Nyheter > Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Att ha en variationsrik och artrik omgivning är viktigt för både djur och människor. Redan 2002 utsåg FN den 22 maj till den Biologiska mångfaldens dag med syfte att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.

Förra året tog Rebecka La Moine och Erik Hansson (Natursidan.se) initiativet att lyfta och uppmärksamma dagen i Sverige. Det blev väldigt lyckat och flera tusen personer engagerade sig och över 70 aktiviteter anordnades runt om i landet. 

Rebecka Le Moine belönades dessutom i oktober 2017 med utmärkelsen Årets miljöhjälte av Världsnaturfonden WWF, bland annat för sitt arbete med Biologiska mångfaldens dag.

I år ser dagen ut att bli ännu mer uppmärksammad. Sveriges naturföreningar, kommuner, länsstyrelser, företag och privatpersoner arrangerar i år över 160 aktiviteter i hela Sverige. Den biologiska mångfaldens dag är etablerad som en av Sveriges största naturhögtider.

Om biologisk mångfald
Biologisk mångfald, en artrik natur, anses vara ett bra skydd mot många av hoten som naturen och mänskligheten står inför. En artrik och varierad skog lagrar till exempel mer koldioxid än ett trädplantage. En myllrande våtmark minskar övergödningen och gör samhället mindre sårbart mot översvämningar. En äng med en mångfald av växtarter gynnar pollinerare betydligt bättre än en gräsmatta med få arter.

Biologisk mångfald är också ett riksdagsbeslut. Riksdagen har formulerat att ”den biologiska mångfalden ska bevaras”, i sina miljökvalitetsmål. Sverige har även skrivit på konventionen om biologisk mångfald och har därmed lovat att försöka bevara den naturliga mångfalden inom landet. I dagsläget ser det inte ut att lyckas. Miljömålet “Ett rikt växt- och djurliv” kommer enligt Naturvårdsverkets bedömning inte att nås till 2020 med nuvarande insatser. Tvärtom går utvecklingen åt fel håll och “förlusten av biologisk mångfald fortsätter”.

Allt du behöver veta om Biologiska Mångfaldens dag

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar