Böcker, film, media Diskussioner om böcker, film och annan media som inte passar i mer specifika forum

Svara
 
Ämnesverktyg Betygsätt ämne Visningsalternativ
  #25  
Gammal 2017-06-20, 12:57
GustavOh GustavOh är inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 205
Citat:
Ursprungligen postat av fowwe Visa inlägg
Men är det inte så som diskriminering ofta tar sig uttryck i pratiken? Att man kan "köra över" utan att bry sig särskilt mycket. Samiska bosättningar som hamnar under vatten, renbetesland som försvinner. Samhället som kräver plats. Vi ser liknande saker på många andra håll i världen.
Ja och nej... att lokalbefolkning körs över av starka ekonomiska intressen sker ju även utan etnisk dimension. Det är kanske "lättare" att köra över samer än "svenskar", men även i sydsverige har många byar raderats ut för att centralmakten velat se stordrift och lönsamhet.

Citat:
Och det här med skolundervisning. Jag har svårt att se att samiska i skolan skulle leda till "segregation". Det är ju snarast en nödvändighet för den som inte vill tappa kontakten med sin historia och sin samhörighet med tidigare generationer.
Som allt annat så hänger det på genomförandet. Låt säga att ett antal kommuner tillhandahöll undervisning och skolmaterial på samiska (eller för att ta det ännu längre, på syd-, lule- och östsamiska) i grundskolan.
Det skulle förstås vara en fantastisk insats för att bevara samekulturerna, men det skulle också göra skolgången avsevärt dyrare. (Vad kostar det per elev att översätta en kemibok till lulesamiska?)
Risken är överhängande att de samiska skolorna blir tvungna att sänka nivån på undervisningen för att ha råd med översatt material.

Men låt oss anta att vi istället sätter av extra budget till dessa. Hur väl rustade är elever som fått hela grundskolan på samiska att klara gymnasiestudier? Och högskola?

Visst, många skulle klara det, men effekten skulle ändå bli att färre samer läser vidare. Att samer som inte vill leva traditionellt sameliv får begränsade möjligheter.
Svara med citat
  #26  
Gammal 2017-06-20, 13:03
Ayrin Ayrin är inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 580
Citat:
Ursprungligen postat av Stallo Visa inlägg
Exakt assimileringspolitiken som helt säkert var medveten i och med 1928 år Renbeteslag där en aspekt är att dom som blev ”assimilerade” förlorade sina rättigheter till förfädernas land & vatten. En Svensk bestämde vem och vilka som fick renskötselrätten och med den rätten till jakt och fisket. Det kan få konsekvenser än idag med en ärvd Kåta eller stuga som länsstyrelsen kan begära att du ska flytta eller bränna ner fast du funnits i området i flera hundra år. Betala intrångsersättningar på samma marker mm.
Alla som är medlem i sameby äger rättigheterna du nämner, det är bara att dina medsamer godkänner din anhållan att få vara med :P.

Citat:
Vart börjar man egentligen med att begära rättvisa. Vad sägs om lite dekolonialisering. Låt oss börja med att räkna lite på värden som är förda ur Sapmi de senaste hundraåren och återbetala en del av detta i de norrlänska samhällena. Framför allt i Lappland Jämtland och Härjedalens inland. Återkolonialisering av iaf del av marker som Lappskattelanden. Samerna skulle tex vara Västerbottens största markägare om staten inte konfiskerat landet.
Jag kan hålla med om att Norrland som helhet behandlas som en koloni, och att vi inte får ett öre från vattenkraften, vilken demolerar våra älvar, är ju ingen hemlighet.

Konflikten om marken är en besvärlig en, men ligger lite i konflikten nomad-fastboende. Det blir tämligen enorma markområden/nomad om man hävdar allt som kanske en gång använts. Dessutom från andra människor, med mer än lite sameblod i många fall, som bebott marken i diverse hundratals år.

Citat:
Gallok är en konflikt som pågår i detta nu där renbetesland stjäls av staten och ges bort till ett utlandsägt gruvföretag.
Kallak är ett hygge vid Randijaur som fått symbolvärde. Att statens mineralpolitik är absurd håller jag med om, men den ser likadan ut i hela landet.

Citat:
Ratificera ILO169 och visa allvar med de avtal om urfolksrätt som Sverige skrivit på. Resurser till språk kultur mm.
Samerna får redan en hel del resurser till språk och kultur som ingen "vanlig" svensk har rätt till. Att ratificera ILO 169 skulle i stort innebära att den delen av inlandets befolkning som inte är "tillräckligt samisk" förlorar all möjlighet till jakt och fiske. Eller det är iaf vad folket som bor här fruktar. Vi får väl se hur Girjas förvaltar grannsämjan.

Citat:
I Norge fungerar det mesta mycket bättre, dels beskattning av juridiska personer som betalar skatt där produktionen finns och ger lokalsamhället del av resursen. Det är mycket bra då det även kommer Svensken till del som bor lever och verkar här. Många Svenskar har funnits här i hundratals år och är en del av våra samhällen och har också en rätt, men också resurser till det samiska samhället och lokal samhället i stort.

I Tex Finmark är konflikterna om mark och vatten i ett betydligt bättre läge än i norra Sverige. Här är Jägare och Fiskare mycket bekymrade mot ratificeringar som ILO169, det helt i onödan då man i Norge visar att det fungerar.
Inte alls säkert att oron är så "i onödan". Norge har en delvis annan situation där "ickesamer" mer vänt sig mot havet. Här i norrlands inland är det samma fjäll och sjöar folk vill jaga och fiska i, oavsett om de kallar sig samer eller inte.

Nä, som boende i en by i Norrlands inland ser jag uppriktigt talat samer som folk som alla andra. De flesta jäkligt bra folk, men några tyvärr "samedemokrater" som hävdar att de, som har alla rättigheter jag har, samt en hög till som jag aldrig kan komma i fråga för, är så fruktansvärt förtryckta och diskriminerade, och i princip förordar att "svenskarna ska ut ur sapmi". Ungefär lika charmiga som sverigedemokrater, men åtminstone lite färre...
Svara med citat
  #27  
Gammal 2017-06-20, 13:44
fowwe fowwe är inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 258
Citat:
Ursprungligen postat av GustavOh Visa inlägg
Låt säga att ett antal kommuner tillhandahöll undervisning och skolmaterial på samiska (eller för att ta det ännu längre, på syd-, lule- och östsamiska) i grundskolan.
Det skulle förstås vara en fantastisk insats för att bevara samekulturerna, men det skulle också göra skolgången avsevärt dyrare. (Vad kostar det per elev att översätta en kemibok till lulesamiska?)
Risken är överhängande att de samiska skolorna blir tvungna att sänka nivån på undervisningen för att ha råd med översatt material.

Men låt oss anta att vi istället sätter av extra budget till dessa. Hur väl rustade är elever som fått hela grundskolan på samiska att klara gymnasiestudier? Och högskola?
Det du beskriver är inte vad det handlar om. Allt i en samisk skola behöver inte ske på samiska, särskilt inte de kvalificerade ämnen som du nämner (de ligger dessutom mer på högstadiet och i gymnasiet). De undervisningsmål som gäller för en sameskola (åk 1-6) specificeras i Skollagen och är till största delen lika som för grundskolan. Vidare sägs:

Utöver grundskolans mål ska sameskolan ansvara för att varje elev efter genomgången sameskola:

1. är förtrogen med det samiska kulturarvet
2. kan tala, läsa och skriva på samiska


Detta är ganska måttfulla mål. Men jag skulle tro att det finns många föräldrar som skulle vilja ha sina barn i en sådan skola som fortfarande inte har den möjligheten.
Svara med citat
  #28  
Gammal 2017-06-20, 14:51
GustavOh GustavOh är inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 205
Citat:
Ursprungligen postat av fowwe Visa inlägg
Det du beskriver är inte vad det handlar om. Allt i en samisk skola behöver inte ske på samiska, särskilt inte de kvalificerade ämnen som du nämner (de ligger dessutom mer på högstadiet och i gymnasiet). De undervisningsmål som gäller för en sameskola (åk 1-6) specificeras i Skollagen och är till största delen lika som för grundskolan. Vidare sägs:

Utöver grundskolans mål ska sameskolan ansvara för att varje elev efter genomgången sameskola:

1. är förtrogen med det samiska kulturarvet
2. kan tala, läsa och skriva på samiska


Detta är ganska måttfulla mål. Men jag skulle tro att det finns många föräldrar som skulle vilja ha sina barn i en sådan skola som fortfarande inte har den möjligheten.
Jo jag vet att det är så det är idag. Frågan är om det är så det borde vara i morgon också? Är en "svensk" skola i åk 1-6 plus extra undervisning i samisk språk och kultur den perfekta avvägningen?

För hur du än vänder och vrider på det så blir det en kompromiss. Ju mer "svensk" skolan är desto mer marginaliserad blir samiskan, men ju mer "samisk" den är desto mer kommer den verka segregerande.

En annan fråga man kan ställa sig är ju denna: Om sapmi hade varit helt självständigt från sverige (norge, finland och ryssland) hur hade samisk kultur sett ut idag då? Skulle regeringen i Jokkmokk avstå från energi- gruv- och skogsbolagens inkomster för att bevara rennäringen?
Svara med citat
  #29  
Gammal 2017-06-20, 16:19
Stallo Stallo är inte uppkopplad
 
Inlägg: 86
Urfolksdeklaration

Citat:
Alla som är medlem i sameby äger rättigheterna du nämner, det är bara att dina medsamer godkänner din anhållan att få vara med :P.
Ett goddag yxskaft svar. En av grunderna i Fn urfolksdeklaration som Sverige röstat för är rätten till självbestämmande. Rennäringlagarna & samebyarna är skapade av Svenska staten. Svenska riddarhuset kommer inte att bjuda in dig hur mycket du bönar och ber om det trots att dom är dina med svenskar.
Citat:
Jag kan hålla med om att Norrland som helhet behandlas som en koloni, och att vi inte får ett öre från vattenkraften, vilken demolerar våra älvar, är ju ingen hemlighet.


Konflikten om marken är en besvärlig en, men ligger lite i konflikten nomad-fastboende. Det blir tämligen enorma markområden/nomad om man hävdar allt som kanske en gång använts. Dessutom från andra människor, med mer än lite sameblod i många fall, som bebott marken i diverse hundratals år.
Kallak är ett hygge vid Randijaur som fått symbolvärde. Att statens mineralpolitik är absurd håller jag med om, men den ser likadan ut i hela landet.
Samerna är av Svenska staten ett erkänt urfolk och Sverige har erkänt att: Det är Inte statens mark
I tillägg till rätten till självbestämmande läggs stor vikt vid de progressiva skrivningarna i deklarationens artiklar gällande urfolkens rätt att äga, bruka och kontrollera land, territorier och naturresurser. Deklarationen proklamerar att Finland, Norge, Ryssland och Sverige inte längre kan betrakta landområden som samerna traditionellt brukat som statens eller någon tredje parts egendom. Deklarationen förpliktigar staterna att erkänna att samerna är ägare av traditionella landområden och naturresurser. Detta innebär exempelvis att samisk mark inte längre kan användas för industriella eller andra ändamål utan att samerna i förväg informerats och gett sitt oberoende samtycke, utan att de själva direkt har något att vinna på sådant resursutnyttjande.
Citat:
Samerna får redan en hel del resurser till språk och kultur som ingen "vanlig" svensk har rätt till. Att ratificera ILO 169 skulle i stort innebära att den delen av inlandets befolkning som inte är "tillräckligt samisk" förlorar all möjlighet till jakt och fiske. Eller det är iaf vad folket som bor här fruktar. Vi får väl se hur Girjas förvaltar grannsämjan.
Vad är en hel del resurser och jämfört med vad? I Norge har jag som Svensk medborgare fiskat utan hinder. Bara att lösa fiskekort och att Norrmännen vänt sig mot havet har ingen relevans då fjällen nyttjas flitigt av Norrmän ickesamer och hepp svenskar.
Citat:
Nä, som boende i en by i Norrlands inland ser jag uppriktigt talat samer som folk som alla andra. De flesta jäkligt bra folk, men några tyvärr "samedemokrater" som hävdar att de, som har alla rättigheter jag har, samt en hög till som jag aldrig kan komma i fråga för, är så fruktansvärt förtryckta och diskriminerade, och i princip förordar att "svenskarna ska ut ur sapmi". Ungefär lika charmiga som sverigedemokrater, men åtminstone lite färre...
Att samer är ett nationellt och internationellt erkänt urfolk med rättigheter till land & vatten är svårsmält för många.
Svara med citat
  #30  
Gammal 2017-06-20, 16:25
Stallo Stallo är inte uppkopplad
 
Inlägg: 86
Kontrafaktiskt

Citat:
En annan fråga man kan ställa sig är ju denna: Om sapmi hade varit helt självständigt från sverige (norge, finland och ryssland) hur hade samisk kultur sett ut idag då? Skulle regeringen i Jokkmokk avstå från energi- gruv- och skogsbolagens inkomster för att bevara rennäringen?
Vad man än svara på det så blir det ett kontrafaktiskt påstående. Det har inte hänt varför allt blir gissningar, vad det är värt
Svara med citat
  #31  
Gammal 2017-06-20, 16:30
Ayrin Ayrin är inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 580
Citat:
Ursprungligen postat av Stallo Visa inlägg
Ett goddag yxskaft svar. En av grunderna i Fn urfolksdeklaration som Sverige röstat för är rätten till självbestämmande. Rennäringlagarna & samebyarna är skapade av Svenska staten. Svenska riddarhuset kommer inte att bjuda in dig hur mycket du bönar och ber om det trots att dom är dina med svenskar.
Riddarhuset är idel ädel adel, mig veterligen, och påstår sig väl inte vara något annat än detta?

Citat:
Samerna är av Svenska staten ett erkänt urfolk och Sverige har erkänt att: Det är Inte statens mark
I tillägg till rätten till självbestämmande läggs stor vikt vid de progressiva skrivningarna i deklarationens artiklar gällande urfolkens rätt att äga, bruka och kontrollera land, territorier och naturresurser. Deklarationen proklamerar att Finland, Norge, Ryssland och Sverige inte längre kan betrakta landområden som samerna traditionellt brukat som statens eller någon tredje parts egendom. Deklarationen förpliktigar staterna att erkänna att samerna är ägare av traditionella landområden och naturresurser. Detta innebär exempelvis att samisk mark inte längre kan användas för industriella eller andra ändamål utan att samerna i förväg informerats och gett sitt oberoende samtycke, utan att de själva direkt har något att vinna på sådant resursutnyttjande.
Sverige har som sagt inte ratificierat ILO 169. Antagligen av ovan nämnda skäl.

Citat:
Vad är en hel del resurser och jämfört med vad?
Sametinget erhåller årligen, genom anslag från kulturdepartementet, bidrag till samisk kultur. År 2015 uppgick bidraget till cirka 14,4 miljoner kronor. (https://www.sametinget.se/69689). Jämfört med vad? Ja, jag vet inte, vilka bidrag till kultur har vi som explicit vänder sig till någon annan grupps kultur? Snarare kan väl samer komma ifråga för alla andra kulturbidrag också?

Citat:
Att samer är ett nationellt och internationellt erkänt urfolk med rättigheter till land & vatten är svårsmält för många.
Ja, det är en smula svårsmält att vissa ska ha fler rättigheter än andra, eftersom de är av en annan ras.... det kallas allmänt rasism och brukar framhållas som en negativ företeelse.
Svara med citat
  #32  
Gammal 2017-06-20, 17:32
Stallo Stallo är inte uppkopplad
 
Inlägg: 86
Stoppa rasismen

Citat:
Riddarhuset är idel ädel adel, mig veterligen, och påstår sig väl inte vara något annat än detta?
En sammanslutning som vilken som helst som inte släpper in dig för fast du delar etnicitet. Finns tydligen andra värdegrunder än etnicitet att dela plattform för. Näring hobby blodsband nationalitet etc

Citat:
Sverige har som sagt inte ratificierat ILO 169. Antagligen av ovan nämnda skäl.
Självklart vill man inte släppa sin mjölkkor utan vidare. Det drabbar ju även dig att det som skapas skeppas ut.

Citat:
Sametinget erhåller årligen, genom anslag från kulturdepartementet, bidrag till samisk kultur. År 2015 uppgick bidraget till cirka 14,4 miljoner kronor. (https://www.sametinget.se/69689). Jämfört med vad? Ja, jag vet inte, vilka bidrag till kultur har vi som explicit vänder sig till någon annan grupps kultur? Snarare kan väl samer komma ifråga för alla andra kulturbidrag också?
Det blir lite hur långt är ett snöre , jo snöret är jävligt långt

Citat:
Ja, det är en smula svårsmält att vissa ska ha fler rättigheter än andra, eftersom de är av en annan ras.... det kallas allmänt rasism och brukar framhållas som en negativ företeelse.
Den rasismen kan också vara en förskönande omskrivning av verkligheten där en kolonial ordning är på väg att ta slut. De som kolonnialiserade protesterar givetvis på vägen ut. Rasist FN och 123 rasistiska länder i världen har antagit urfolksdeklarationen. Stop racism now 😊
Svara med citat
  #33  
Gammal 2017-06-20, 18:16
Hattmakaren Hattmakaren är inte uppkopplad
 
Inlägg: 652
Citat:
Ursprungligen postat av joanna Visa inlägg
Jag ser inte något definitionsmässigt i den motsättningen. Man kan mycket väl beskriva och/eller bekämpa ett faktiskt existerande strukturellt förtryck av en grupp (definierad utifrån kön, klass, etnicitet, religion, sexuell läggning etc...), och samtidigt hävda individens rätt att göra sina egna livsval, bli behandlad som just en individ av medmänniskor och samhälle, och själv definiera sin eventuella tillhörighet/brist på tillhörighet till gruppen.

Jag har själv mycket blandad bakgrund: både mina föräldrar och sedan jag själv har i några omgångar bytt land, språk och klass, men eftersom det, åtminstone i mitt eget fall, handlat om relativt jämbördiga identiteter, har detta inte inneburit någon konflikt, utan varit enbart berikande (även om själva bytet inte var frivilligt). Men till skillnad från huvudpersonen i filmen slipper jag välja och förkasta den ena för att ingå i den andra.

Det är uppbrott/"resor" mellan strukturellt ojämbördiga identiteter, som orsakar mest smärta på individnivå. I den bästa av världar skulle just frånvaro av strukturellt förtryck göra gränsöverskridanden mellan olika kulturer, klasser, könsidentiteter etc vara så smärtfria och berikande, som de borde vara utifrån den liberala grundsynen förespråkar.


Tack annars för ett tankeväckande inlägg. Ni som ännu inte gjort det - läs Johan Asplund Om "Gemeinschaft och Gesellschaft" framstår som för tungviktigt bara p g s titeln, så börja med "Om hälsningsceremonier, mikromakt och asocial pratsamhet" - sen är man fast
Asplund är ganska lättläst, Marshall Berman svårare och kräver ett grepp om Goethe, Marx och Baudelaire, men är en klassiker i kulturanalys och modernism.

Jag kan här även rekommendera Benedikt Anderson, Imagined Communities (på svenska: Den föreställda gemenskapen).

Sammanfattningsvis (av dessa): identitet är något som skapas. Den är inte given. Du som individ kan göra ett val och besluta dig för att gå en annan väg. Det är detta som är modernismens axiom.

Tribalismen hävdar motsatsen: din identitet är given (av blod, av Gud, av patriarkatet) och omöjlig att lämna. Därav alla dessa hedersmord - när tribalismen blir extrem. Balkongflickorna illustrerar på ett tragiskt sätt motsättningen genom individens val och grupptryckets krav (d.v.s. tribalismen).

Jesus i Nya Testamentet illustrerar en liknande motsättning: brottet mot traditionen. Men han gav sedan upphov till en ny tribalism: Kristendomen. Först upplysningen etablerade individen som utgångspunkten - en atomistisk aktör med rättigheter.

Grupprättigheter är ett steg i motsatt riktning. Individen underordnad gruppen.

Horkheimer och Adorno, Upplysningens dialektik (ännu mer läsning): upplysningen slår över i sin motsats. Från upplysningen på 1700-talet till nazismen på 1900-talet. Från 1989 års upplysning och mångkulturalismen light till dagens hårda identitetskramare: både i Sverigedemokraterna och i minoriteterna - med Jihadisterna och andra våldsamma identitetsgrupperingar som det mest extrema uttrycket. Tribalismens återkomst.

Den mänskliga kulturen är en tragisk komedi.

Jag rekommenderar: gå ut i en skog och glöm allt.
Svara med citat
  #34  
Gammal 2017-06-20, 18:32
Hattmakaren Hattmakaren är inte uppkopplad
 
Inlägg: 652
Sverige = Svea rige. Svearnas kungadöme. Stockholm med omgivning (Dalarna, Närke, Södermanland, Uppland, Värmland och Västmanland). Det är Sverige.

Övriga "riken" eller nationer: ockuperade av Svearna
Sápmi.
Götaland (Småland, Halland, Blekinge, Skåne).
Gotland (del av Götaland, men kan särskiljas av geografiska skäl).

Kanske bör jag tillägga - om det nu kan ha någon betydelse - så har jag min bakgrund i två av de ockuperande nationerna, i Sápmi (min far) och i Götaland (min mor). Båda gör en liknande resa som den i "Sameblod".
Svara med citat
  #35  
Gammal 2017-06-20, 21:40
Hattmakaren Hattmakaren är inte uppkopplad
 
Inlägg: 652
Jag klämmer i med Goethe, Faust I:

Du bist am Ende – was du bist.
Setz dir Perücken auf von Millionen Locken,
Setz deinen Fuß auf ellenhohe Socken,
Du bleibst doch immer, was du bist.

Vad finns i allt detta?
Liberalismens svar: individen.
Atomen - den odelbara (olikt gruppen, som alltid sönderfaller).
Aktören, bakom de olika roller som kan spelas.

Kulturell identitet är en roll.
Oftast lär man sig spela den rollen som barn, mer eller mindre väl och medvetet.

Medvetenheten innebär att se rakt igenom sin roll (sin "identitet"), och gå vidare med själv som en odelbar paradox - precis som Faust. Vissa klarar inte av det utan går helt upp i en roll de tilldelats eller hittat på - t.ex. genom att "radikaliseras".

Detta slags processer kan man se i Sameblod.
Svara med citat
  #36  
Gammal 2017-06-20, 22:42
fowwe fowwe är inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 258
Det var väldigt mycket visdom på en gång från den anonyme Hattmakaren, man tappar ju nästan andan av denna flod. Men min världsbild ser lite annorlunda ut, och även delar av detaljanalysen...
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg
Visningsalternativ Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är avAlla tider är GMT +1. Klockan är nu 17:44.


 

Logga in