Ammerån och dess natur hotas.

Ammerån som är ett känt eldorado för speciellt flugfiskare hotas av vår nya sköna världs moderna form av miljöförstöring.

Lilla byn Överammers innevånare protesterar desperat. Deras grannar i Ragunda kommun protesterar på sitt håll. Den mäktiga Indalsälven som vindlar fram längs de höga bergen som inramar det vackra natursceneriet hotas också.
Runt om i vårt land protesteras det ute på landsbygden men tystnaden är nästintill total i mediaSverige eftersom det utgår från ett storstadsperspektiv som så vanligt. Och det man inte ser eller hör finns tydligen inte.

Ni som minns Tv-programmet Mitt i Naturen och på den tid man spelade programmen från Vättabergets topp med Indalsälven och bergen i bakgrunden kommer nog ihåg hur det ser ut. Vackert och så trolskt. Den kände konstnären Rolf Lidberg som var en internationellt erkänd botaniker kom härifrån. Hans bilder av troll, blommor, träd, svampar och allt som han förmedlade visade på naturens storslagenhet.

Den här delen av landet, Medelpad och Jämtland, har betydelsefulla sjöar, tjärnar, bäckar, åar och älvar för fisket, för friluftslivet och turismen och lokalbefolkningen. Nu hotas det.

En sida som denna, Utsidan här borde ett vettigt samt samtal kunna föras om hur vi ser på framtiden och friluftslivet i skuggan av vad som sker och kommer att ske med gigantiska mått.
 
Jag är såklart för att behålla naturvärden i Swe, men du säger inte vad det är som hotas eller vad som kan hända ?
 
är det billigt kan jag tänka mig att slå till, det är väldigt vackert utefter indalsälven men det är väl inte det du ville med tråden.
 
Blocketannonsen är ju politik och knappast en seriös annons. Om man nu inte kan bo i kommunen, så kommer gym och butiker (som man lockar med) att läggas ner. Sen varför man inte kan bo där det finns vindkraft är inte riktig klarlagt (alla andra frågor om vindkraftens positiva och negativa ekonomiska effekter lagda åt sidan då det finns flera andra trådar om det). Sen är det knappast bästa taktik om man vil få sympati att slå mot de man vill ha sympati av. Förklara varför man inte kan bo i närheten av just dessa vindkraftverk istället. kom med lite fakta.
 
Nu har ju Ragunda kommun haft mycket billiga hus redan före vindkraft började byggas och befolkningen bedöms att minska tills tätorterna är borta ca 2070. Ragunda har sveriges högsta produktion av vattenkraft per innevånare vilket gör att det absolut inte finns något behov av vindkraft och vindkraft ger inte heller någon höjning av inkomster för lokalbefolkningen. Vindkraftprojekt i grannkommunen har varit katastrofalt med Hells Angels som underentreprenör, en skjutning, lastbil i ett värdefullt vattendrag, en ambulans knuffad av vägen av en lastbil som transporterat delar av ett vindkraftverk, avverkning av skyddad skog utan tillstånd, entreprenörer som gått i konkurs när de inte fått betalt, flera år av trafikproblem.
 
Du (Skogsstjärnan) skriver att du vill diskutera, men handlar det egentligen inte mer om att väcka opinion eller att gräla!? Har med avtagande intresse läst liknande trådar som denna och allt som oftast brukar det sluta helt irrelevant sett till trådens ursprungliga ämne. Summa summarum: ALLT är Miljöpartiets fel (samma argumentationslogik verkar förövrigt gälla även när det kommer till frågor om jakt, bilkörning, kärnkraft, invandring osv). Vill egentligen inte fördjupa mig i Den frågan, men det är tämligen naivt, och okunnigt/oseriöst att tillskriva MP all denna makt sett till det rådande parlamentariska läget i Sverige.

Eftersom jag ändå blev lite nyfiken kring ovanstående sökte jag på nätet med sökorden vindkraft ammerån. En låst artikel om protestmöte i LT den senaste veckan, annars inte mycket annat än information om redan genomförda vindkraftbyggen i Ragunda med omnejd. Vad du än anspelar på i ditt första inlägg så är det inget som verkar vara allmänt känt. Frågan är därför hur Utsidan ska kunna engagera sig i den aktuella frågan när du inte ger oss mer saklig information!?
 
Jag som fiskar i området jag beskriver något målande är tillsammans med de som bor där orolig.

Om man inte kan förstå eller ta till sig hur det kommer att se ut när vackra naturområden tas i anspråk för industriområden så är det trist. Landet har många utmärkta redan nu exploaterade industriområden för detta.

Jag vaknade själv upp kring detta när en av min barndoms sjöar i regionen plötsligt kantades av snurror.
För mig personligen anser jag det som sker, mestadels i mediaskugga och tysthet, vara en tragedi för miljö och natur. Andra kanske tycker det vara perfekt att vistas i dess närhet i naturen.
När jag beskrev det i en tråd här så rann det sedan ut i en diskussion jag inte deltog i kring teknikaliteter, kärnkraft, om Mp mm. Själv ville jag lyfta frågan då jag tyckte att Utsidan borde ha många deltagare som har ett genuint naturintresse. Tyvärr så blev tråden väl mycket urspårad som det heter och förvisades ner till ”källaren”. Kanske bäst så.

Nåväl, jag vet inte om vindkraften är räddningen för det allt mer ökande behoven av el, speciellt i södra delen av landet, kanske det. Jag tror inte det men det är en annan sak. Vad jag vill lyfta fram är hur vi kommer att reagera när hela denna storskaliga exploatering skett (oftast i strid med lokalbefolkning). Hur tycker vi som förmenta naturvänner det ser ut. Känns det bra att vandra, fiska, jaga, plocka bär och svamp inramad av enorma torn som i kluster byggts där. Med vägar kors och tvärs som förbinder de olika industriområdena.

När kärnkraftsdebatten var som störst på 70 talet så bildades det en massiv opinion mot den. Rätt eller fel, det är inte det intressanta utan att det var en stor folklig opinionsyttring. Nu är det nya tider och många människor engagerar sig föga kring vad som kanske ens borde vara av intresse. Eftersom den planerade satsningen på vindkraft är så enorm, så gigantiskt borde frågan ha en betydligt större roll i media eller i forum som denna.

Men tyvärr är det inte så. Just denna fråga har fått en aura av ”klimatsmart” och landets opinionsbildare bor mestadels långt ifrån där det ska byggas. Just Norrland är central för denna exploatering och det är förvisso landets största territorium med minsta andelen boende. Inte desto mindre borde det vara en fråga som berättigar till diskussion. Mitt inlägg har inget med, som någon skrev, att vara provocerande, grälsjukt etc. Trist att behöva kommentera. Jag har heller inte tagit ställning mot vindkraft som sådan. Det jag vill lyfta är det som jag och många med mig ser som dess baksida.
Kanske jag har tagit fel när jag tar upp frågan här på Utsidan, kanske frågan inte berör, kanske frågor om utrustning, materialval etc är forumets själva kärna. Frågor som berör själva naturen och miljön som vi vistas i är kanske av mindre intresse? Jag hoppas inte det.

Avslutningsvis, länken till annonsen var bara ett exempel på hur lokalbefolkningen agerar. Visst är det väl ett partsinlägg men ett exempel på kreativt sådant. Det har i vart fall uppmärksammats på flera håll. Som någon skrev har en lokaltidning i Östersund haft en låst artikel kring vad som händer. Lokaltidningen i Sundsvall som ligger lika nära skriver inget. Därav att man kan konstarera medial tystnad i det stora hela.

Jag ser gärna att ett vettigt samtal kan föras här utan pajkastning eller hurvida kärnkraft är bättre eller om Mp är skyldig etc. Jag funderar på hur vi som säger oss älska naturupplevelser ser på detta. Själva känslan av synen av att en tidigare i stort sett obruten horisont nu ska bebyggas. Att du vistas i dessa områden som du tidigare vandrat i ostört. Ett sådant samtal vore intressant att kunna föra här utan övertoner, sarksasmer och urspårning.

Går det?
 
Är Ragunda kommun emot? De har ju en hel del makt själva enligt den text om ansvar och roller som jag hittade vid googling..

Tillstånd till tillståndspliktiga vindkraftverk får ges bara om kommunen har tillstyrkt det. Några särskilda regler som styr kommunens yttrande inom ramen för tillståndsprövningen finns inte utöver de allmänna krav på saklighet och opartiskhet som gäller för kommunal verksamhet. Regeringen kan, trots att kommunen inte tillstyrkt en anläggning, tillåta verksamheten med stöd av 17 kap. 6 § miljöbalken, om det är synnerligen angeläget ur nationell synpunkt att verksamheten kommer till stånd.​
 
Visst går (allt) detta att diskutera. Men de inblandade parterna bör vara ärliga och tydliga och klara med syftet med en sådan diskussion. Inte bara slänga ut något för att se var och hur det landar. Det leder uppenbarligen oftast bara till missförstånd. Kan också tycka att den här frågan redan har varit uppe väl många gånger nu. Risken för malande, ältande och låsta positioner är överhängande.

Så till sakfrågan (som du fortfarande inte har skrivit mer utförligt om). Jag tror att det här på Utsidan blir svårt att hitta folk som jublar över vindkraftens nackdelar (hur de ser, tar upp areal, låter, problematik för framförallt fågelliv mm.). Till och med branschen är ju relativt öppen och tydlig med dessa baksidor. Bra då att de är enkla att montera ner vid behov.

Men, någonstans ska/kommer de att byggas. Dock helst i någon annans "backyard", verkar det som. Hur som helst är detta en del av den samhällsomställning som Vi gemensamt har fattat politiska beslut om. Frågar du mig borde det vara mer statligt engagemang i frågan. Där jag bor i södra Sverige har vindkraftverk varit en del av landskapet sedan 90-talet. De återfinns här mest i samband med odlingsbar mark och i vissa skogsområden, samt längs med kusterna. Planer på havsbaserade vindkraftsparker har också funnits/finns, men det är alltid någon eller annat intresse som överklagar. Kalla mig naiv, men jag litar på att rätt regler följs och hänsyn till natur-, djurliv och miljö vid uppförande.
 
Är Ragunda kommun emot? De har ju en hel del makt själva enligt den text om ansvar och roller som jag hittade vid googling..

Tillstånd till tillståndspliktiga vindkraftverk får ges bara om kommunen har tillstyrkt det. Några särskilda regler som styr kommunens yttrande inom ramen för tillståndsprövningen finns inte utöver de allmänna krav på saklighet och opartiskhet som gäller för kommunal verksamhet. Regeringen kan, trots att kommunen inte tillstyrkt en anläggning, tillåta verksamheten med stöd av 17 kap. 6 § miljöbalken, om det är synnerligen angeläget ur nationell synpunkt att verksamheten kommer till stånd.​
Det är ett bra inlägg Almgren. Jag vet inte i detalj just nu hur Ragunda kommun ställer sig i dagsläget mer än att man i tidigare beslut varit positiv. Det innan opinionsyttringarna från kommunmedborgarna började strömma in.
Här en länk till
 
Detta påminner mig om en vindkrafts-satsning i närheten av Svartedalens olika naturreservat, på Västkusten. Dalen hette det specifika området.

Det var en sån där historia som man bara kunde läsa om ifall man följde vissa lokaltidningar och har en förkärlek för att läsa pdf:er och inte bara webbsidor på internet.

Pågick i flera år och jag följde den med jämna mellanrum (när jag påmindes om att det ens var en fråga, vilket var sällan eftersom det var så tyst).

I alla fall gick fallet ända upp i miljööverdomstolen innan det fick slutgiltligt avslag.

Så jag skickar en tanke av tacksamhet till alla som orkat engagera sig och bråka i frågan.

Nu glider vi ännu mer från trådämnet men min favvodel av Svartedalen blev faktiskt naturreservat på 90-talet genom att Greenpeace bråkade och även på klassiskt vis blockerade vägen inför avverkningen. Så skickar även en tacksam tanke till de 90-tals-hippies som räddade en väldigt vacker skog!!

Min poäng är att man kan lätt tänka att det är kört eftersom den allmänna utvecklingen tycks omöjlig att stoppa. Men för lokala platser kan det absolut löna sig att tjafsa lite. Och det gör folk, ofta med framgång, även om det sällan uppmärksammas.

Hur vi ska få el till samhället vet jag dock inte. Det enklaste vore väl om vi slutade använda så mycket el?

PS Efterlyser också någon form av information om vad som ens håller på att hända?
Kan dessutom tipsa om https://vbk.lansstyrelsen.se/ Man kan välja att se vindkraftverk eller projekteringsområden.
 
Trådstartare Liknande trådar Forum Inlägg Startad
Tarfala Skeingesjön och dess abborrar Fiske 4
Åsa-Nietzsche Släng aldrig fiskekrokar i naturen Fiske 8
highlandpark Fiskare i samklang med naturen? Tyvärr inte... Fiske 6

Liknande trådar