Artiklar > De stora skogsäventyren

De stora skogsäventyren

Vintern 2016 genomförde jag en vintervandring med snöskor genom ekoparken Karhuvaara utanför Gällivare i Lappland. Det är få platser som har så mycket gammal barrskog och rikligt med höga naturvärden. Skogsklädda berg kuperar parkens mitt, men här finns också vidsträckta myrar, små sjöar och bäckar. På sommaren myllrar de av liv och bjuder på fågelprakt och bär. 

Ekoparken är bildad av det statliga skogsbolaget Sveaskog, i syfte att bevara den biologiska mångfalden och främja friluftsliv. Men, en ekopark är inte lika skyddad som ett naturreservat, utan skogsbolaget kan fortfarande bedriva skogsbruk på delar av marken. Sveaskogs ekoparker är också betydligt större än de flesta naturreservat, eftersom kriterierna säger att de ska vara minst 1000 hektar. Karhuvaara är på drygt 20 000 hektar vilket är ungefär lika stort som Stockholms kommun. Parken sitter delvis ihop med ett större naturreservat som heter Lina Fjällurskog. Tillsammans bildar de två områdena ett mycket stort vildmarksparadis med fin gammal barrskog och ett rikt djurliv. 

Karhuvaara Ekopark är inte utmärkt på Lantmäteriets kartor så det är förmodligen få människor som känner till den.

I den här filmen får ni följa min färd genom Karhuvaara. Jag visar bland annat hur det är att vandra med snöskor i skogslandet, hur det är att övernatta under tarp på vintern, hur du kan rasta och söka skydd under stora granar, hur du hittar torr ved på vintern, vilket turgodis som är bra med mera.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
2017-11-28 12:13   Grahniskogen
Specialskriven musik, ambitiöst drönarfoto, bara splitternya kläder och rätt mycket snack om Sveaskog? Fin film, men lite transparens om sponsen här kanske inte skulle skada.
 
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook