Skogsskövling i nationalpark

Jag tror nog inte de skövlar i stenshuvud. De är duktiga på att vårda naturen i nationalparkerna. Om man avverkar i nationalparker är det ofta nån bakomliggande orsak, typ att man vill skydda någon viss naturtyp osv. Jag är övertygad om att man värnar om de små snuttar av skog som finns i skåne och i såpass turisttäta ställen som Stenshuvud eller Skäralid.

Däremot tycker jag mig se att "Vanliga" naturreservat inte alltid är så säkra. Där kan det gå till lite hursomhelst känns det som. Typ att nån sveaskog-aktig ägare beslutar sig för att avverka med luddiga bortförklaringar.

Jag kan upplysa dig om att jag VET att de skövlar skog i Stens Huvud. Skogen i nationalparkerna sköts rent ut sagt bedrövligt. Det liknar mer ett industriområdet än natur många gånger. Man vill frånta människan naturen, man vill inte människor ska uppleva natur, så det är just naturen i de turisttäta områdena som man riktar in sig på att förstöra.

Inget reservat är säkert. Man kan avverka hur som helst i vilket naturreservat som helst, det är bara att ändra skötselplanen eller hitta något kryphål i skötselplanen. Och skulle man bryta mot skötselplanen så blir konsekvenserna ändå obefintliga, eftersom folk i gemen skiter i vad som händer med skogen. För de allra flesta är ett kalhygge eller en gräsmatta lika mycket natur som orörd regnskog.
 
Avverkning i vanliga reservat kan ske för att anlägga ädellövskog eller inför en naturvårdsbränning

Alltså kan man avverka varsomhelst och i efterhand säga att det är i syfte att anlägga ädellövskog, utan konsekveser. Det är ju just det jag säger, naturreservatsskydd och nationalparksskydd är i praktiken inget skydd alls. Det är bluff och båg. Det enda som kan skydda skogen är naturvänner beväpnade med automatgevär som skjuter först och frågar sen om de ser någon sinnessjuk person som försöker skada något träd.
 
Men, är inte allting människan gör i skogen av ondo?

Allting är inte av ondo, men det som människan gör vilket hindrar naturens fria uttryck är av ondo.
Att såga ner ett enstaka träd är inga problem, om omgivingen runtomkring tillåts uttrycka sig fritt. Men om man konsekvens förhindrar det fria uttrycket över ett större område så är det av ondo.

Vi människor förorenar naturen med en negativ, satanistisk och livsfientlig energi genom att sätta upp led-markeringar och liknande, och genom att döda träd "av säkerhetsskäl". Jag tycker vi borde såga sönder alla skogsarbetare "av säkerhetsskäl", så att skogen blir säker att gå i. (Så att man kan gå i skogen utan att behöva riskera se ett söndersågat träd och sedan ta livet av sig).
 
Urdrag ur "generella undantag" gällande förbud osv i föreskrifterna för nationalparken i Stenshuvud:

5 §
Utan hinder av inskränkningarna i 1–4 §§ är det inom nationalparken tillåtet

1. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra åtgärder
enligt fastställd skötselplan, såsom att underhålla och förbättra vandringsleder, utföra gränsmarkering, uppföra anläggningar för friluftslivet, utföra naturvårdande skötsel och genomföra informationsskyltning,


Taget ur: http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2014/nfs-2014-19.pdf

Om du är intresserad att överhuvudtaget få svar på din ursprungliga fråga föreslår jag att du kollar i skötselplanen. Behöver du hjälp eller har ytterligare frågor kan du ju maila till naturum.stenshuvud@lansstyrelsen.se eller ringa till 0414-708 82. Inte så svårt.

Nu vet jag inte vad som gäller specifikt i vid Stenshuvud, men det är mer regel än undantag att reservat och mindre nationalparker är skapade för att bevara en viss typ av kulturlandskap och alltså måste skötas på något sätt för att bevaras. Den kvalitet som är orsaken till att området skyddas skulle alltså gå förlorad om man lät bli att sköta den.
 
Vi borde prata svensk skolgång känner jag. Vad gick fel?

Det är en mycket bra fråga du ställer, Anglarn. Vad gick fel i den svenska skolgången, när så många svenskar fullständigt missat elementär förståelse för hur den s.k. naturen fungerar?

Min spontana tro är det är konsekvensen av urbaniseringen och den medföljande förlusten av den dagliga kontakten med jord och skogsbruk. Skolan har alltså inte kunnat ersätta elevernas brist på denna dagliga kontakt, varför dagens elever tycks tro att maten tillverkas bakom disken i mataffären.
/Niklas
 
Det är just p.g.a. "skötsel" (kod-ord för sadistisk vinst-inriktad skövling) som naturreservaten och all natur och därmed även hela mänskligheten går mot sin undergång. I ett riktigt naturreservat sågar man inte sönder träd som faller över stigen, utan man drar om stigen runtom trädet. Stigar i äkta natur är aldrig statiska, som vägar skapade av människan. Stigar i äkta natur är dynamiska och förändras hela tiden, och detta är lika viktigt att bevara som arter. En skog där stigarna är statiska är ingen natur utan en park.

Syftet med naturreservat är att bevara natur. Om man sågar ned potentiella vindfällen så är det inte natur, eftersom själva definitionen av natur är det fria, harmoniska uttrycket genom slumpen och de symmetrier som uttrycker sig genom slumpen.
Var fanns björkarna i början på 1900-talet. Det som du sarkastiskt kallar för "skötsel" är en anledning till att vi öht har skog i naturreservaten.

Skickat från min D5803 via Tapatalk
 
Allting är inte av ondo, men det som människan gör vilket hindrar naturens fria uttryck är av ondo.
Att såga ner ett enstaka träd är inga problem, om omgivingen runtomkring tillåts uttrycka sig fritt. Men om man konsekvens förhindrar det fria uttrycket över ett större område så är det av ondo.

Vi människor förorenar naturen med en negativ, satanistisk och livsfientlig energi genom att sätta upp led-markeringar och liknande, och genom att döda träd "av säkerhetsskäl". Jag tycker vi borde såga sönder alla skogsarbetare "av säkerhetsskäl", så att skogen blir säker att gå i. (Så att man kan gå i skogen utan att behöva riskera se ett söndersågat träd och sedan ta livet av sig).[/QUOTE


Dina senaste inlägg har gjort mig fullständigt övertygad om att du är ett troll som inte är värd att bemöta på annat sätt än med tystnad från och med nu
 
Min spontana tro är det är konsekvensen av urbaniseringen och den medföljande förlusten av den dagliga kontakten med jord och skogsbruk. Skolan har alltså inte kunnat ersätta elevernas brist på denna dagliga kontakt, varför dagens elever tycks tro att maten tillverkas bakom disken i mataffären.
/Niklas
Jag skulle nog inte vilja påstå att ansvaret för detta ligger hos skolan. Mycket dravel har dumpats på denna stackars institution, men "ersätta bristen på daglig kontakt med jord- och skogsbruk" har inte kommit... ännu.

Sen kan jag i viss mån hålla med er. Bland de som är 40 - 50 och äldre hade man oftast åtminstone far- eller morföräldrar som hade någon form av koppling till jord- eller skogsbruk. Yngre har generellt sett längre än så till närmaste "bonde".
 
Jag skulle nog inte vilja påstå att ansvaret för detta ligger hos skolan. Mycket dravel har dumpats på denna stackars institution, men "ersätta bristen på daglig kontakt med jord- och skogsbruk" har inte kommit... ännu.

Sen kan jag i viss mån hålla med er. Bland de som är 40 - 50 och äldre hade man oftast åtminstone far- eller morföräldrar som hade någon form av koppling till jord- eller skogsbruk. Yngre har generellt sett längre än så till närmaste "bonde".

Men detta ansvar borde kanske ändå ligga på skolan. För hur som helst måste folket lära sig grundläggande
förståelse för primärproduktionen och dess villkor och grundförutsättningar. Då borde väl ändå skolan vara ett lämpligt ställe?
/Niklas
 

Fjälledarens tips: Så packar du lätt och når längre

Ibland får man ut mer av naturupplevelser när man tar ut svängarna. Fjälledaren Oskar berättar hur han hittar en större frihetskänsla utomhus.