Vindkraftverk potentiellt stora spridare av mikroplaster.

I alla sådana här fall så krävs referenser till flera olika vetenskapliga undersökningar, utförda av myndigheter / universitet / vetenskapliga institutioner osv, med gott renome. Ordbajs räcker inte.
 
Frågan om mikroplaster från glasfiberkompositen från vindturbinblad är viktig. Cecilia Matsson från Research Institutes of Sweden har en presentation av problemen från 2019 - PowerPoint-presentation (svenskvindenergi.org). Det var intressant att läsa Stordrulens länkar till interpellationsdebatten. Vad jag förstår är hela frågan om hur problemen med mikroplaster ska lösas öppen eller om ni så vill inte löst. Per Bolund försöker i sina svar på interpellationen sätta in det hela i sitt stora sammanhang. I bigfoots referens till Energimyndighetens rapport står att läsa:

Flödena av kompositer från de andra sektorerna bedöms på en europeisk nivå vara högre än från vindkraftverk. År 2025 bedöms avfall av kompositer från byggindustrin vara 195 000 ton, elektronik och elektrisk utrustning 112 000 ton, transportsektorn 88 000 ton, båtindustrin 70 000 ton och vindkraft 66 000 ton. Det finns även forskningsprojekt som syftar till att återanvända rotorblad i sin helhet.

Bidragen från vindkraftverken är med andra ord ändå betydande. När det gäller vindkraften i stort finns mycket information på Naturvårdsverkets webbplats Vindval - Vindval – Forskning om vindkraft - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) även om problemen med mikroplaster ännu inte har belysts.
 
Är det fakta att kanterna på bladen slits eller är det ren lögn ?
Om det är lögn så kanske du kan svara på varför dom i så fall inspekteras med regelbundenhet och byts ut för att bla verkningsgraden påverkas ?

Du kanske även har ett bra svar på varför det finns bilder på vindkraftblad där det är uppenbart att dom är slitna och det saknas material och var det tar vägen om det nu inte hamnar i vår miljö ?

Är du inte minsta intresserad av att få vetskap och varför ?
De kanske inspekteras för att de kan skadas av annet, t ex kollision med fåglar, hagel, rent sabotage, frostsprängning, utmattning osv. Allt detta leder inte till microplaster, om en bit vinge lossnar pga utmattning är det nog snarare macro-plastbitar vi pratar om.

/Patrik
 
De kanske inspekteras för att de kan skadas av annet, t ex kollision med fåglar, hagel, rent sabotage, frostsprängning, utmattning osv. Allt detta leder inte till microplaster, om en bit vinge lossnar pga utmattning är det nog snarare macro-plastbitar vi pratar om.

/Patrik
Annat än vadå ?

Det är väl ganska sannolikt att det är hagel, regn, damm sot, insekter, is , snö, sol, uv-ljus och liknande och flygfän som står för en hyffsat betydande del av slitaget på bladkanterna.
 
Källa eller referens på det ? Snälla, kan ni inte sluta att Ordbajsa och hitta på ?
Källa på det, källa på det…
så om inte vederbörande plockar fram, likt en jurist i en domstol, illa kvickt så är det att att ”ordbajsa”

Ordbajsa är alltså den synnerligen ”intelligenta kommentar” som vederfars den ” otrogne” som inte ställer upp mangrant i synen på vindkraftens välsignelse.
Mannen som skriver här har mångårig erfarenhet kring frågan om propellrar och helikoptervingar vilket reduceras till ordbajseri om vederbörande inte genast länkar till studier.

Tydligen är påståenden av den tendensiösa vindkraftlobbyn inte tillnärmelsevis lika utsatt för kritiskt granskande.

Nåväl, visst ska påståenden kunna styrkas. Här kommer ett påstående som jag har.
Den OTYGLADE vindkraften är ett hot mot miljö, natur, människors välbefinnande och allt som en friluftsälskande människa borde värna.
Källa på det, källa på det skriker den som värnar vindkraftindustrins härjningar. Källa på vad svarar jag. Att bara se den förödda jorden där det internationella kapitalet okritiskt får härja är nog.

Vad är Er källa på motsatsen undrar jag? Är den här miljöförstöringen i namn av ”klimatsmart” värd den här stridbarheten som uppvisas här?

Jag har valt sida och det är att förbehålla mig ett kritiskt tänkande vilket ser ut att vara tämligen exklusivt hos vissa här.

Så säg nej till den internationella vindkraftindustrins härjningar så länge vi inte har allt under kontroll i vårt land Sverige.
 
Källa eller referens på det ? Snälla, kan ni inte sluta att Ordbajsa och hitta på ?
Nå Hasse, tänk dig ett scenario där slitaget på vingarna är att betrakta som rena rama välsignelsen för naturen. Kvarstår är resten. Om även byggnationerna med betongen är välsignad etc kvarstår frågan är det vår svenska natur som ska offras på mammons altare?

Du har valt sida, ja till okritisk förödelse i naturen. Jag har valt den andra sidan.

Ordbajseri?
 
Källa eller referens på det ? Snälla, kan ni inte sluta att Ordbajsa och hitta på ?
Hitta på ?

Har du någon källa på att det är något annat än det jag räknade upp som sliter på bladens kanter, för slits det gör dom.

Det jag till skillnad mot dig (vad det verkar iaf) är att vilja veta hur mycket och vad det innebär för miljön.
 
Senast ändrad:
Hitta på ?

Har du någon källa på att det är något annat än det jag räknade upp som sliter på bladens kanter, för slits det gör dom.

Det jag till skillnad mot dig (vad det verkar iaf) är att vilja veta hur mycket och vad det innebär för miljön.
Nå, kanske HasseQ kan kan vara behjälplig kring helheten i forskningen.
Nåväl, jag ska inte pajkasta mer än vad som framkommit.
Den väsentliga fråga kvarstår.

Vill vi ha en förstörd natur och miljö till priset av en industri som löper amok utan kritiskt ifrågasättande?

Mitt svar är nej!
 
Har Ni läst dokumenten som Adam Rhenberg och Björn Andersson delgav i form av två matnyttiga länkar!? Det är info från en branschorganisation och en miljöorganisation. De går att hitta vid en snabb sökning på nätet. De hymlar inte, överdriver inte. Men värjer heller inte för problemen med vindkraft. Eventuella problem med mikroplaster tas också upp. Börja där och kom sen tillbaka... Att turbinbladen förlorar material över tid är välkänt. Inte särskilt konstigt när så pass stora plastkonstruktioner står utomhus i ur och skur. Detta måste såklart vägas mot övriga för och nackdelar med vindkraft. Men även med annan energiproduktion och jämförbar mänsklig verksamhet. På ett så objektivt sätt som möjligt.