• Vi har ju bytt forum och det finns säkert en del att förbättra. Har du problem? Titta först i forumet Felrapporter om felet redan är känt. Om inte så kan du starta en ny tråd där. Har du förslag på förbättringar eller andra synpunkter så passar ett inlägg i Funktionsförslag bättre.

Sovsäck med ben?

Är det någon av er som provat sovsäck som har "ben". Mitt största problem vid tältning är rörelseinskräkningen som en sovsäck innebär. Blev nyfiken då jag fick ögonen på sovsäcks-overall. Jag tältar endast vår-sommar-höst.
 
Har du länk? Skulle kunna vara nåt för mig med.

Minns en sovsäck med ärmar som fanns för länge sedan. Tror det var Fjällräven.
 
Har sovit i mc-ställ, isoleroverall, försvarets värmeställ. Skulle vid val välja sovsäck varje gång.
Sovsäck med armar kan vara praktiskt när man spanar länge, eller det är görkallt i tältet.

go tur
 
Tänker att det är som skillnaden mellan finger-och tumhandskar. Är alla fingrar/hela handen i samma utrymme blir det betydligt varmare än om fingrarna är åtskiljda i en fingerhandske sett till samma tjocklek på stoppning. Det blir helt enkelt en tyngre/mer skrymmande lösning med armar och ben på sovsäcken, sett till värmekapacitet.
 
Kul jämförelse stämmer säkert. En parallell är Nansens skidexpedition över Grönland när hela gruppen om sex man sov i 2 sovsäckar. http://runeberg.org/nfgronland/ sidan 35-36

"Sådana kunde jag emellertid då icke erhålla, utan måste
nöjas med skinn af renkor, hvilkas skinn äro betydligt, tyngre.
En olägenhet med renskinnet är naturligvis den, att håret
lätt afnötes, liksom ock att det icke tål mycken väta, innan
det faller af. I sådant hänseende är hundskinn betydligt
bättre och starkare; det kan dock icke mäta sig med
renskinnet i värme. Ännu bättre än hundskinn är vargskinn,
som blott har det felet, att det är väl dyrbart. Skinnet i
våra sofsäckar höll mycket bra under hela resan samt vintern
öfver på västkusten; det var särskildt beredt för ändamålet
af buntmakaren Brandt i Bergen, och jag hade all
anledning att vara nöjd därmed.

Yi hade två sofsäckar, af hvilka hvar och en var afsedd
att rymma tre man. Detta är särdeles ändamålsenligt, enär
en säck för tre man naturligtvis är lättare än tre
enmans-säckar, och på samma gång är den större säcken betydligt
varmare, då de tre liggande värma hvarandra ömsesidigt.
Ännu större fördel skulle man i sådant hänseende hafva
vunnit genom en enda säck för hela expeditionen; men för
den därmed förenade risken tordes jag icke utsätta mig, ty
om den släde, som burit denna enda säck, nedstörtat i en
isremna, så hade vi stått där utan allt skydd mot nattkölden,
då däremot, om vi förlorat den ena af tremanssäckarna, vi
icke varit alldeles rådlösa, ty i nödfall kunde hvarje säck
rymma fyra man, och vi hade för sådan händelse fått tura
om att begagna den.

På öfre sidan voro säckarna försedda med en lös flik,
hvilken som ett lock kunde tillspännas öfver öppningen
medels tvenne remmar. Då kylan icke var för stark, blef det
väl varmt att hafva dessa lock tillslutna, men när det blef
kallare, voro vi glada att kunna spänna till dem så långt
remmarna räckte; vi fingo alltid tillräcklig luftvexling genom
den springa, som i alla fall lämnades öppen; man behöfver
icke få mycket af den kyliga nattluften på Grönlands inlandsis
in i sofsäcken, förrän man tycker att det är nog. För att
skydda sofsäckarna mot fukt utifrån hade jag låtit göra
öfverdrag af tunn oljeduk, men då vi kommo in på inlandsisen,
kasserades dessa.

Kautsjukmadrasser, som kunna uppblåsas för att läggas
under säckarna, ansåg jag icke behöfliga, då säckarna voro
gjorda af renskinn. Sådana madrasser äro tunga, och det
är därför bra att kunna undvara dem. "

Thure
 

Logga in