Bloggar > Glamping inget för oss > Ivön - Svarta ...

Glamping inget för oss

Vandring kort eller långt, stadsnära eller ödemark. Nyfiket och äventyrligt med folkbildande kunskap. Lika gärna solo som i trevligt sällskap.

Ivön - Svarta döden på den vita ön.

Ivön

 Del I

Svarta döden på den vita ön

Coronavandring på Ivön, i spåren av pestepidemin på 1700-talet.

- Efter några dagar kom yrseln. Sedan obeskrivlig törst. Den unga flickan gick ut i Ivösjöns kyliga vatten för att dricka men drunknade.

Många är de berättelser om hur pesten skapade huvudyra vilket kunde medföra drunkning då sjuklingen gick ut i vattnen för att dricka.

Smittspårning

Pestepidemin hade kusliga liknelser med vår tids Corona smitta. Epidemins uppkomst, framfart och framförallt nedgång är fortfarande en gåta för forskarna.

Skåne drabbades hårt eftersom smittan kom från alla väderstreck.

- Uppemot 70 % av befolkningen på Ivön försvann i pesten under några vintermånader i början av 1700-talet.

Till Ivön kom sjukdomen från Blekinge genom förfalskade sundhetspass eller av återvändande sjömän från andra sidan Östersjön.

- hemvändande båtsmän spred smittan till ryttare som i sin tur spred sjukdomen bland friskt folk kring Ivösjön.

Danska soldater beskylldes för att för att sprida smittan, när de marscherade genom Skåne under deras fälttåg i början av 1700-talet. De flesta soldaterna dog inte i strid utan av smittsamma sjukdomar. När danska soldater förlades på Ivön grasserade pesten.

Jag undrar hur det måste ha känts för dem som överlevde. Att som vi vandra runt på en nästintill folktom ö.

 

Anti-pestare v/s statsepidemiolog

Pesten spreds längs med handelsvägarna och på både krogar samt skjutshållarställen.

Myndigheterna försökte förgäves begränsa smittan genom att införa restriktioner. Borgarna i Ystad struntade i restriktionerna och fortsatte med sin handel. De ville fortsätta att tjäna pengar. Med linnetyger spreds pesten norrut mot Kristianstad och Ivön.

En smittad skomakare fortsatte att arbeta trots restriktionerna men blev levande begravd av arga ortsbor.

 

Överdödlighet

Döden var en ständig följeslagare för 1700-talets befolkning. Dåtidens myndigheter har ändå noterat pestepidemin som överdödlighet. Vissa präster däremot, undvek att nämna pest som orsak i dödsböckerna.

Det finns olika uppfattningar hur sjukdomen uppstod, men att den spreds genom dålig hygien är oomtvistat.

Pesten grasserade även snabbare under vintermånaderna än på sommaren. Andra året var den på nedåtgående.

 

Flockimmunitet

Varför försvann pesten efter knappt två år?

Historiker pekar ut tre samverkande faktorer.

Förändringar hos bakterien och immunitet hos människan tillsammans med förbättrade hygienkrav och användande av tvål.

Den tredje faktorn var karantän som höll människor åtskilda.

 

Hemliga Pestkyrkogård

Det hände att pestsmittade inte begravdes på den ordinarie kyrkogården. Sjuka begravdes i ovigd jord tillsammans med gastar och strandvaskare. Den undanskymda platsen bär namnet Pestkyrkogården.

Häxornas tid

De kallades Trollkona /häxor. Medicinalkunniga kvinnor på Ivön, vars kunskap utsatte dem för livsfara. Fara när de ifrågasatte prästens envälde och manligt förtryck.

- Män och sprit var en farlig kombination och ve den som satte sig upp. Men kvinnorna vågade.

Svarta döden omringade Ivön genom både svenska och danska soldater.

Medicinkvinnorna hade en dröm. Lämna den fördömda ön och leva anonymt i storstan, Kristianstad.

Men pest, fattigdom och krig förhindrade avfärden.

Prästen på Ivön såg pesten som ett guds straff att härda människorna.

De modiga kvinnorna som ifrågasatte prästen blev ett hot.

Medicinkvinnorna städar hemma hos prästen. De finner ett hemligt brev från Skånes guvernör, kongens förtrogne

Brevet innehåller en order från kungen.

- Trollkona är orsaken till pesten och prästen ombedes att avrätta dem, undertecknat Skånes guvernör.

Läs vidare i den spännande romanen Häxorna av religionshistorikern, Elisabeth Östnäs.

Bli din egen statsepidemiolog genom att läsa om pestens härjningar i skåneland av Bodil Persson.

Stort tack till Bengt Lerkén för en både solig och blåsig vandring i fager försommar blomstring.

Text: Anders Hermansson

Foto: Line Ryan och Nils Olof Nilsland

Ps: Men varför kallas Ivön för den vita ön? Det svaret får vänta tills nästa vandring eller läs vidare här.

Inlagt 2021-06-13 12:43 | Läst 3316 ggr. | Permalink
Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar