Vargen oersättlig för ekosystemet?

Nyligen har flera studier, både praktiska och teoretiska (simuleringsmodeller av ekosystem) visat att stora rovdjur kan spela en helt avgörande roll för balansen och resiliensen (återhämtningsförmågan eller buffringsförmågan) i ekosystemet.

Se Biodiverse, Centrum för Biologisk Mångfalds nyhetsbrev sid 16: http://www.cbm.slu.se/publ/biodiverse/06_3.pdf

På DN debatt publicerade flera framstående zoologer, etologer och systemekologer argument mot lokal förvaltning av rovdjur 3 oktober:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=577163

Citat från DNartikeln ovan:

"Introduktionen av varg i Yellowstones nationalpark i USA är ett annat exempel. Innan vargarna åter etablerades fanns björn och prärievarg som inte är tillräckligt effektiva jägare för att påverka de stora stammarna av hjortdjur. Detta ledde till ett högt betestryck som påverkade floran och därmed andra arter som är beroende av växtligheten. Introduktionen av varg har lett till högre biodiversitet genom att de minskade hjortstammarna gjort att växtligheten återhämtat sig och andra djurarter kunnat öka i antal.

Ett rykande färskt och spännande resultat är att vargarnas återkomst tycks buffra ekosystemet mot en del av effekterna av den pågående klimatförändringen. Om detta visar sig stämma så är det ytterligare ett belägg för att betydelsen av de stora rovdjurens roll i ekosystemen knappast kan överskattas.

Forskningsrönen är överförbara även på svenska förhållanden. I svensk natur i dag finns gott om betande djur och väldigt få stora rovdjur. Det leder till att betestrycket är mycket högt över stora områden. Växter som rallarros, tidigare en vanlig art även i södra Sverige, kan numer i stort sett bara ses på insidan av viltstängslen längs de vägar där den skyddas mot betande och trampande hjortdjur. Föryngringen av många lövträd (till exempel rönn, oxel) är i dag nästan obefintlig."
 
jag tror oxå att man kan ta områden som nationalparker och jämföra det rakt ut i ett jord/skogsbrukssamhälle..

smäll in samma infrastruktur och jordbrukssamhälle i Yellowstone som vi har här och vi skulle nog läst om ett annerlunda resultat..

jag tycker att vi ska ha en levnadskraftig jaktbar vargstam i sverige, problemet är att avelsmaterialet är för klent för att en fungerande beskattning av oönskade djur inte fungerar i dagsläget.. men att jämför den svenska situationen med Yellowstone är bara fåningt..
 
-PaTRiC-; sa:
jag tror oxå att man kan ta områden som nationalparker och jämföra det rakt ut i ett jord/skogsbrukssamhälle..

smäll in samma infrastruktur och jordbrukssamhälle i Yellowstone som vi har här och vi skulle nog läst om ett annerlunda resultat..

jag tycker att vi ska ha en levnadskraftig jaktbar vargstam i sverige, problemet är att avelsmaterialet är för klent för att en fungerande beskattning av oönskade djur inte fungerar i dagsläget.. men att jämför den svenska situationen med Yellowstone är bara fåningt..
Om det hade gett ett annorlunda resultat vet vi inte ett skit om. Men hur det gått i Yellowstone vet vi.
Man får väl förlita sig lite till den fakta som finns? Gissa kan ju knappast vara det bästa alternativet? Men vad vet jag det kanske finns fakta om det också.

/mattias
 
-PaTRiC-; sa:
jag tror oxå att man kan ta områden som nationalparker och jämföra det rakt ut i ett jord/skogsbrukssamhälle..

smäll in samma infrastruktur och jordbrukssamhälle i Yellowstone som vi har här och vi skulle nog läst om ett annerlunda resultat..
Lite besviken på dig, du brukar komma med bättre analyser än så.

Jämförelsen mellan Yellowstone och Sverige var ekosystemmässig, inget annat. Stora rovdjur som bör reglera betesdjur är lika relevant här som i tropikerna som i Yellowstone och t.o.m. i marina ekosystem. Detta oavsett att vi bor i ett jord- och skogsbrukssamhälle. Men det är klart, det skulle innebära en lägre älgkvot för ditt jaktlag. Är det där skon klämmer?
 
Stadan; sa:
Nyligen har flera studier, både praktiska och teoretiska (simuleringsmodeller av ekosystem) visat att stora rovdjur kan spela en helt avgörande roll för balansen och resiliensen (återhämtningsförmågan eller buffringsförmågan) i ekosystemet.

-PaTRiC-; sa:
jag tycker att vi ska ha en levnadskraftig jaktbar vargstam i sverige, problemet är att avelsmaterialet är för klent för att en fungerande beskattning av oönskade djur inte fungerar i dagsläget.. men att jämför den svenska situationen med Yellowstone är bara fåningt..


