• Ny regel: forumen är till för diskussion, frågor och annan typ av interaktion mellan medlemmar - inte för att ha som ett privat "åsiktsflöde".
    Den som startar en tråd måste själv skriva ett tydligt första inlägg som lägger grund för trådens diskussion, frågeställning eller dylikt - och skall sedan även själv deltaga i tråden man startat. Alla våra regler finns här

Nu är det nog! Rädda Arjeplogs strömmar!

Den 2 Juli 1600 genomförs en manifestation i Arjeplog organiserad av älvräddarna. Kända sportfiskeprofiler såsom William Moberg-Faulds, Peter Sjödin, Martin Falklind, Gunnar Westrin, och Stefan ”Trumman” Trumstedt med flera kommer att deltaga. Besök Älvräddarna på hemsidan eller på Facebook för fullständig information.
http://www.alvraddarna.se/
http://www.facebook.com/group.php?gid=120434344637104
Ett helt vandrarhem är uppbokat för er som inte vill tälta!
Kom upp och visa vad ni tycker är viktigt!
Välkomna!
====================
För några år sedan beslutade Arjeplog Allmänning att ännu ett kraftverk skulle byggas mellan Sällasjön och Uddjaur i Arjeplogströmmarna. Detta bygge hotar att försämra fisket i Arjeplogströmmarna för all framtid. Strömmarna räknas som ett av Sveriges absolut bästa öringvatten. Öringar på 6-8 kilo tas årligen.

Ärendet togs upp i miljödomstolen med Arjeplogs Allmänning på ena sidan och Älvräddarna, Fiskeriverket, Länsstyrelsen, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen på den andra. Trots att motståndarsidan kunde påvisa tydliga försämringar på fisket, beslutade Miljödomstolen att Arjeplogs Allmänning skulle få tillstånd att bygga kraftverket. Ärendet överklagades men togs inte upp av miljööverdomstolen trots att man kunde påvisa att flera av motståndarsidans argument inte hade beaktats. Därmed är den juridiska vägen för att rädda strömmarna stängd.

Men Älvräddarna ger sig inte och kommer att ordna en manifestation lördagen 2 juli.

Syftet med manifestation är att visa att det finns ett starkt motstånd och att det är fullkomligt vansinne att förstöra dessa naturvärden. Det finns 400 underskrifter från Arjeplogsbor som säger nej till bygget.

Märkligt nog har kommunen sagt ja till utbyggnaden trots att det investerats flera miljoner i sportfisket och besöksnäringen på nittiotalet. De investeringarna ter sig nu totalt bortkastade.

Vad som är ännu märkligare är att kraftverket som förändrar strömmarna för all framtid bara ger delägarna i Allmänningen lite drygt 600 kronor var före skatt, per år. Ett vindkraftverk skulle generera tre gånger så mycket energi och även pengar.

Älvräddarna bjuder på livemusik och en ståuppare. Det hela kommer att bevakas av riks- och lokalmedia. Torget som evenemanget kommer att ske på är i själva verket en gräsplan så ta med picknickkorg och en filt. Det kommer att finnas grillmöjligheter där man kan köpa hamburgare och korv eller grilla medhavt själv.
=====================
 
Bra. Heja på! Hoppas ni på Älvräddarna går sergrande ur striden och att förnuftet att segra.

Dock hör man ofta från sportfiskarhåll: Bygg vindsnurror på fjället istället. Man vill bevara älvar men inte fjäll. Det kan inte jag ställa upp på. Skärpning där!
 
Det går alldeles utmärkt att rädda både älvar och fjäll! Jag och många fler med mig vill lika lite ha vindkraftverk i nationalparkerna som vattenkraft i nationalälvarna.
Just nu är det i synnerhet elcertifikatsystemet som gör det intressant att bygga små vattenkraftverk, det är skattesubventioneringen som gör att det går att få en lönsamhet för vattenkraftsägarna trots marginell elproduktion och samhällsnytta. Förlorarna blir naturen och kommande generationer. Vår nationella elproduktion är större än behovet, huvudbudskapet är att vi inte vill försaka stora naturvärden till förmån för kraftbolagens vinstmaximering. Men titta in på hemsidan, där finns både älvräddarnas generella filosofi och konkreta fall förklarade mer pedagogiskt med exempel och spårbara fakta.
 
Bra. Heja på! Hoppas ni på Älvräddarna går sergrande ur striden och att förnuftet att segra.

Dock hör man ofta från sportfiskarhåll: Bygg vindsnurror på fjället istället. Man vill bevara älvar men inte fjäll. Det kan inte jag ställa upp på. Skärpning där!
Nu förstod jag vad du menade - vindkraftverket i texten är inlagt för att beskriva småskaligheten på det planerade vattenkraftbygget. (som trots sin lilla produktion kommer göra omfattande skador på ekosystemet och naturen) Det är inte menat som ett förslag till ett alternativt bygge.
 
Generellet sätt har jag läst från flera sportfiskare och i William Moberg-Faulds program har de tex framfört att visst vore det bättre med vindsnurror på fjället istället för att bygga ut ett orört vattendrag.

Jag är av den åsikten av det är lika viktigt att bevara både oröra vattendrag som orörda fjäll. Känner att visa sportfiskare är lite väl egoistiska och enbart tänker på sin öringsfångst och inte bevarandet av natruren i stort.
 
