Butan, propan, isobutan, ...?

Jag noterar att det på en gasbehållare från Biltema står att den innehåller "Butane" (butan). Och att det på en gasbehållare från Primus står att den innehåller "Propane/Isobutane Mix" (propan/isobutan-mix).

Vad skiljer dessa båda gastyper åt? Verkningsgrad? Effektivitet? Livslängd? Lagringstid? Explosionsrisk? Vinterbruk?

Vad är de bästa och de sämsta egenskaperna med respektive gastyp?

/Birger
 
Jag noterar att det på en gasbehållare från Biltema står att den innehåller "Butane" (butan). /Birger

Laddar man ner Biltemas blad, så står det att det är 45 % Butan, 26 % Propan och 28 % Isobutan
Och även deras bild på hemsidan kan man se på gasflaskan att det är som ovan
Men det står endast Butan på burken

Mailade för några veckor sedan och frågade och deras svar är att det är enligt faktabladet
Biltemas svar - Gasen är inte avsedd för vinterbruk, vilket vi hade kunnat vilseleda våra kunder att tro om det stått Propan på flaskan.

Jag tycker själv att det är bättre att det står på gasflaskan vad det är för innehåll
 
Fast i och med att propan går i gasform snabbare så ändras proportionerna av de tre gaserna när mängden flytande gas minskar i behållaren.

Thure
 
När man skriver ospecifierat 'butan' på en produkt så menar man oftast en blandning av 2/3-del n-butan och 1/3-del isobutan.

---

brandfarlighetsmässigt så är det samma för propan, n-butan och isobutan.

skillnaden är kokpunkten vid atmosfärstryck..


n-butan slutar att avge gas med övertryck strax över 0 grader C.

isobutan ca -10 grader C

ren propan - 42 grader C

detta gör att dessa 3 ämnen ensamma ger helt olika tryck vid +20 eller +50 grader C


För att kunna ha de enkla billiga och tunna plåtbehållarna som är campingasol-tuber så kan man inte köra med ren propan - dess tryck är för högt helt enkelt för att klara en extremsituation som att bli kvar på hatthyllan i solgasset bakom glaset en sommarvarm bil under högsommar - i Spanien eller Frankrike

Därför har man blandning mellan propan, n-butan och isobutan för att få trycknivån rimlig vid höga temperaturer.

Det innebär att blandningen i dessa campingasoltuber är ganska likartade oavsett märke för att passa att sälja i länder med de hårdaste kraven på max-tryck i tuben vid en viss temperatur.

Det finns förvisso varianter där tex. all n-butan är ersatt med isobutan, men i gengäld så är det istället lägre andel med propan för att maxtrycket vid en viss temperatur inte skall överstigas för länder med de hårdaste kraven (tex Frankrike och Spanien) .

---

Nackdelen med dessa blandningar är att de fraktionerar när man tar ut bränslet i gasform - dvs. andelen propan är högre i gasen som tappas ut än det som finns i kondensatet i flaskan och halten med propan sjunker ganska snabbt, även isobutan pyser ut i högre takt än vad som motsvarar i mängd i blandningen.

Det slutar med att när det bara är några matskedar med flytande gas kvar i flaskan så är halten isobutan och propan låg och det är nästan bara ren n-butan kvar i flaskan - och som redan nämnt så slutar n-butan ge gas redan vid halv plusgrad i ren form.

För att en trangia-gasbrännar-kök och även de flesta andra gasolkök skall fungera alls med halvvägs pådrag så vill man ha minst 0.25 Bar övertryck, gärna mer än 0.5 Bar övertryck.

Det har en nära tom campingasolflaska väldigt svårt att skapa när flasktemperaturen går under 10 plusgrader i vätskedelen.

detta är grundorsaken varför campingasoltuber är 'sega' i slutet trots att det hörbart finns en skvätt kvar i tuben.

Vill man få lite mer fart i det läget med slatt kvar i tub - värm tuben i en liten skvätt kroppsjummet vatten - (du skall kunna stoppa ned hela handen i denna och hålla kvar denna, absolut inte varmare!!) - då skapas nog tryck även på n-butanet för att en gasolkök skall kunna köra på max och lite till.
 
För att en trangia-gasbrännar-kök och även de flesta andra gasolkök skall fungera alls med
halvvägs pådrag så vill man ha minst 0.25 Bar övertryck, gärna mer än 0.5 Bar övertryck.
Det har en nära tom campingasolflaska väldigt svårt att skapa när flasktemperaturen går
under 10 plusgrader i vätskedelen.
detta är grundorsaken varför campingasoltuber är 'sega' i slutet trots att det hörbart finns
en skvätt kvar i tuben. Vill man få lite mer fart i det läget med slatt kvar i tub
- värm tuben i en liten skvätt kroppsjummet vatten - (du skall kunna stoppa ned hela handen
i denna och hålla kvar denna, absolut inte varmare!!) - då skapas nog tryck även på n-butanet
för att en gasolkök skall kunna köra på max och lite till.
Det bästa är nog ändå att redan från början, från första gasuttaget/koket, alltid köra med inverterad campinggasbehållare! Då förbrukas alla ingredienserna i samma takt och "slutslatten" består i princip av samma %-satser som när behållaren var fylld. [Hm, har jag precis listat ett bra skäl att skaffa sig ett Polaris till sitt Trangia...? ;) ]
 

Liknande trådar


Fjälledarens tips: Så packar du lätt och når längre

Ibland får man ut mer av naturupplevelser när man tar ut svängarna. Fjälledaren Oskar berättar hur han hittar en större frihetskänsla utomhus.