Nyheter > Pengar till projekt för att öka kunskapen om ...

Pengar till projekt för att öka kunskapen om allemansrätten

För andra året kan organisationer och föreningar runt om i Sverige i år söka pengar för informations- och kommunikationssatsningar som ska öka kunskapen om allemansrätten. I förlängningen ska detta leda till att fler människor känner sig hemma i skog och mark och väljer att vara ute i naturen.

– Vi ser att det finns många organisationer och föreningar runt om i Sverige som idag arbetar med att sprida kunskap om allemansrätten i sina lokala sammanhang. Det här är en möjlighet för oss att stödja en del av det arbetet, säger Sanja Kuruzovic, handläggare på naturvårdsverket.

I år är det 13 organisationer och föreningar som får dela på drygt 2,9 miljoner kronor. Det är ett brett spann av initiativ som får medel, till exempel att göra ett spel om allemansrätten, att arbeta proaktivt med allemansrätten genom nudging och att integrera information om allemansrätten i ridskoleverksamhet.

– Projekten riktar sig till många olika målgrupper och vi hoppas att vi tillsammans kan nå fler människor med information om hur allemansrätten fungerar, som i sin tur leder till att fler känner sig mer hemma i naturen, avslutar Sanja Kuruzovic.

Så här fördelas bidragen.

Läs om Allemansrätten på Naturvårdsverket.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar