Sker kontinuerlig uppdatering av terrängkartan?

Har tillbringat en dag på cykel i för mig okänd terräng. Hade tillgång till dels en nyköpt grön papperskarta, samma karta nedladdad från nätet till Fugawi på iQue samt i iQuen också en äldre version av terrängkartan från CD (vet ej årtal men den innehåller Kartex 2.11).

Den äldre kartan har färre färger än de två nya. Papperskartan bygger på material från 1997. Jag hittade inga avvikelser mellan den färskt nedladdade katan och papperskartan. Däremot innehåller den senare kartan betydligt mer information än den tidigare.

Fråga: Uppdateras verkligen terrängkartan eller är det vi köper via nätet oförändrat tills en ny version kommer - på papper och digitalt? Så som kartan visas i Fugawi på PC och PDA skulle den kunna vara betydligt mer detaljerad i sin digitala form.

Mitt allmänna intryck är att kartan är rätt dålig fr a vad gäller mindre vägar. En del terrängvägar har uppenbarligen förlorats tillbaka till naturen så materialet verkar vara minst tio år gammalt. Dessutom är det dåligt med stigar. Här får man försöka fylla i med uppgifter från fastighetskartan. Många av de stigar som finns med på fastighetskartan borde kunna vara med på terrängkartan också.

Jämför jag med franska och belgiska topografiska kartor som jag använt framstår de som betydligt mer detaljerade, fr a vad gäller stigar och mindre vägar.

Fråga: Hur sker uppdatering av terängkartan. Kommer uppdaterat material i databasen de kunder till godo som beställer "Din karta"?

Vad gäller fastighetskartan så lade jag in ett antal smårutor för att ha tillgång till tillkommande stigar och den terränginformation som finns på det underliggande flygfotot. Tyvärr är den fotografiska informationen (terrängtyper) svår att se på en PDA skär även om den är högupplöst (480 x 320) och i 256 färger. Det vore önskvärt att fotoinformationen inte gjordes så svårskönjbar.

Fastighetskartan upppfyller en konstig dubbelfunktion -dels som högupplöst topografisk karta, dels som juridiskt dokument över fastighetsindelning. De här funktionerna borde kunna utvecklas bättre.

Nämnas bör också det som var bra - nämligen överensstämmelsen i position med GPS. Här skiljer tydligen friluftskartan ut sig rejält. Med tanke på att terrängkartan är rätt billig att ladda ned är det svårt att se behovet av den snordyra och halvtaskiga Friluftskartan inför cykelturer och skridskofärder.
 
Jonas, har du skickat dina frågor till LMV?

Det är ju konkreta och bör kunna besvaras enkelt av dom som vet.
 
Det jag finner om revidering av själva kartmaterialet (inte Kartex) rör den ännu inte marknadsförda digitala Sverigekartan:

"En första version av den Digitala Sverigekartan skall vara färdig vid utgången av 2004 där bl.a. fjällkedjans information saknas. Den kommer därefter att kompletteras och ajourhållas kontinuerligt."

Jag ställde frågan först på Utsidan för att vara bättre förberedd vid kontakt med Lm.
 
Exempel på ej uppdaterad "Din Karta"

jonasolof; sa:
Fråga: Hur sker uppdatering av terängkartan. Kommer uppdaterat material i databasen de kunder till godo som beställer "Din karta"?

I början av augusti bilade jag västerut på väg 44 mot Uddevalla. Där har man nyligen byggt en snutt motorväg från Väne-Ryr mot Uddevalla. Den nya vägen finns inte med på "Din Karta", inte på någon av de digitala kartorna, i alla fall inte på det material som visas i web-fönstret.
 
Vid förtäring av vilda djur bör man alltid överväga risken för rabies. För den som redan är smittad bortfaller självfallet detta försiktighetsmått.
 
Om uppdatering av kartor enl lantmäteriet:

Uppdatering av terrängkartan sker bladvis. När uppdtareing skett framgår på kartan samt av den Kartplan som Lantmäteriet trycker och distribuerar. Vid mitt samtal blev min kontakt medveten om att denna information inte är tillgänglig över nätet, vilket möjligtvis kan komma att åtgärdas. I så fall bör informationen dyka upp under rubriken Kartplan: http://www.lm.se/kartplan/lmv/index.htm

De nedladdningsbara kartorna från Din Karta uppdateras samtidigt med de tryckta bladen, men info om mär detta skett går inte att få eftersom sammanställningen av kartor inte sker bladvis och en nedladdad karta således kan innehålla kartor som uppdaterats vid olika tidpunkter.

