Nyheter > Strövskogar ska locka människan ut i skogen

Strövskogar ska locka människan ut i skogen

Sveaskog lanserar den 15 maj portalen Våra strövskogar där besökaren får information om skogar med höga upplevelsevärden. Syftet är att göra skogen mer tillgänglig och återupprätta upplevelsen av den. Cirka 1,3 miljoner hektar skog av Sveaskogs skogsinnehav har kartlagts utifrån sina upplevelsevärden.

– Det finns en bild av att dagens skogsbruk försvårar ett meningsfullt friluftsliv. Vår bild är att det förhåller sig precis tvärtom. Vi vill illustrera att den svenska skogen är tillgänglig för människan och att en skog kan ge rika naturupplevelser även om den brukas, säger Herman Sundqvist, skogschef Sveaskog.

Via portalen Våra strövskogar kan besökaren gå in och bilda sig en uppfattning om vilka skogar med höga sociala värden som finns i närheten och vad som utmärker dessa skogstyper. Det kan handla om skogar med god tillgång på svamp och bär, likväl som lättvandrade, gallrade medelålders skogar och gamla lavbeklädda granskogar.


– Vi vill göra det lättare för människor att komma ut i skogen. Vi visar skogar som är tilltalande och tillgängliga, det är därför vi kallar dem för strövskogar. Vi välkomnar andra skogsägare i landet att lägga in sina skogsinnehav på samma sätt, då blir tjänsten ännu bättre, säger Johan Ekenstedt

Besök Våra strövskogar på Sveaskogs hemsida

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar