Nyheter > Åsnen blir Sveriges 30:e nationalpark

Åsnen blir Sveriges 30:e nationalpark


Foto: 
Bergslagsbild AB

Nu har riksdagen fattat beslut om att bilda Sveriges 30:e nationalpark. Det är delar av den småländska sjön Åsnen med en spännande övärld, omgivande ädellövskogar och ett rikt fågelliv som bildar Åsnens nationalpark. Invigningen äger rum fredagen den 25 maj.

- Efter många års förberedelser är vi glada att det nu står klart att Åsnen blir Sveriges 30:e nationalpark. Många har varit involverade i förberedelsearbetet och processen har präglats av en bred regional förankring och stor lokal delaktighet, säger Claes Svedlindh, chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket.

Förberedelserna med att bilda Åsnens nationalpark påbörjades redan 2011. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län har lett arbetet. De tre berörda kommunerna Alvesta, Tingsryd och Växjö, Destination Åsnen och ett stort antal föreningar har deltagit i arbetet med stort engagemang.

Nationalparker bildas genom beslut av regering efter ett godkännande av riksdagen. Nu har riksdagen godkänt beslutet att bilda Åsnens nationalpark. Nationalpark är det finaste ett naturområde kan utses till. Sveriges nationalparker är en del av vårt naturarv där människor ges möjlighet att uppleva den mest sevärda naturen. De första nationalparkerna bildades redan 1909. Tillsammans bildar nationalparkerna en storslagen helhet av Sveriges olika landskapstyper. 

- Vi ser fram emot invigningen av Åsnens nationalpark och alla ska känna sig välkomna att delta. Vi hoppas också att invigningen leder till en nyfikenhet på Sveriges övriga värdefulla natur och en förståelse varför det är viktigt att skydda och bevara den nu och i framtiden, säger Maria Tiricke, chef för fastighetsenheten på Naturvårdsverket.

Bildandet av den nya nationalparken uppmärksammas genom en officiell invigningsdag fredagen 25 maj. Invigningsprogrammet presenteras längre fram i vår. Det är Länsstyrelsen i Kronobergs län som har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att planera och genomföra invigningen, i nära samverkan med berörda kommuner och andra lokala aktörer.

Fakta om Åsnens nationalpark 
Åsnens nationalpark är ett orört och vildmarksartat skogs- och sjölandskap i Alvesta och Tingsryds kommuner och på gränsen till Växjö kommun. Ädellövskogarna i området är ovanligt artrika främst när det gäller lavar, svampar och vedlevande insekter. De hundra öarna, skogarna, våtmarkerna och vattenmiljön tillsammans gör att hela Åsnenområdet har ett rikt fågelliv med bland annat fiskgjuse, havsörn och lärkfalk. I nationalparken finns två entréer och flera besöksplatser med rastskydd, bryggor och markerade leder. Huvudentrén ligger vid Sunnabron och en mindre entré i Trollberget.

Den mytomspunna platsen Trollberget är en av entréplatserna i området som föreslås bilda nationalpark. Ädellövskogarna i området är ovanligt artrika främst när det gäller lavar, svampar och vedlevande insekter. Foto: Ingela Eriksson

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
2018-03-19 18:11   Almgren
Tror kartnålen är fel, såvida inte Småland ligger numera vid norra delen av Vänern ;-)
 
2018-03-19 20:20   ulindh
Helt rätt Christian, den har lite "hyss" för sig ibland och då drar den till Värmland (nålen). Fixat nu! :-)
 
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in

Tips!