Staten tar fortsatt strid mot Talma sameby

Citat från N-K:​

"I ett nytt yttrande från Justitiekanslern (JK) bestrider staten på punkt efter punkt Talma samebys ståndpunkter om urminnes hävd. Ett avgörande i tingsrätten, för det som kan betecknas som ett nytt Girjasmål, närmar sig nu.​

Det är nyhetsbyrån Sirén som snokat rätt på det senaste yttrandet från JK som lämnats in till tingsrätten. Talma sameby har som bekant stämt staten, och hävdar med stöd av urminnes hävd ensamrätt till jakt och fiske.

I sitt senaste yttrande har samebyn bland annat klarlagt att den anser att rättigheterna för att upplåta jakt inte begränsas till småviltjakt utan även innefattar älg.

Den skriver också att statens inställning strider mot Renmarkskommitténs slutsatser om samebyns rättigheter i området.

JK tillbakavisar dessa påståenden. Myndigheten skriver att älg inte fanns i området under den tid då samebyn uppger att urminnes hävd upparbetats.

JK skriver vidare att Renmarkskommitténs förslag inte är slutgiltiga, att hela kommittén inte ställt sig bakom förslagen, att kommittén valt att inte ta ställning i rättighetsfrågan och att staten oavsett kommitténs slutsatser är fri att driva talan på det sätt som staten finner lämpligt.

Bakgrunden till Talma samebys stämning är den dom som HD tog 2020 för Girjas sameby, och som på flera håll anses som delvis prejudicerande.I yttrandet konstaterar JK vidare att "Girjasdomen inte kan tolkas som att det generellt föreligger en bevislättnad för en sameby i denna typ av mål".

Målet kan nu sättas ut av tingsrätten till muntlig förberedelse, anser Justitiekanslern."

Jonny Vikström
Källa: Norrbottens-Kuriens webupplaga.
https://kuriren.nu/bli-prenumerant/artikel/lw4w421r/nk-1m1kr_s_23

Renmarkskommiténs arbete färdigt ännu och där är inte Landsbygdsministern nöjd med deras arbete.

https://www.regeringen.se/artiklar/2023/12/peter-kullgren-om-renmarkskommittens-delbetankande/

Var detta ska sluta vet jag inte och jag vill inte försöka mig på en gissning.
 

Sova ute en natt i månaden

Anna och Anna har hittat det bästa ”lifehacket” någonsin – och upptäckt många naturreservat i sömnen.