Nyheter > Finns det fornlämningar där du bor?

Finns det fornlämningar där du bor?

Är du nyfiken på var närmaste gravfält, hällristning, domarring eller annat fornminne är beläget? Med Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök kan du få information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige.

Chansen är stor att du kan hitta en spännande fornlämning i närheten där du bor. I Västra Götaland till exempel finns omkring 75 000 registrerade fornlämningar och andra kulturhistoriska spår. Informationen i Fornsök är sökbar för alla och tjänsten är gratis. Sedan i somras har en ny funktion lagts till i form av GPS-positionering där du befinner dig med din mobiltelefon.

– I kartan i söktjänsten Fornsök kan du söka efter sådant som har hittats i närheten av där du bor. Det kan vara allt från torplämningar till stenålderns stora stenkammargravar, säger Malin Richard, antikvarie på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Fornsök är ett register över platser i Sverige där det finns spår av hur människor levde förr, så kallade fornlämningar. Spåren kan till exempel vara rester av forntida hus, åkrar eller gravar. De kan vara flera hundra eller flera tusen år gamla.Många av platserna är skyddade av kulturmiljölagen. Det betyder att de inte får förstöras eller ändras.

Ett utmärkt sätt att hitta nya platser att utforska.

Leta fornlämningar i söktjänsten Fornsök

Läs mer om GPS-positionering

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar