsläpp är mera tveksamt, än aktiviteter utan eller med mindre koldioxidutsläpp.

Internet drar energi men kan också i vissa fall som videokonferenser minska koldioxidutsläpp.

Man behöver inte förbjuda turisttrafik med helikoptrar och skotrar helt och hållet men jag menar att beskattning för att påverka konsumtionsmönstret borde diskuteras liksom zonindelning även utanför nationalparkerna.

Thure
 
Jag firade påsk i Grövelsjön. Under långfredagen var det ett helt sinnessjukt oväsen av skotrar som körde från Grövelsjöns is och vidare på skoterlederna söderut, så jag är helt överens om problematiken när det gäller oljud.

Helikopterdiskussionen kanske består av två delar. Den ena handlar om lokal påverkan på fjällmiljön med avseende på buller och blyutsläpp från bränslet. Den andra är mer relaterad till energiförbrukning och CO2.

Den förstnämnda har kanske en relativt sett större betydelse för just helikopterfrågan i fjällen. Matematiskt är CO2-problematiken mindre intressant när det gäller helikopterfrågan än vad den är för vandringsresor till Kilimanjaro, Grönland, Nepal eller annat. Jag förvånas ofta över att inte diskussioner relaterande till den typen av lyxkonsumtion väcker debatt om det hållbara i själva resandet.
 
Totalförbud mot all helikoptertrafik förutom fjällräddning och sånt. Om fiskegubbarna är så lata att de inte orkar gå till fjällsjöarna så kan de fiska nån annanstans. Samerna kan rida på renar istället och fjällstationerna och stugorna kan släppa godset med fallskärm från hög höjd eller transportera med luftballong. Det viktigaste är att det är tyst.
 
Jag struntar mer eller mindre i miljöaspekten för gemene svensk. Vad Svensson gör eller inte gör spelar ingen roll i det stora hela.

Däremot så är ju oljudet från helikoptrar till attraktiva fjällstugor bedrövligt, och mängden lika så.

I jämtland så är tydligen all fjällturism nu för tiden på skoter, så skidåkningen är väl helt förstörd.
 
Det finns ju två olika aspekter

1. miljö, utsläpp. Där förväntar jag mig att vetenskapen löser problemet ganska snart. Eldrivna flygplan är på G i stor skala, bara en tidsfråga till vi kan ha eldrivna helikoptrar med.

2. Tystnad mot tillgänglighet. Vem har förtur? Den som vill ha det tyst l fjällen, eller den som vill dit?

Allt är inte svart eller vitt.

christian
 
Batteridrivna flygplan är rätt långt bort för persontransporter och längre flygningar. Jag skulle tro att vätgas är mera realistiskt som drivmedel än batterier.

Utfasning av fossila bränslen är bara helt nödvändig.
Kan hålla med om att bullerfrågan är mindre prekär.

Thure
 
Hur man än vrider och vänder på det hela, så torde det bara ett faktum att mänskligheten idag lever och konsumerar på ett sätt som på ett antal generationer allvarligt kommer att försämra jordens miljö.
Man kan givetvis påstå att varje liten detalj, t ex en enstaka helikoptertur, inte är så farligt och på så sätt "ursäkta" att man använder det ibland. Men sammantaget måste förbränningen av fossilbränslen minska!
Flyg är det mest energislukande sättet att förflytta sej. Och visst torde fjällturismen klara sig bra utan helikopterhlygande.
Stor del av svenskt inrikesflyg torde kunna ersättas av tåg (undantaget vissa norrlandslinjer), progressiv flygskatt på utrikes långresor torde vara en god tanke.
Begränsad lastbilstrafik likaså.
Dessutom skärpt uppmärksamt på utveckling av elbilar, elhlyg mm.Tänkar då vi a på mineralbehov vid batteritillverkning, skottning av utslitna elbilar, framställning av el mm.
 
Hur man än vrider och vänder på det hela, så torde det bara ett faktum att mänskligheten idag lever och konsumerar på ett sätt som på ett antal generationer allvarligt kommer att försämra jordens miljö.
Man kan givetvis påstå att varje liten detalj, t ex en enstaka helikoptertur, inte är så farligt och på så sätt "ursäkta" att man använder det ibland. Men sammantaget måste förbränningen av fossilbränslen minska!
Flyg är det mest energislukande sättet att förflytta sej. Och visst torde fjällturismen klara sig bra utan helikopterhlygande.
Stor del av svenskt inrikesflyg torde kunna ersättas av tåg (undantaget vissa norrlandslinjer), progressiv flygskatt på utrikes långresor torde vara en god tanke.
Begränsad lastbilstrafik likaså.
Dessutom skärpt uppmärksamt på utveckling av elbilar, elhlyg mm.Tänkar då vi a på mineralbehov vid batteritillverkning, skottning av utslitna elbilar, framställning av el mm.
Jag håller med om att det krävs förändringar, men det väsentliga måste väl ändå vara hur mycket resurser en människa förbrukar, inte exakt på vilka aktiviteter han förbrukar dem? Man skulle kunna tänka sig att vi räknar ut hur mycket resurser det är rimligt att använda varje år i ett hållbart perspektiv och sedan dela upp förbrukningen per person, en slags "resurser per capita". Varje person får rätt att leva upp sina resurser, men inte mer än så. Kanske inte genomförbart i praktiken, men bra som en tankemodell.
Om du sedan väljer att åka helikopter, eller ha en större bostad, eller byta bil vart tredje år, eller köpa nya kläder varje vecka, eller äta kött till vardagsår bli din sak - huvudsaken att du håller dig inom din tilldelning. Vill du kunna åka på solsemester varje år kanske du får skippa köttet och bo på mindre yta.