Är det OK att sova i naturreservat som man inte får tälta i?

Hej,

I de flesta naturreservat står det ju i föreskrifterna att man inte får tälta, men det står inget om att man inte får övernatta. Rent juridiskt så får man (med en sådan formulering) absolut övernatta så länge man inte använder något som allmänt uppfattas som tält. I och med att det dessutom inte står vad ett tält är så lämnas det öppet för tolkning. Vi och sportaffärerna är ju ganska överens om att ett sovsäcksöverdrag inte är ett tält, i domstol vet man ju förstås inte hur det kan gå. Oavsett om man tänker övernatta eller ej så får man ändå inte slå upp ett tält (om nu föreskrifterna är kompletta som presenteras på t.ex http://www.vastkuststiftelsen.org/skyddadnatur.asp). Men...

Min fråga är hur ni uppfattar att man inte får tälta - är det då tillåtet att övernatta i t.ex en bivacksäck eller helt enkelt sovsäck under bar himmel med liggunderlag?

Är det någon som har mer konkret koll på varför det står just "tälta" och inte något annat som t.ex "sova/övernatta i naturreservatet"? (jag vet att det står så i föreskrifterna för något naturreservat, hittar dock inte dessa för tillfället)

Rent logiskt är tältförbudet till för att skydda vegetationen, man slår ju gärna upp sitt tält på närmsta "gräsmatta" utan att kanske tänka på att där finns utrotningshotad/känslig växtlighet. Sen är ju de flesta mer intresserade av att tälta än att sova under bar himmel så på så sätt får man bort "gemeneman".

Hur ser er tolkning ut?
 
Men rent logiskt förstör du ju vegetationen även om du sover underbar himmel så vida du inte lyckats med konststycket med att hovra...

Men har inte ens funderat på vad vad tältning innebär. Eftersom det finns så många alternativa och helt godkända tält platser har jag letat upp en sådan.
 
Nja, det gör inte det i t.ex Göteborgs skärgård på vissa öar. Antingen är det inom stadsgränsen eller också är det för nära "boningshus" så alternativet är att söka sig längre bort, t.ex vid gränsen eller inom gränsen för naturreservat.

Jag tänkte mer på att man kan lägga sig på närmsta klipphäll, utan att förstöra vegetationen. Med liggunderlag och sovsäck på klippan förstör man ju inte så mycket med varken tältstänger eller pinnar (visserligen kan man ju detta med ett Hilleberg Unna också).

Hur som helst, det va tolkningen i sig som var intressant inte huruvida man kan leta upp ett ställe där man kan/får tälta eller ej. Frågan va om man kan övernatta i ett naturreservat vars föreskrifter säger att man inte får tälta (så länge man inte övernattar i tält).
 
Hmmm...
Jag har övernattat i stockvindskydd med 10 elever i Dovrasjödalens naturreservat i Närke. Hoppas att jag inte gjorde något förbjudet...

HåkanF
 
En filosofisk diskussion som du inte lär få ett tydligt svar på...

...men betänk att förbudet är till för att minska slitaget som uppstår utöver det som kan uppkomma när man passerar igenom området i fråga. Att man sliter mer när man stannar ett längre tag på en och samma plats är givet men visst skiljer det sig också beroende på hur många man är och vilken vana man har.
Det är också en stor skillnad mellan ordinär "camping" med dito "tälthus" jämfört med enmansövernattning under en tarp.

Inom Argaladei fick vi en tillsägelse häromåret när några tältade i anslutning till permanenta vindskydd kring Gysinge. Först efteråt noterade vi att det var ett tältningsförbud även där... Men tillsägelsen var rätt mild då man noterade "hur" vi tältade - Platsen låg nära vägen genom Nationalparken så jag kan väl ha en viss förståelse för förbudet och man ville uppenbart hålla rent från "husvagnscamping" men visst kan det kännas märkligt.

På likartat sätt kan man fundera när det gäller eldningsförbud. Detta tillämpas ofta strikt inom naturreservat (Tyresta/Åva mfl platser), men det är ok att grilla i medhavd grill. Något som gör att jag baserat på föreskrifter och några domar inom området tolkar lagen som att så länge du inte lämnar några spår efter dig så kan du grilla din korv (så länge det inte råder eldningsförbud..).

Den svenska allemansrätten kan också spela in - för det är skillnad mellan lagstiftningen i de nordiska länderna. Tex så råder totalt tältningsförbud utom på några få öar i Skärgårdshavets nationalpark i Finland.

Men att notera:
Ingen har vad jag vet blivit dömda för olaga tältning i Sverige. Domar för olaga eldning vid eldningsförbud har jag dock sett i lokalpressen.

