Sarek 2013, Kvikkjokk - Ritsem?

Bästa forum,

jag och några vänner har funnit för gott att för tredje sommaren i rad förlägga en vandring till Sarek. Vi har kommit fram till en preliminär plan som andra, oliktänkande eller mer erfarna, gärna får ha synpunkter på. Jag har letat på forumet efter andra liknande turer men har inte hittat någon som har beskrivit den här sträckan. Då planeringsfasen inte är slut än så kan ju vissa delar ändras men den preliminära vägen ser ut som följer:

-Start Kvikkjokk

-Kungsleden ungefär fram till Houmnásj

-Nordväst med sikte på bron över Gådokjåhkå, vid renvaktarstugan. Eventuellt en utsiktstopptur mot Rapadalen

-Genom Lullihavágge och ut i Sarvesvágge

-Genom Sarvesvágge, fram till Niejdariehpvágge där vi smiter in och kilar ut i Álggavágge.

-Förbi Alkavare kapell över den närliggande bron

-Ansluter till Padjelantaleden ungefär vid Arasluoktastugorna. Norrut till Akkastugorna och Ritsem.

Eventuellt så kan Ålkatj rundas på nordsidan i stället för på nordsidan. Turen i sin helhet är utformad för att i så liten utsträckning som möjligt passera de platser som redan har besökts under tidigare turer.

Tidsramen var inledningsvis tio dagar, vi får se om vi reviderar den något. Eventuellt medföljer några fler deltagare. Erfarenhetsspannet kan bli från "har fjällvandrat några gånger" till "har vandrat några fler gånger men kan på grund av ung ålder inte betecknas som helt erfaren".

Det vi just nu jobbar med är att upptäcka eventuella problematiska vad som isåfall bör undvikas.
 
Korrigering

"Eventuellt så kan Ålkatj rundas på nordsidan i stället för på SYDSIDAN." ska det naturligtvis stå.
 
Intressant tur! Och det är alltid en spännande tanke att lägga upp en vandring för att se så mycket nytt som möjligt. I all hast har jag en reflexion.

-Kungsleden ungefär fram till Houmnásj

Det finns en smidig och vacker väg upp till Ijvvárláhko som följer en skoterstig precis efter den första bron efter Pårtestugan. Man når kalfjället på den flacka, östra sluttningen av Gállakvárre och går sedan väster om den renvaktarstuga som finns uppe på slätten. Om ni inte har särskilda skäl att välja Houmnásj rekommenderar jag denna väg.

Lycka till med planeringen! /Hans
 
En alternativ avslutning efter Algavagge är att vada Miellätno ex vid Alkavare kapell (eller den plats nedströms "bron" som fowwe rekommenderat) och därefter vika av mot Touddar och ta Padjelantaleden genom Tarradalen tillbaka till Kvikkjokk. Den vägen är praktisk om ni tar bil till fjällen och parkerar i Kvikkjokk eller inte vill passa båten i Änonjalme. Får ni ont om mat och gas finns det försäljning i Såmmarlappastugan.
 
En alternativ avslutning efter Algavagge är att vada Miellätno ex vid Alkavare kapell (eller den plats nedströms "bron" som fowwe rekommenderat)

Är ganska säker på att Fowwes vadställe är uppströms bron (mellan Gáinájjågåsjs utlopp och bron). Observera att bron på en del fjällkartor är felplacerad för nära Álggajávrre, rätt ställe ska vara ca 2km nedströms sjön. Förutom tidigare nämnda alternativ att ta sig över Miellädno kan det vara värt att även kolla om båtarna finns på plats vid utloppet.

Edit: hittade Fowwes utförliga blogginlägg ang. Miellädno (Tack Hans!): http://www.utsidan.se/blogs/fowwe/genom-padjelanta-och-sarek-2011-dag.htm
 
Är ganska säker på att Fowwes vadställe är uppströms bron (mellan Gáinájjågåsjs utlopp och bron). Observera att bron på en del fjällkartor är felplacerad för nära Álggajávrre, rätt ställe ska vara ca 2km nedströms sjön. Förutom tidigare nämnda alternativ att ta sig över Miellädno kan det vara värt att även kolla om båtarna finns på plats vid utloppet.

Edit: hittade Fowwes utförliga blogginlägg ang. Miellädno (Tack Hans!): http://www.utsidan.se/blogs/fowwe/genom-padjelanta-och-sarek-2011-dag.htm

Det kan nog stämma, bron på min karta är uppenbarligen felritad då den är inritad precis norr om Gáinájjågåsjs norra arm.
 
-Förbi Alkavare kapell över den närliggande bron

-Ansluter till Padjelantaleden ungefär vid Arasluoktastugorna. Norrut till Akkastugorna och Ritsem.

Bron, roddbåtar och Miellädno är redan utrett av tidigare skribenter i tråden, så jag säger något om fortsättningen till Arasluoktastugorna. En väg jag själv använt följer på norra stranden av Álájávrre. En vacker väg utan några särskilda problem. Fortsätt sedan på norra sluttningen av Unna Liemak (följ inte renstängslet genom sumpmarkerna, det är en dålig "genväg" till stugorna) och förbi den lilla sjön Njallajávrásj. Därefter följer ni stigen på kartan (= den gamla stigen till Arasluokta).

Det borde fungera att istället för söder om Álátjåhkkå välja att gå norr om, men det har jag själv inte gjort. Kanske är det snårigare.

Det vi just nu jobbar med är att upptäcka eventuella problematiska vad som isåfall bör undvikas.

Vid vettigt väder bör det inte finnas problematiska vad under vägen, men det beror också på hur vana deltagarna i gruppen är vid att vada.

I Lullihavágge är det brant före mötet med Noajdejågåsj, även Noajdevágge är brant där. Vid normala vattennivåer skulle jag gå öster om Noajdejågåsj och vada den nära dess utflöde i Sarvesjåhkå. Om det är väldigt mycket vatten skulle jag planera en omväg genom att gå upp en bit i Noajdevágge för att vada Noajdejågåsj där ravinen inte är så brant.

Sarvesjåhkå kan ni vada nära Niejdariehpvágge utan problem. Efter Niejdariehpvágge (om ni går på östra sidan) vadar ni vid det jag kallar "3-jåkksmötet", dvs där Álggajåhkå möter Niejdariehpjågåsj och jåkken från Lánjektjåhkkå. Álggajåhkå är ganska djup där den rinner in men strömmen är svag.

Till sist en kommentar om Niejdariehpvágge. Om ni får dimma, köld och annat elände känns det kanske inte så kul att gå upp där. Då går det bra att gå runt Sarvestjåhkkå på dess västra sluttning. Sedan vadar ni Alep Sarvesjåhkå vid dess möte med Rissájåhkå.

Den väg ni planerar att gå tror jag kan ge er en fin och minnesvärd vandring.

/Hans
 
Tack för många konkreta tips! Jag är övertygad om att det kommer underlätta genomförandet.

Vad gäller vadvana så är rutinen kanske inte den bästa. Om man ser tillbaka på vadningshistoriken så har vi kanske varit väl optimistiska vid vissa vadningsförsök men vi har åtminstone haft vett att avbryta då (tillslut). Oftast har det dock gått bra. Jag tror utifrån detta att bara vi hittar rimliga vad så ska det nog gå bra i genomförandet.
 
Ett annat alternativ som jag har använt mig av är att från Alkajaure och Alkavare kapell följa Miellätno ned till bron vid Padjelantaleden .Man håller sig alltså på samma sida om Miellätno hela tiden utan att vada eller använda bron uppe vid Alkajaure. Lätt vandring.
 
Nuortap Luottojekna

Tack för många konkreta tips! Jag är övertygad om att det kommer underlätta genomförandet.

Vad gäller vadvana så är rutinen kanske inte den bästa. Om man ser tillbaka på vadningshistoriken så har vi kanske varit väl optimistiska vid vissa vadningsförsök men vi har åtminstone haft vett att avbryta då (tillslut). Oftast har det dock gått bra. Jag tror utifrån detta att bara vi hittar rimliga vad så ska det nog gå bra i genomförandet.

Jokken som avvattnar glaciären är kort och brant. Har vadat den några gånger tidigare, lite knepigt att vada med full säkerhet. Sommaren 2011 den 29 juli kom jag på stigen i Sarvervagge för att på kvällen gå vidare via Neitarisppvagge. Det blev stopp vid jokken, jag gick till utloppet och några hundra meter uppströms för att hitta lämpligt vadställe, hittade inget. Jag försökte inte ens att vada, bedömde risken för stor helt enkelt. Jag vandrade själv därför var jag extra noggrann vid vadning.
Slog tältet vid stigen för att prova tidigt på morgonen. I arla morgonstund hade vattenflödet inte minskat nämnvärt. Jag fortsatte upp längs jokken mot glaciärtungan, terrängen var brant, besvärlig och tidvis med hala polerade klipphällar. Vid glaciärens början på ca 1300 meter insåg jag att jokken inte gick att vada. Glaciären välvde sig ner och att ta sig över den utan stegjärn var helt omöjligt.
Tillbaks samma väg, efter knappt en kilometer såg jag den, snöbryggan, packad metertjock snö med en vilt skummande jokk under snön. En minut senare stod jag på andra sidan.

Den gågna veckan hade bjudit på sol och högtrycksvärme, glaciäjokkarna var svårvadade den veckan.
Snöbryggan kan troligtvis användas en bra bit in i augusti månad.
 

Bilagor

  • SNB13462.jpg
    SNB13462.jpg
    77.9 KB · Visningar: 1,846
Jokken som avvattnar glaciären är kort och brant. Har vadat den några gånger tidigare, lite knepigt att vada med full säkerhet. Sommaren 2011 den 29 juli kom jag på stigen i Sarvervagge för att på kvällen gå vidare via Neitarisppvagge. Det blev stopp vid jokken, jag gick till utloppet och några hundra meter uppströms för att hitta lämpligt vadställe, hittade inget. Jag försökte inte ens att vada, bedömde risken för stor helt enkelt. Jag vandrade själv därför var jag extra noggrann vid vadning.
Slog tältet vid stigen för att prova tidigt på morgonen. I arla morgonstund hade vattenflödet inte minskat nämnvärt. Jag fortsatte upp längs jokken mot glaciärtungan, terrängen var brant, besvärlig och tidvis med hala polerade klipphällar. Vid glaciärens början på ca 1300 meter insåg jag att jokken inte gick att vada. Glaciären välvde sig ner och att ta sig över den utan stegjärn var helt omöjligt.
Tillbaks samma väg, efter knappt en kilometer såg jag den, snöbryggan, packad metertjock snö med en vilt skummande jokk under snön. En minut senare stod jag på andra sidan.

Den gågna veckan hade bjudit på sol och högtrycksvärme, glaciäjokkarna var svårvadade den veckan.
Snöbryggan kan troligtvis användas en bra bit in i augusti månad.

Bra påpekande. Jag tänkte inte på denna jokk, troligen för att jag själv inte haft problem med den. När jag nu tänker efter har jag också gått över på snöbrygga, men längre ner. Lägre vattenstånd, dessutom.

När man tittar på ditt foto ser man att det varit ännu värre: snön är svart av slam vilket innebär att strömmen varit så kraftig att den tidvis gått ovanpå snöbryggan.

En fråga: Hade det gått att vada själva Sarvesjåhkå någonstans efter utflödet av denna glaciärjåkk? Jag tänker då på sträckan fram till mötet med Ridánjunjesjågåsj.
 
Är det inte enklast att gå västra sidan av Lullihavagge och sedan södra sidan av Sarvesvagge. Inga problem.
 