Som sagt var så handlar det om modellering och smimulering. Erfarna modellerare tar naturligtvis hänsyn till skillnader i förhållandena mellan Yellowstone och Sverige. Modellering av ekosystem och djurpopulationer är knappast en ny vetenskap.
 
Jag läste nyligen också om att det med stor sannolikhet är tjuvjakten på varg som gör att vargar tar tamboskap.

En fungerande vargflock tar tydligen inte tamboskap utan klarar sig fint på att jaga de vilda djuren. Men när tjuvjägarna skjuter bort ledarvargarna (alfa-djuren) splittras flocken och skogen blir full av ensamma vargar som måste försöka få mat på egen hand. Och då ger de sig på tamboskap.
 
nermander; sa:
Jag läste nyligen också om att det med stor sannolikhet är tjuvjakten på varg som gör att vargar tar tamboskap.

En fungerande vargflock tar tydligen inte tamboskap utan klarar sig fint på att jaga de vilda djuren. Men när tjuvjägarna skjuter bort ledarvargarna (alfa-djuren) splittras flocken och skogen blir full av ensamma vargar som måste försöka få mat på egen hand. Och då ger de sig på tamboskap.

Jag skulle vilja se mer vetenskapliga bevis på detta. Inte för att jag inte tror att det kan vara så, utan för att jag inser att varghatarna kommer att kräva dessa bevis. Fast, å andra sidan, varghatarna har ju läst/sett/hört av "säkra" källor att varg planteras in i Sverige... men bevisa det, det kan de såklart inte.
 
Vem skall betala

Jag vill ha ett fungerande ekosystem i Sveriges skogar med stammar av både klövvilt och rovdjur inklusive varg.

Detta innebär olägenheter för jägare lokalt med minskande älg och rådjurspopulationer samt risk för att vargen tar jakthundar.

Vidare risk för att vargar river får och andra tamdjur.

Jag köper inte att det enbart är tjuvjakt på alfaparet som förklarar vargars val av tamboskap. Det är normalt att unga könsmogna varghanar lämnar sin flock och söker jaktmarker och en maka på annat håll.

Olika personer kan ta olika grad av olägenhet för att ha ett fungerande ekosystem. Nuvarande regelverk är vettigt IMHO, men jag kan förstå att fårägare i vargområden, jägare med jaktmarker nära stationära vargflockar, renägare m fl tycker att de betalar ett för högt pris för principen ett ekosystem i balans och önskar att vargarna finns någon annanstans.

Men vargar har naturlig biotop i hela Sverige och bör få finnas i alla landskap. För att vargen skall överleva på sikt måste även en invandring via Finland och Norrland ske dvs det måste till en minskning av tjuvjakten.

Minskade stammar av älg och tamrenar borde leda till mindre skogsskador och därmed kanske man nationalekonomiskt kan räkna hem en livskraftig vargstam?

Thure
 
Stadan; sa:
-PaTRiC-; sa:
jag tror oxå att man kan ta områden som nationalparker och jämföra det rakt ut i ett jord/skogsbrukssamhälle..

smäll in samma infrastruktur och jordbrukssamhälle i Yellowstone som vi har här och vi skulle nog läst om ett annerlunda resultat..
Lite besviken på dig, du brukar komma med bättre analyser än så.

Jämförelsen mellan Yellowstone och Sverige var ekosystemmässig, inget annat. Stora rovdjur som bör reglera betesdjur är lika relevant här som i tropikerna som i Yellowstone och t.o.m. i marina ekosystem. Detta oavsett att vi bor i ett jord- och skogsbrukssamhälle. Men det är klart, det skulle innebära en lägre älgkvot för ditt jaktlag. Är det där skon klämmer?

jag jagar inte älg.. dessutom är jag för en livskraftig vargstam vilket du hade plockat bort när du skrev detta inlägg, jag har sett sådana här simuleringar i en massa olika miljöer och tyvärr måste jag säga att dom fungerar väldigt dåligt i verkligheten. att vargen skall finnas är det inte tu tal om, men i vilken form måste diskuteras. men visst stämmer det säkert eko-systemmässigt, men verkligheten är en annan och den måste alla frustrerade vargmotståndare leva i, medans dom känner att alla beslut tas ovan huvudet på dom.. jag ser o andra sidan inte problemet, skaffa en kraftig stam på ett par hundra individer, skjut sedan skallen av dom som inte är skygga nog, på det sättet får vi en stark och skygg vargstam vilket gangnar alla..
 
-PaTRiC-; sa:
....skaffa en kraftig stam på ett par hundra individer, skjut sedan skallen av dom som inte är skygga nog, på det sättet får vi en stark och skygg vargstam vilket gangnar alla.

Som det ser ut nu så är två hundra individer ingen kraftig stam, om man ser till det skick den är idag, men med nytt blod och med nya founders då och då så kan den kanske tåla att hållas kring 200 vargar
 

Liknande trådar


Lager på lager – klä dig rätt

Så anpassar du dina kläder till väderförhållanden och fysisk aktivitet.