Så därför ett mycket personligt oortodoxt råd baserat på egna funderingar men som inte gör anspråk på att till fullo följa det lagboken hävdar:

Så länge man inte lämnar efter sig något annat än det BadenPowell sagt är ok - dvs ett tack och ingenting och ser till att undvika att orsaka slitage och lämna spår efter sig så kan man övernatta var man vill (utom i Abisko).

Men man får vara beredd på att bli klandrad av parkvakter och andra och vara lite flexibel. För vi vinner inget på att orsaka konflikter i onödan....

Vänligen/Dag
 
Om det är Vargö resp. Vrångö-skärgården du tänker på, så säger föreskrifterna att det är förbjudet att campa. Det täcker förmodligen även övernattning utan tält. På Vargö får man dock tälta efter tillstånd av förvaltaren och på av denne anvisad plats. Verkar väl lite krångligt, men varför inte övernatta där det inte är naturreservat. Sydvästra delen av Styrsö är ju obebyggd. Galterö och Stora Stårholmen går också bra liksom Rivö.
 
Det gäller inte Vargö. Jag vill inte att diskussionen skall handla om ett särskilt naturreservat utan mer allmänt om alla naturreservat där det står just att det är förbjudet att "tälta" (det står alltså inte "campa"). Campa är ju för övrigt ett intressant ordval - engelskt låneord och allt. De flesta tänker nog på just "husvagnscamping", kanske även tältning till viss del. Att campa borde dessutom vara att tillfälligt/permanent annordna en lägerplats. En lägerplats är absolut en sovplats, frågan är om en sovplats nödvändigtvis är en lägerplats?

Med så vaga och konstiga formuleringar lär det, som Dag säger, enbart bli en filosofisk diskussion.

Men man får vara beredd på att bli klandrad av parkvakter och andra och vara lite flexibel. För vi vinner inget på att orsaka konflikter i onödan....

Det är precis det jag menar, vakter och andra kan inte hindra någon från att övernatta utan tält i och med att det inte står så i föreskrifterna. Precis som Dag säger så är det ju stor skillnad på enmansövernattning och "camping" med tält för en hel familj osv, varför det just därför borde logiskt vara OK att övernatta så länge man just inte lämnar några spår efter sig.
 
Jag har tältat i Stenshuvuds nationalpark. Nere vid stranden vid fiskebodarna. Med sandunderlag. Steg upp tidigt och lämnade inga spår. Endast mitt samvete belastades något lite.

Personligen gjorde jag bedömningen att mitt övertramp mot regelverket i högsta grad var ringa eftersom jag valde tältplats med just den avsikten att inte lämna spår. Sen må andra tycka att det var skamligt, men i vissa frågor låter jag sunt förnuft och en nykter bedömning utgöra beslutsunderlag snarare än att strikt följa regler och förordningar. Det tål mitt samvete. :)
 
Jag skulle inte övernattat ifall det var tältförbud. Anledningen är enkel, LST har gjort en bedömning att området inte klarar slitaget som blir när folk campar. Det är stor skillnad på att vara där någon timme eller övernatta. Problemet med de friluftsliv vi bedriver är att vi gör stor skada på vissa stället och andra ställen besöker vi inte. Poppulära klätterklippor eller små öar i skärgården har mänskligt besök upp emot 250 dagar per år. Jag har full förståelse för att man tycker att slitaget blir hårt.

Besökte Sylarnas fjällstation i söndags, har för mig att de hade 48 besökare under första året stugan fanns, nu var vi lika många där på en dag. Klart att naturen tar skada.
 
Om det är så illa så kanske länsstyrelsen borde ändra på föreskrifterna, dvs att införa besöksförbud vissa dagar eller vissa tider.

Jag håller delvis med, på vissa ställen är trycket hårt.

Har de skapat naturreservatet på Hönö just för att det annars skulle bli "nedlusat" med tältande dirtbags till klättrare tro? För Ersdalens naturreservat står det också att det är förbjudet att "tälta" (står inget om övernattning, som vanligt). Det är dock tillåtet att krita ner klipporna och upprepade gånger landa och slita på växligheten nedanför klippblocken. Hade Ersdalens naturreservat inte funnits hade det varit enkelt - kommunen hade byggt hus där. Jag tror det är den största anledningen varför Länsstyrelsen låtit området bli ett naturreservat.
 

Liknande trådar


Sova ute en natt i månaden

Anna och Anna har hittat det bästa ”lifehacket” någonsin – och upptäckt många naturreservat i sömnen.