kvinnor

  1. Par4647

    Hitta vandringskompisar

    Vi försöker hitta vandringskompisar i södra Skåne. Vi är ett moget par som gärna vistas i naturen och skulle gärna ha sällskap. Det skulle underlätta tex när man vill gå etapper av Skåneleden om man kan ha en bil i vardera ändan av etappen. Maila oss om ni tycker det är ok att vandra med ett par...
  2. flanell

    tjejer & knivar!

    det är ju ett kännt faktum att många av oss pojkar gillar knivar och att vi kan ägna timmar, i tråd efter tråd, och tycka om tänka om detta. men det är sällan man ser någon flicka besöka dessa trådar. vad har ni för tankar runt kniven, som en del av den personliga utrustningen? det skulle...