Vad är planen för Kilsbergen?

Ånnaboda och Storstenshöjden är ju som bekant sålt. Är det någon som känner till den nya ägarens detaljplaner?
Eftersom jag bor i närheten är jag lite orolig över hur området utvecklas.