Skogsskövling i nationalpark

Har nyligen spenderat några dagar i Stens huvud nationalpark, och det är en hel del träd där som sågats ned. På vissa ställen är det som små kalhyggen. Man påstår att det är för besökarnas säkerhet, men det kan inte stämma, för även träd en bra bit från stigen har sågats ned, tom träd som självmant fallit för vinden har man sågat itu till synes för nöjes skull. Markeringarna på träden består av tygband som häftas fast i träden med häftpistol. Detta gör ju att träden på sikt riskerar drabbas av röta och bidrar ju till det man säger sig vilja förhindra, att träd ramlar över stigen. Samtidigt så säger ju skötselföreskrifterna att skogen ska få utvecklas fritt. Men om det är en total avsaknad av döda träd längs stigen, då är det ju ingen fri utveckling??!

Bilder på förstörelsen kommer om någon dag,så fort jag laddat ner dem från min mobiltelefon.
 
Bästa Korallaven, jag är inte säker på att om man hugger ned några träd i anslutning till tätortsnära skog nödvändigtvis är en katastrof. För dig och dina vänner kanske kommunen vill att ni ska ska möjlighet att promenera lite fint på tillrättalagda stigar. Jag vet inte. Men allt vad en motorsåg åstadkommer är kanske inte fel.
Om man säger så. Typ.
 
Vad är det som säger att natur skulle vara mindre värdefull bara för att den är "tätortsnära"? Och hur definierar du det begreppet. Så om man byggde en liten by mitt i Muddus så skulle det vara ok att avverka all skog i den nationalparken, menar du?

Sen att du blandar in kommunen, som inte har något med skötsel av nationalparker att göra, gör att jag inte tolkar ditt inlägg som annat än ett rent trollinlägg.
 
Efter fadäsen med Dalby Hage som fick stängas på grund av dåliga träd, har man lärt sig att utan skötsel så går även naturreservat mot sin undergång. Men Korallaven har kanske inte lagt märket till det?
Att se till att riskabla blivande vindfällen inte gör områdena livsfarliga bör nog ingå i skötselplanerna liksom att fälld dödved måste delas för att kunna göra stigar och stråk öppna och tillgängliga.
Orört blir snabbt något helt annat än vad Korallaven med flera önskar.
go tur
 
Senast ändrad:
Hej!
Jobbar idag med skogsförvaltning på ett större företag och var under utbildningen till jägmästare på studiebesök till nämnda nationalpark.
Minns väl att de hade en extremt genomtänkt skötselplan för att klara både besökstryck och natutvärden, inga åtgärder där sker av en slump.
Ta kontakt med naturrummet och fråga vad de håller på med så kommer du få bra svar istället för att trolla på nätforum och hispa över att de kapar träd "för nöjes skull", jag kan lova att det finns tanke bakom.
 
Kolla skötselföreskrifterna och intentionerna med dessa.

Det är förstås möjligt att du inte håller med om dessa. Fortsätt gärna diskussionen.

Thure
 
Jag tror nog inte de skövlar i stenshuvud. De är duktiga på att vårda naturen i nationalparkerna. Om man avverkar i nationalparker är det ofta nån bakomliggande orsak, typ att man vill skydda någon viss naturtyp osv. Jag är övertygad om att man värnar om de små snuttar av skog som finns i skåne och i såpass turisttäta ställen som Stenshuvud eller Skäralid.

Däremot tycker jag mig se att "Vanliga" naturreservat inte alltid är så säkra. Där kan det gå till lite hursomhelst känns det som. Typ att nån sveaskog-aktig ägare beslutar sig för att avverka med luddiga bortförklaringar.
 
Däremot tycker jag mig se att "Vanliga" naturreservat inte alltid är så säkra. Där kan det gå till lite hursomhelst känns det som. Typ att nån sveaskog-aktig ägare beslutar sig för att avverka med luddiga bortförklaringar.

Nu tror jag du blandar ihop Sveaskogs ekoparker med vanliga reservat, ekoparkerna är områden med speciella värden, kan vara både sociala och ekologiska. Ofta ingår en del produktionsskog i dessa för att få en bra arrondering och den sköts som vanligt men med extra hänsyn.

Avverkning i vanliga reservat kan ske för att anlägga ädellövskog eller inför en naturvårdsbränning men det ska framgå i skötselföreskriftetna som är offentliga handlingar. Avverkning i syfte att få en avkastning från marken förekommer inte i reservat, antingen har Naturvårdsverket köpt marken eller ersatt markägaren med skogsbruksvärdet och skrivit avtal om att denne inte har kvar brukningsrätten.
 
Efter fadäsen med Dalby Hage som fick stängas på grund av dåliga träd, har man lärt sig att utan skötsel så går även naturreservat mot sin undergång. Men Korallaven har kanske inte lagt märket till det?
Att se till att riskabla blivande vindfällen inte gör områdena livsfarliga bör nog ingå i skötselplanerna liksom att fälld dödved måste delas för att kunna göra stigar och stråk öppna och tillgängliga.
Orört blir snabbt något helt annat än vad Korallaven med flera önskar.
go tur

Det är just p.g.a. "skötsel" (kod-ord för sadistisk vinst-inriktad skövling) som naturreservaten och all natur och därmed även hela mänskligheten går mot sin undergång. I ett riktigt naturreservat sågar man inte sönder träd som faller över stigen, utan man drar om stigen runtom trädet. Stigar i äkta natur är aldrig statiska, som vägar skapade av människan. Stigar i äkta natur är dynamiska och förändras hela tiden, och detta är lika viktigt att bevara som arter. En skog där stigarna är statiska är ingen natur utan en park.

Syftet med naturreservat är att bevara natur. Om man sågar ned potentiella vindfällen så är det inte natur, eftersom själva definitionen av natur är det fria, harmoniska uttrycket genom slumpen och de symmetrier som uttrycker sig genom slumpen.
 
Senast ändrad:
Hej!
Jobbar idag med skogsförvaltning på ett större företag och var under utbildningen till jägmästare på studiebesök till nämnda nationalpark.
Minns väl att de hade en extremt genomtänkt skötselplan för att klara både besökstryck och natutvärden, inga åtgärder där sker av en slump.

Du har rätt, det är välgenomtänkt i syfte att så diskret som möjligt, i små, små steg, precis så att ingen reagerar, sakta förstöra all natur i hela landet. De som ligger bakom har ingen medkänsla för andra människor och levande varelser och de förtjänar att själva sågas itu med en motorsåg.
 

Fjälledarens tips: Så packar du lätt och når längre

Ibland får man ut mer av naturupplevelser när man tar ut svängarna. Fjälledaren Oskar berättar hur han hittar en större frihetskänsla utomhus.