Fördelar med höga bensinpriser

Bränslepriserna är rätt lika i Europa. https://bilresa.se/bilresa/bensin-och-dieselpriser-i-europa/ länken är nog inte uppdaterad.

I stället för långa pendlingsresor kan man tänka sig att byta jobb eller bostad. Vissa av oss har gjort oss bilberoende. Inte så smart kan jag tycka. Men det är ett val.

Thure
Alla vill inte bor i Stockholm! Och jag vill gärna tar cykeln till jobbet, men tyvärr är det en livsfarlig kombination av för många bil-turister och ingen cykelväg mellan åre och Östersund. Sverige är inte bara Stockholm och söderut!!!!! När begriper ni det?
 
Bränslepriserna är rätt lika i Europa. https://bilresa.se/bilresa/bensin-och-dieselpriser-i-europa/ länken är nog inte uppdaterad.

I stället för långa pendlingsresor kan man tänka sig att byta jobb eller bostad. Vissa av oss har gjort oss bilberoende. Inte så smart kan jag tycka. Men det är ett val.

Thure
Jag tycker att det är fascinerande att du generaliserar folks möjligheter till val i livet på det här sättet. Att säga att det är ett val är ett oerhört billigt sätt att ducka för diskussionen. Bara för att många har ett val betyder det inte att alla har det. Det finns en oerhörd mängd olika förutsättningar och faktorer som i praktiken tar bort valet att t.ex. pendla med bil eller flytta bopålarna. Inte för alla, men för en hel del. Man kan ju antingen acceptera att alla människor inte kan göra dessa val, eller så kan man (som du) kategoriskt konstatera att samma förutsättningar gäller för alla. Nu är jag utanför ämnet och driver en tämligen ensidig diskussion, så jag tror att jag lämnar tråden.
 
9 miljoner människor i Sverige bor i tätorter. 88% av befolkningen enligt SCB. Där kan man oftast åka kollektivt, cykel, elfordon om man inte vill betala för soppan.

Priser går upp och det gäller allt, inte bara bensinen. Har man inte råd får man göra omprioriteringar i sina liv så ekonomin går ihop. Jag vill gärna ha färre bilar på vägarna så om höga bensinpriser leder till det, så ser jag det som positivt, men vet inte om 22 kr/l är tillräckligt högt för det. Skulle va intressant att se var smärtgränsen går, så man kan märka det på vägar a. 100kr/l? Surt för oss landsortsbor, men vi får anpassa oss eller dö!
 
Avstå vad? Att åka till jobbet?

Ja, det kan man undra.

Jag bor i en stad i södra Sverige men bilpendlar till jobbet i staden intill, tar 20-25min. Anledningen till att jag jobbar i grannstaden är att mitt yrke inte kan utövas där jag bor. Skulle jag åka kollektivt tar det 10min med cykel + 35min med buss + 5min gång. Kanske överkomligt. Men, jag börjar så pass tidigt att jag i så fall måste ta en buss som lämnar staden innan dagis och fritids ens har öppnat. Att lämna ett dagisbarn utanför en låst dörr och hoppas på att pedagogen kommer snart känns som en möjlig orosanmälan till soc. Visst, vi kan flytta men då måste maken pendla. Och barnen kommer då ha kvar sina kompisar och aktiviteter i staden vi bor i nu.

Vi cyklar och går i övrigt, flyger sällan, källsorterar och handlar begagnat. Men bilen blir svår att avstå från. Så vi kommer att få fortsätta betala. Och har accepterat det. Vi får väl dra ner på något annat…
 
Höga bensinpriser är enbart en nackdel. Det slöar ned samhället och höjer många priser, och får den allmänna ekonomin att gå långsammare. Problem för många företag och privatpersoner.

Väldigt Korkat att påstå något annat.
 
Höga bränsle- och energipriser bidrar till inflation och i förlängningen finns risk för stagflation. Redan nu är det svårt för många företag. Om man tycker det är bra med fler konkurser, minskad inhemsk livmedelsproduktion, ökade matpriser och att folk lägger en allt större andel av sina pengar på bränsle och energi, så är det månne positivt. Jag tror snarare att det är extremt kontraproduktivt och kommer hämma en nödvändig omställning. Jag skulle inte ha något emot att köra elbil, men då måste infrastrukturen byggas ut så att det för de flesta blir överkomligt att byta sin äldre bil, men för det krävs en ekonomi som gör att det finns en lönsamhet i att exempelvis installera laddare i flerbostadshus. Och nationellt också en energipolitik där inte priserna på energi skenar. För egen del är det ingen katastrof, men visst kollar jag mer på priserna när jag handlar mat, vi går inte ut och äter så ofta och tänker kanske efter en gång extra innan jag köper någon kamera- eller friluftspryl, de pengarna får gå till tanken istället. Jag tycker dock genuint synd om de som har långa pendelavstånd eller olika verksamheter där man är väldigt utsatt för prisökningar på bränsle och energi - jordbruket t ex.
 
Vårt samhälle har byggts med en (kanske outtalad) förutsättning att det ska vara någorlunda stabilt och förutsägbart, inte minst ekonomiskt. Vidare har det ansetts självklart att man ska kunna bosätta sig i staden eller på landet, vilket man önskar. Exempelvis skatter och annat har utformats efter denna stabilitet, och skattesatsen har kunnat göras hög.