Vad gäller kartor på CD framgår uppdateringen av respektive ingående blad av en PDF fil här:
http://www.lm.se/gsd-cd/cdrom.pdf

En CD uppdateras först då en stor andel av de ingående bladen uppdaterats. Därigenom kan de nedladdade kartorna vara mer aktuella än CD-versionen(eftersom Din Karta uppdateras samtidigt med de tryckta bladen som redan nämnts). Strävan är att informationen ska uppdateras med högst tio års intervall.

Den nedladdningsbara fastighetskartan har själfallet akutell information i vad gäller fastighetsindelning, men revideringsinformation vad gäller topografiska data, vägar etc går ej att få fram lätt.

Under rubriken Kartplan 2004 finns också information om den kommande Digitala Sverigekartan. Denna kommer att innehålla dels geografiska grunddata (dvs topografiska data mm), dels fastighetsdata. Vilken form denna karta får i övrigt och i vilken mån den kan bli tillgänglig för vanliga terränglufsare får vi väl först veta om något halvår då den ska bli klar.

Eftersom digitalt använda kartor inte lider av samma utrymmesbegränsning som papperskartor vore det ju bra om all den topografiska information som finns tillgänglig lades in i en digital terrängkarta, t ex stigar som f n endast återfinns på fastighetskartan. Enligt min kontakt diskuterar man också i dessa termer. Vilket genomslag diskussionen får inom överskådlig tid är obekant.

Enligt det lokala lantmäteriet har man inga möjligheter att ta emot data från allmänheten på så sätt som sker med sjökort. Sgs som all terränginfo tas via flygfoto.
 
Borde inte

jonasolof; sa:
De nedladdningsbara kartorna från Din Karta uppdateras samtidigt med de tryckta bladen
Tack för info.

Tänk om LM gjorde alla löpande uppdateringar omedelbart tillgängliga i "Din karta".
Tänk om LM kontinuerkigt publicerade alla ändringar på webben, så att man kunde se när det område man är intresserat av uppdaterats. "Blad siochså mellan koordinaterna siochså uppdaterade datum".
Då skulle man kanske sälja betydligt mer av "Din karta".
185 spänn inkl moms för 12,5 km x 12,5 km gröna kartan (Digital terrängkarta) är ju trots allt överkomligt (även om kartorna i princip borde vara självkostnadsprissatta).
 
Re: Borde inte

Store; sa:
Tänk om LM gjorde alla löpande uppdateringar omedelbart tillgängliga i "Din karta".
Tänk om LM kontinuerkigt publicerade alla ändringar på webben, så att man kunde se när det område man är intresserat av uppdaterats. "Blad siochså mellan koordinaterna siochså uppdaterade datum".
Då skulle man kanske sälja betydligt mer av "Din karta".
185 spänn inkl moms för 12,5 km x 12,5 km gröna kartan (Digital terrängkarta) är ju trots allt överkomligt (även om kartorna i princip borde vara självkostnadsprissatta).
Ja, visst vore det bra med konkurrens. Varför ska LM investera pengar i det när de egentligen inte behöver?

Nu ska man inte vara så svart i ögonen, men om LM var konkurrensutsatt skulle det nog ligga högt på deras agenda att utveckla affärerna på nätet.
/Leif
 
Re: Re: Borde inte

svlcm; sa:
Store; sa:
Tänk om LM gjorde alla löpande uppdateringar omedelbart tillgängliga i "Din karta".
Tänk om LM kontinuerkigt publicerade alla ändringar på webben, så att man kunde se när det område man är intresserat av uppdaterats. "Blad siochså mellan koordinaterna siochså uppdaterade datum".
Då skulle man kanske sälja betydligt mer av "Din karta".
185 spänn inkl moms för 12,5 km x 12,5 km gröna kartan (Digital terrängkarta) är ju trots allt överkomligt (även om kartorna i princip borde vara självkostnadsprissatta).
Ja, visst vore det bra med konkurrens. Varför ska LM investera pengar i det när de egentligen inte behöver?

Nu ska man inte vara så svart i ögonen, men om LM var konkurrensutsatt skulle det nog ligga högt på deras agenda att utveckla affärerna på nätet.
/Leif
Såvitt jag vet så är det väl inget som hindrar att någon annan aktör startar kartproduktion och säljer till allmänheten (finns väl redan många exempel). Tyvärr är det nog ingen verksamhet som är speciellt lönsam utan statligt bidrag...
 

Liknande trådar


Lager på lager – klä dig rätt

Så anpassar du dina kläder till väderförhållanden och fysisk aktivitet.