Liknande trådar
Trådstartare Titel Forum Svar Datum
Råsunda Sarek juni 2013 Fjällvandring 11
readyeddie Avstickare in Sarek från kungsleden (behöver tips) Fjällvandring 3
LejonetFrånNorden 100 km, 20 tim - Kvikkjokk, Taraluoppal, Pårte, Kvikkjokk - 28/6 Fjällvandring 0
oskar_thulin Söker vandringskompis till Sarek-tur i mitten av augusti Fjällvandring 8
Hankster Ligger länsstyrelsens roddbåtar mellan Aktse och Laitaure i vattnet än? Fjällvandring 5
Mapalon Sarek antal reservdagar. Fjällvandring 18
Pohman Sarek kamvandring Fjällvandring 0
erika79 Fjällvandring i Sarek hösten 2025 Fjällvandring 5
Wotan88 Reseplanering: Sarek-tur sep-okt Fjällvandring 16
RosalieK Hur svår är vandringen aktse till skierfeklippan? Fjällvandring 6
kjpil Fjällvandring med barnen i Sarek Fjällvandring 12
Materialaren Vandringsbetraktelser i relation till Kvenslers ’Sarek’ Fjällvandring 3
OscarT Tältplats nära Nammasj Fjällvandring 0
Moga Sarek 12 dagar med stopp halvvägs för proviant? Fjällvandring 9
Get1 Första Sarekturen! tips och åsikter på planerad rutt. Fjällvandring 47
apkungen Bestiga nordtoppen i Sarek norrifrån Fjällvandring 3
553344 Frågor om Sarek- och padjelanta-tur med bla Álátjåhkkå Fjällvandring 7
mikael.johansson Platån mellan Jågåsjgaskajiegna och Oarjep Oalgásjjiegna Fjällvandring 15
kjpil Fjällvandring genom Sarek med små barn Fjällvandring 20
Gupta2 synpunkter på Sarekvandring Fjällvandring 18
Merckx Sarek II Fjällvandring 3
Merckx Sarek Fjällvandring 0
kmsellin Status i Sarek just nu.. Fjällvandring 5
Materialaren Upphittad Garmin-enhet i Sarek Fjällvandring 13
Pohman Sarek helikopter ut o in Fjällvandring 19
Stignötaren Går det att passera genom Akkavagge i Sarek utan glaciärvandring? Fjällvandring 3
HellenS Vandra själv i Sarek augusti Fjällvandring 4
Pohman Västra Sarek rutt Fjällvandring 20
WilliamGurebo Temperatur i Sarek på sommaren? Fjällvandring 6
rb Vandring i Sarek med barn Fjällvandring 6
Kvark Film: Sarek i slutet på augusti 2021 Fjällvandring 13
Piotr13 The smell of the swamps in Sarek Fjällvandring 9
kmsellin Fotografering Sarek - Höst Fjällvandring 14
kmsellin Sarek höst 2021 Fjällvandring 16
fowwe Hur förändras Sarek när det blir besöksexplosion? Fjällvandring 29
Mumfi Feedback på två turer (Salto-Salto via Sarek, Abisko-Nikka utanför KL) Fjällvandring 3
Sverigesnationalparker.nu Vatten och snöläge i Sarek aug 2021 Fjällvandring 2
kmsellin När lyfts broarna bort i Sarek i år - 2020? Fjällvandring 4
tholedo Sarek Ritsem-Saltoluokta Fjällvandring 13
bo.liss Från Sarvesvagge till Alggavagge via Tielma och runt Jågåsjgaskajiegna Fjällvandring 11
Henning K Hund i Sarek (föreskrifter genom tiden) Fjällvandring 1
imbe91 Vandring i Sarek i juli 2021 Fjällvandring 0
Mumfi Saltoluokta - Rapadalen - Pielastugan - Saltoluokta Fjällvandring 1
Claes_H Input på grovskiss - ensamvandring i Sarek inklusive södra Rapadalen Fjällvandring 32
Suncry Status snösmältning Sarek 2021 Fjällvandring 4
afajl Dubbelkolla ensamvandring i Sarek Fjällvandring 49
Dempan Lämplig premiärtur i Sarek Fjällvandring 18
adropofnature Summit Trips in Sarek Fjällvandring 3
GåMotKrysset Sarek tips Fjällvandring 6
Mpetts Restips Sarek Fjällvandring 8

Liknande trådar


Fjälledarens tips: Så packar du lätt och når längre

Ibland får man ut mer av naturupplevelser när man tar ut svängarna. Fjälledaren Oskar berättar hur han hittar en större frihetskänsla utomhus.