Nu händer saker som inte många på allvar räknade med för bara 10 år sedan - först insikten om en klimatkris och sedan en energikris (för att inte tala om mer våldsamma händelser i vår närhet). Att då överlämna ansvaret till individen - som alltså förväntas lösa problemen med egna val - är för mig obegripligt. Om nu hela samhället står inför drastiska förändringar måste ju ansvaret vara kollektivt ända upp i högsta ledningen. Hittills har politiken i stor utsträckning ägnat sig åt ett slags utökat bunus-malussystem, där oönskat beteende straffbeskattas och önskat beteende erhåller ekonomiska lättnader eller bidrag. Detta ska då få människor att göra individuella val i önskad riktning. Men i många fall finns inget alternativ som fungerar. Då ökar bara kostnaderna på gräsrotsnivå och inget vettigt har uppnåtts.

Som jag ser det är det är samhällets gemensamma ansvar att bearbeta problemen så att utvägar och lösningar blir till. Inte bara överlämna allt åt individerna. Fast detta ansvar ser man alldeles för lite av. Våra politiker, departement, osv är inte tillräckligt kreativa. De tycks istället förvänta sig att individer och privata företag ska vara det - om bara dessa pressas tillräckligt hårt.
 
Vårt samhälle har byggts med en (kanske outtalad) förutsättning att det ska vara någorlunda stabilt och förutsägbart, inte minst ekonomiskt. Vidare har det ansetts självklart att man ska kunna bosätta sig i staden eller på landet, vilket man önskar. Exempelvis skatter och annat har utformats efter denna stabilitet, och skattesatsen har kunnat göras hög.

Nu händer saker som inte många på allvar räknade med för bara 10 år sedan - först insikten om en klimatkris och sedan en energikris (för att inte tala om mer våldsamma händelser i vår närhet). Att då överlämna ansvaret till individen - som alltså förväntas lösa problemen med egna val - är för mig obegripligt. Om nu hela samhället står inför drastiska förändringar måste ju ansvaret vara kollektivt ända upp i högsta ledningen. Hittills har politiken i stor utsträckning ägnat sig åt ett slags utökat bunus-malussystem, där oönskat beteende straffbeskattas och önskat beteende erhåller ekonomiska lättnader eller bidrag. Detta ska då få människor att göra individuella val i önskad riktning. Men i många fall finns inget alternativ som fungerar. Då ökar bara kostnaderna på gräsrotsnivå och inget vettigt har uppnåtts.

Som jag ser det är det är samhällets gemensamma ansvar att bearbeta problemen så att utvägar och lösningar blir till. Inte bara överlämna allt åt individerna. Fast detta ansvar ser man alldeles för lite av. Våra politiker, departement, osv är inte tillräckligt kreativa. De tycks istället förvänta sig att individer och privata företag ska vara det - om bara dessa pressas tillräckligt hårt.
Men ja du har rätt men förslagen som kommer får ofta negativa reaktioner så det kan inte vara lätt för politiker att vara framåt. Bilismen är så helig och att åka buss är låg status. Många i lilla mellanstora staden åker bil även om bussen vore smidigare eller alla kommentarer jag fått för att jag cyklar i alla väder typ har du blivit av med körkortet.
 
9 miljoner människor i Sverige bor i tätorter. 88% av befolkningen enligt SCB. Där kan man oftast åka kollektivt, cykel, elfordon om man inte vill betala för soppan.

Priser går upp och det gäller allt, inte bara bensinen. Har man inte råd får man göra omprioriteringar i sina liv så ekonomin går ihop. Jag vill gärna ha färre bilar på vägarna så om höga bensinpriser leder till det, så ser jag det som positivt, men vet inte om 22 kr/l är tillräckligt högt för det. Skulle va intressant att se var smärtgränsen går, så man kan märka det på vägar a. 100kr/l? Surt för oss landsortsbor, men vi får anpassa oss eller dö!
Tätort definieras
9 miljoner människor i Sverige bor i tätorter. 88% av befolkningen enligt SCB. Där kan man oftast åka kollektivt, cykel, elfordon om man inte vill betala för soppan.

Priser går upp och det gäller allt, inte bara bensinen. Har man inte råd får man göra omprioriteringar i sina liv så ekonomin går ihop. Jag vill gärna ha färre bilar på vägarna så om höga bensinpriser leder till det, så ser jag det som positivt, men vet inte om 22 kr/l är tillräckligt högt för det. Skulle va intressant att se var smärtgränsen går, så man kan märka det på vägar a. 100kr/l? Surt för oss landsortsbor, men vi får anpassa oss eller dö!
Tätort definieras som en ort med minst 200 invånare och högst 150 meter mellan husen. Högst osannolikt att alla Sveriges tätorter har någon tillstymmelse till kollektivtrafik. Allt är INTE storstad! Därmed ingen ursäkt för slentrianmässigt bilpendlande 10-tals mil dagligen i hyfsat tättbebyggda delar av Sverige. Och att cykla i stort sett alla resor under fem km går alldeles utmärkt!
 
Jag har ca 1,5 km till jobbet. Alltid cyklat oavsett bränslepriser. Många tar bilen ungefär samma sträcka och har nog inga speciella skäl att köra bil just till och från jobbet.
Tar alltid bilen vid storhandlingen,men det är fullt genomförbart att ta cykel och vid bra sparkföre dra hem de ca två stora kassarna på spark. Ha frukt och grönt i en isolerad väska med en liten värmepåse i. Så min bränsleförbrukning är indirekt,dvs allt som transporteras hit.
Egen förbrukning sker på fritiden,så den kan jag välja fullt ut. Har i vinter gått till och från skidspåren,vilket jag inte gjorde till det spårområde är längre bort. Indirekt förbrukar jag ju där dieseln som pistmaskinen drivs med,och åker längs skoterspår som nån annan gjort.
 
Liknande trådar

Liknande trådar


Fjälledarens tips: Så packar du lätt och når längre

Ibland får man ut mer av naturupplevelser när man tar ut svängarna. Fjälledaren Oskar berättar hur han hittar en större frihetskänsla utomhus.