Övernattning i jakt- och fiskekojor - är det OK?

Som en del av er kanske vet så har jag som helgsysselsättning att besöka Örebro läns samtliga vindskydd, rastskydd, kojor, öppna stugor, grottor, fågelgömslen mm som kan fungera som bra rastplatser eller (allra helst) övernattningsplatser.
Igår besökte jag "objekt" nummer 389 som visade sig vara ett vindskydd byggt av ett jaktlag. Under mina turer i länet har jag - än så länge - hittat 13 jaktkojor. De flesta av dessa är enligt min bedömning inte lämpade för övernattning, men jag har hittat några där jag mycket väl skulle kunna tänka mig att övernatta.

MEN... är det tillåtet?

Ganska många av de vindskydd jag dokumenterat ligger vid fiskesjöar som en del företag har ensamrätt på vad gäller fisket. Flera av dessa skulle fungera utmärkt som övernattningsplatser.

MEN... är det tillåtet utan fiskekort?

undrar HåkanF
 
Hej

Här uppe finns det en del kojor byggda av jägare på bolagsmark,där bolaget sagt att kojan skall vara olåst.
Tror inte nån skulle bry sej om en övernattning, däremot komma upp till jakt och finna veden i form av aska i spisen...ja då skulle iaf jag bli putt ;-)
Merparten av kojorna här är låsta så även vedförråden.

Men du verkar ju göra en redig genomgång av beståndet,och i den andra landsändan och säkert andra sedvänjor.....Så fråga..

//Anders
 
Jag tror att det är tillåtet i enlighet med allemansrätten. Det kan inte räknas som hemfriszon, då ingen bor där. Är kojan låst kommer man inte in och man får naturligtvis inte bryta sig in - då gör man åverkan. Men är den olåst tycker jag man kan övernatta där någon enstaka natt. Precis som när man tältar på annans mark.
Jag har själv flera ggr. sovit i jaktkojor o.dyl. Någon gång har jag även övernattat i ödehus.
Dock är jag inte säker på vad det juridiska säger om detta. Det vore bra om någon mer kunnig på Utsidan kunde uttala sig.
 
Skulle helst ha kontakt med någon med lokala känningar innan jag skulle övernatta i ett sådant vindskydd/ koja.

I en knepig vädersituation skada etc skulle jag inte tveka.

Tror inte det finns några tvingande juridiska regler men man får ju t ex inte lägga till vid annans brygga med hänvisning till allemansrätten.

Thure
 
Skulle helst ha kontakt med någon med lokala känningar innan jag skulle övernatta i ett sådant vindskydd/ koja.

I en knepig vädersituation skada etc skulle jag inte tveka.

Tror inte det finns några tvingande juridiska regler men man får ju t ex inte lägga till vid annans brygga med hänvisning till allemansrätten.

Thure

En liten rättelse angående Allemansrätten;

Att tillfälligt förtöja eller bada vid en brygga som ligger utanför en tomt finns det inget förbud mot. En förutsättning är naturligtvis att den som äger bryggan inte blir hindrad från att använda sin brygga.
 
Jag håller med thureb. Vid nödfall är det naturligtvis ok, annars skulle jag nog höra mig för först med någon som kan antas veta.
 
Om den är långt ute i skogen och är tämligen "primitiv jaktkoja"-stuk och den är olåst och man inte använder upphuggen ved ser jag ingen anledning att man inte skulle kunna sova en natt i en sån koja.
 
Det där med brygga är lite knepigt och det verkar som jag var väl försiktig i mitt inlägg #5 ovan.

Kortfattat på
http://lawline.se/answers/allemansratt-utnyttja-brygga

Ett längre citat nedan från Bertil Bengtssons skrift som finns på Naturvårdverkets hemsida https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8161-6.pdf sidan 53-54

"Förtöjning av båtar
Båtar får förtöjas vid strand som inte utgör tomt
och inte heller är fridlyst enligt andra regler, till exempel
till skydd för fågellivet. Helt tillfällig förtöjning
är tillåten till och med vid annans brygga
utanför tomtmark, om inte ägaren hindras i sin användning.
Också tillfällig ankring på annans vatten
får i regel godtas.
Det är däremot tveksamt hur man bör se på
mera varaktig eller regelbunden förtöjning eller
ankring. Ifall strandägaren direkt hindras från att
använda sin egen båtplats, är det tänkbart att intrånget
kan straffas som egenmäktigt förfarande.
Man bör alltså vara försiktig vid längre uppehåll
med båt.
Hur pass länge man får förtöja vid annans strand
är oklart. Över huvud taget är det också i dessa fall
bäst att ta kontakt med ägaren, om man känner
tvekan. Förtöjning och ankring som medför olä-
genhet för ägaren till stranden eller vattenområdet
kan i varje fall förbjudas vid vite, varvid förbudet
måste riktas mot viss person.
"

och angående bad från annans brygga etc sidan 17 i samma skrift:
". En tomt i lagens mening är alltså vidsträckt omkring bostadshus,
men betydligt mindre runt ekonomibyggnader,
båthus och badhus. Den förekommer knappast alls
vid till exempel ängslador. Tomt finns vidare i princip
bara kring byggnader. Markägaren kan normalt
inte räkna med skydd för området vid badbryggor,
trampoliner etc., än mindre för en badplats som
saknar sådana anordningar men som han vill anse
som sin privata. Det är inget hinder att hoppa i vattnet
t. ex. från annans badbrygga om den inte för
tillfället används av ägaren eller hans familj. Ligger
han och solar sig där bör han däremot få vara ifred.
"

Thure
 
Som en del av er kanske vet så har jag som helgsysselsättning att besöka Örebro läns samtliga vindskydd, rastskydd, kojor, öppna stugor, grottor, fågelgömslen mm som kan fungera som bra rastplatser eller (allra helst) övernattningsplatser.
Igår besökte jag "objekt" nummer 389 som visade sig vara ett vindskydd byggt av ett jaktlag. Under mina turer i länet har jag - än så länge - hittat 13 jaktkojor. De flesta av dessa är enligt min bedömning inte lämpade för övernattning, men jag har hittat några där jag mycket väl skulle kunna tänka mig att övernatta.

MEN... är det tillåtet?

Ganska många av de vindskydd jag dokumenterat ligger vid fiskesjöar som en del företag har ensamrätt på vad gäller fisket. Flera av dessa skulle fungera utmärkt som övernattningsplatser.

MEN... är det tillåtet utan fiskekort?

undrar HåkanF

Fiskekortet styr väl bara fisket. Är kojan till uthyrning så bör där väl sitta något anslag med kontaktinformation vart man ska vända sig. Finns ingen info och det inte ligger på tomtmark kan jag inte se något hinder.
 
inte inbrott?

Då får man väl lämna precis som man gör vid bryggor.
Men tror inte att man gör något fel rent juridiskt om man övernattar i en olåst jaktstuga i skogen.

Så definitionen på inbrott kräver att dörren är låst?
Självklart är det ok att övernatta vid nödfall.
Men för övrigt vill jag hävda att det krävs ägarens tillstånd för att det ska vara lagligt och ok.

Sen kan man väl hävda att det ingen vet har ingen ont av.
Men jag tycker att man ska kunna ha saker olåsta utan att det för den skull är fritt fram.

/ATW
 

Liknande trådar


Lager på lager – klä dig rätt

Så anpassar du dina kläder till väderförhållanden och fysisk aktivitet.