Foto: Headheretic

Murstensdalen naturreservat

Murstensdalen är det näst största och mest vildmarksartade av naturreservaten i Örebro
län efter Kindla. Det är en tyst och orörd vildmark
med djupa raviner, högplatåer med gammal tallskog, stråk av myrar, tjärnar och sjöar. Murstensdalen är ett stort väglöst område som är boplats för många ovanliga arter, både växter, svampar och djur. De äldsta tallarna grodde på 1540-talet.
Av Sveriges fyra stora rovdjur finns tre som tillfälliga eller permanenta gäster i området. Lodjuret har en stark stam här, och då och då besöks området av björn och varg.
Det finns två stigar genom området och är 5 respektive 15 km långa. Det finns bra vindskydd och stigarna är bra spångade över våtområden.


Sova ute en natt i månaden

Anna och Anna har hittat det bästa ”lifehacket” någonsin – och upptäckt många naturreservat i sömnen.