Älgarna svälter i nationalparken Haparanda Sandskär, Seskar-Furö o andra små öar.

Nu kan det bli jakt på älgarna i nationalparken Haparanda Sandskär o flera andra öar p g a brist på föda.:(
I och med några älgar svälter ihjäl så löser sig väl problemet av sig självt? Eller varför måste man gå in och skjuta dem istället? En död älg är ju en död älg, oavsett om den har svultit ihjäl eller blivit skjuten...
 
I och med några älgar svälter ihjäl så löser sig väl problemet av sig självt? Eller varför måste man gå in och skjuta dem istället? En död älg är ju en död älg, oavsett om den har svultit ihjäl eller blivit skjuten...
När inte älgstammen är förvaltad genom avskjutning utan man har låtit den växa fritt så tar födan slut förr eller senare så därför har dom föreslagit avskjutning.
 
Det är humanare att avliva dem än att låta dem plågas till döds av svält.
Är detta verkligen argumentet som används? Jag hade hoppats att man hade något bättre att komma med när man föreslår förvaltning genom jakt. Om man utgår från en sådan utilitarianistisk etik där man räknar in djurens egna upplevda smärta/glädje ligger det ganska nära till hands att dra slutsatsen att det är bättre att skjuta djur (eller att hålla dem instängda) i allmänhet än att låta dem leva ett hårt, men fritt, liv i det vilda...
 
  • Gilla
Reactions: HPT
Är detta verkligen argumentet som används? Jag hade hoppats att man hade något bättre att komma med när man föreslår förvaltning genom jakt. Om man utgår från en sådan utilitarianistisk etik där man räknar in djurens egna upplevda smärta/glädje ligger det ganska nära till hands att dra slutsatsen att det är bättre att skjuta djur (eller att hålla dem instängda) i allmänhet än att låta dem leva ett hårt, men fritt, liv i det vilda...
Har du någon annan lösning än jakt från helikopter och stressa upp älgarna eller tänkte du stödutfodring? Jag vet inte hur många älgar som finns där men det är ett gäng kan jag tänka mig.
I januari i år så räknades det ihop till 40 älgar på 500 ha och det är ett alldeles för stort älgbestånd på den ytan. 500 ha föder inte 40 älgar året om. Den tillväxten finns inte i växtlighet som tall, sälg, gräs, m. m.
Lite att läsa:

Istället för att flyga med en helikopter t. ex och stressa älgarna så kan LST Norrbotten utse jägare som får klara av skyddsjakten men det blir inte förrän till våren skulle jag tro så att man kan gå över marken. Om detta är rätt tillvägagångssätt överlåter jag till dom som är experter på området.
 
Har du någon annan lösning än jakt från helikopter och stressa upp älgarna eller tänkte du stödutfodring? Jag vet inte hur många älgar som finns där men det är ett gäng kan jag tänka mig.
I januari i år så räknades det ihop till 40 älgar på 500 ha och det är ett alldeles för stort älgbestånd på den ytan. 500 ha föder inte 40 älgar året om. Den tillväxten finns inte i växtlighet som tall, sälg, gräs, m. m.
Lite att läsa:

Istället för att flyga med en helikopter t. ex och stressa älgarna så kan LST Norrbotten utse jägare som får klara av skyddsjakten men det blir inte förrän till våren skulle jag tro så att man kan gå över marken. Om detta är rätt tillvägagångssätt överlåter jag till dom som är experter på området.
Du verkar inte ha läst vad jag skrivit. Problemet är ju självreglerande. Om man låter naturen ha sin gång så skulle en del av populationen svälta och sen blir det mer mat över till de andra. Dessutom med fördelen att de döda individerna efter sin död kommer andra arter till nytta. Det händer inte om man skjuter dem och kadavren forslas bort.

Denna självreglerande mekanism gäller för varje organism i ekosystemet, alltifrån bakterier och alger till stora träd och djur. Så varför har man ett behov av att ingripa just här?
 
Din tilltro till det "självreglerande" systemet ser ut att vara stort. Självregleringen består ofta av exponentiell tillväxt, för att populationen sedan ska krascha till strax över noll-nivån -- för att sedan börja om med ny tillväxt. När det gäller djur med låg tillväxttakt så tar de här cyklerna tid. Så du har något år med en massa älg -- och sedan många år med väldigt få älgar, innan du igen får en massa älgar innan majoriteten får svälta ihjäl.

Du får också en hyfsad påverkan på annan vegetation (och djur) när älgarna i desperation äter allt de kommer åt innan det också tar slut -- och de svälter ihjäl...

Jag tycker det är betydligt bättre att hålla population av vilt på lämplig nivå för att undvika att de svälter ihjäl. Även om någon anser att det är naturligt, så tycker jag personligen inte att det är trevligt för någon (vare sig människa eller djur) att få svälta ihjäl.

Tycker man om att djur svälter ihjäl för att det är "naturligt" så gör man det. Jag har svårt att förstå det, men det är jag det. "Självregleringen" har provats på andra ställen med liknande resultat. Lyckligtvis brukar försöken inte pågå så länge, men det är synd om de djur som får svälta ihjäl. Här är ett annat exempel. https://www.theguardian.com/environ...ment-backfires-as-thousands-of-animals-starve
 
Din tilltro till det "självreglerande" systemet ser ut att vara stort. Självregleringen består ofta av exponentiell tillväxt, för att populationen sedan ska krascha till strax över noll-nivån -- för att sedan börja om med ny tillväxt. När det gäller djur med låg tillväxttakt så tar de här cyklerna tid. Så du har något år med en massa älg -- och sedan många år med väldigt få älgar, innan du igen får en massa älgar innan majoriteten får svälta ihjäl.

Du får också en hyfsad påverkan på annan vegetation (och djur) när älgarna i desperation äter allt de kommer åt innan det också tar slut -- och de svälter ihjäl...

Jag tycker det är betydligt bättre att hålla population av vilt på lämplig nivå för att undvika att de svälter ihjäl. Även om någon anser att det är naturligt, så tycker jag personligen inte att det är trevligt för någon (vare sig människa eller djur) att få svälta ihjäl.

Tycker man om att djur svälter ihjäl för att det är "naturligt" så gör man det. Jag har svårt att förstå det, men det är jag det. "Självregleringen" har provats på andra ställen med liknande resultat. Lyckligtvis brukar försöken inte pågå så länge, men det är synd om de djur som får svälta ihjäl. Här är ett annat exempel. https://www.theguardian.com/environ...ment-backfires-as-thousands-of-animals-starve
Du läser in undertoner i mitt inlägg som inte finns där. Jag var uppriktigt nyfiken på motiveringen till skyddsjakt och förordar varken det ena eller det andra tillvägagångssättet :)

Däremot tycker jag det är märkligt att älgarna väljer att stanna på ön trots att det uppenbarligen inte finns någon mat där. Avskjutning verkar i detta fall vara att föredra för att rädda fågel- och växtliv.
 
Du verkar inte ha läst vad jag skrivit. Problemet är ju självreglerande. Om man låter naturen ha sin gång så skulle en del av populationen svälta och sen blir det mer mat över till de andra. Dessutom med fördelen att de döda individerna efter sin död kommer andra arter till nytta. Det händer inte om man skjuter dem och kadavren forslas bort.

Denna självreglerande mekanism gäller för varje organism i ekosystemet, alltifrån bakterier och alger till stora träd och djur. Så varför har man ett behov av att ingripa just här?
Ja, jag har läst! I mina ögon är det mer humant för älgarna att skjutas istället för att låta dom plågas till svältdöden träder in. Är det det du ville ha svar på?
 

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook
Visste du att som Plus-medlem på Utsidan kan du dölja (nästan) alla annonser? Läs mer om Plus