Jag har faktiskt aldrig hört någon från sportfiskehåll hävda att de vill bygga ut vindkraftsparker i fjällmiljö; det finns säkert de som tycker det, men jag tror man får skilja saker och ting åt. Personligen är jag inte så förtjust i varken vindkraft i fjällvärlden, avverkning av känsliga skogsområden (Änokdeltat t ex) eller vattenkraftsutbyggnad i känsliga vattendrag.

Att sportfiskare värnar om fisken är väl inget konstigt i sig, nu är det ju inte bara sportfiskare som protesterar. Jag tycker det är synd att man ger sig på känsliga vattendrag; i det här fallet Arjeplogsströmmarna, tidigare har den oerhört vackra Vojmån legat i riskzonen. Det handlar inte bara om att värna om de få outbyggda vattendrag som finns utan om ekonomi. Jag är själv norrbottning och har många kontakter inom besöksnäringen. Framtiden för Norrbotten handlar inte om att förstöra små vattendrag för en marginell vinst utan om att blicka framåt. Redan nu överstiger värdet av besöksnäringen i Sverige, personvagns, järn- och stålexporten. Besöksnäringen i Norrbotten omsätter mer och mer och upplevelseturismen i länet spås en lysande framtid.

Och vad gör man då; jo man projekterar för att bygga ut i känsliga vattendrag, man vill ge tillstånd att avverka i känsliga fjällnära skogar och man projekterar för vindkraft i fjällen. Allt för många är för hemmablinda; det gäller att tänka om. Läs gärna Ronny Olovsson (vd på Vinter) blogginlägg:

http://www.vinterwebb.se/2011/04/08/ar-du-ocksa-hemmablind/

Tyvärr är det ju också så att väldigt många är pinsamt okunniga och ovilliga att se de effekter som vattenkraftsutbyggnader har. Utbyggnaden av de stora älvarna innebar enorma ingrepp i såväl natur- som kulturlandskapet. Reglermagasinet vid Akka (vägrar kalla det jaure) är t ex resultatet av det största naturingreppet som gjorts i Sverige. Det är ingen sjö, det är ett översvämmat konstgjort reglermagasin. I hela Luleälven tystade mäktiga vattenfall som Harsprånget och Stora Sjöfallet. Människor tvångsförflyttades, byar sattes under vatten och den tidigare så mäktiga och livskraftiga stammen av luleälvslax utrotades helt.

Det är möjligt att vattenkraftsutbyggnaden krävde det ur ett nationalekonomiskt perspektiv, men man bör också vara medveten om till vilket pris det skedde och även en mindre utbyggnad innebär oundvikligen stora miljökonsekvenser, men ÄVEN och ffa, ekonomiska konsekvenser om man ser till exempelvis besöksnäringen.
 
...men ingen är beredd att spara energi. Trist att ingen fokuserar på det verkliga problemet. 400kWh/ år och person räcker gott till de flesta hushåll.
 
Jag har faktiskt aldrig hört någon från sportfiskehåll hävda att de vill bygga ut vindkraftsparker i fjällmiljö; det finns säkert de som tycker det, men jag tror man får skilja saker och ting åt. Personligen är jag inte så förtjust i varken vindkraft i fjällvärlden, avverkning av känsliga skogsområden (Änokdeltat t ex) eller vattenkraftsutbyggnad i känsliga vattendrag.

Att sportfiskare värnar om fisken är väl inget konstigt i sig, nu är det ju inte bara sportfiskare som protesterar. Jag tycker det är synd att man ger sig på känsliga vattendrag; i det här fallet Arjeplogsströmmarna, tidigare har den oerhört vackra Vojmån legat i riskzonen. Det handlar inte bara om att värna om de få outbyggda vattendrag som finns utan om ekonomi. Jag är själv norrbottning och har många kontakter inom besöksnäringen. Framtiden för Norrbotten handlar inte om att förstöra små vattendrag för en marginell vinst utan om att blicka framåt. Redan nu överstiger värdet av besöksnäringen i Sverige, personvagns, järn- och stålexporten. Besöksnäringen i Norrbotten omsätter mer och mer och upplevelseturismen i länet spås en lysande framtid.

Och vad gör man då; jo man projekterar för att bygga ut i känsliga vattendrag, man vill ge tillstånd att avverka i känsliga fjällnära skogar och man projekterar för vindkraft i fjällen. Allt för många är för hemmablinda; det gäller att tänka om. Läs gärna Ronny Olovsson (vd på Vinter) blogginlägg:

http://www.vinterwebb.se/2011/04/08/ar-du-ocksa-hemmablind/

Tyvärr är det ju också så att väldigt många är pinsamt okunniga och ovilliga att se de effekter som vattenkraftsutbyggnader har. Utbyggnaden av de stora älvarna innebar enorma ingrepp i såväl natur- som kulturlandskapet. Reglermagasinet vid Akka (vägrar kalla det jaure) är t ex resultatet av det största naturingreppet som gjorts i Sverige. Det är ingen sjö, det är ett översvämmat konstgjort reglermagasin. I hela Luleälven tystade mäktiga vattenfall som Harsprånget och Stora Sjöfallet. Människor tvångsförflyttades, byar sattes under vatten och den tidigare så mäktiga och livskraftiga stammen av luleälvslax utrotades helt.

Det är möjligt att vattenkraftsutbyggnaden krävde det ur ett nationalekonomiskt perspektiv, men man bör också vara medveten om till vilket pris det skedde och även en mindre utbyggnad innebär oundvikligen stora miljökonsekvenser, men ÄVEN och ffa, ekonomiska konsekvenser om man ser till exempelvis besöksnäringen.
Håller med dig helt och hållet angående Ahkka. Måste vara den största våldtäkten av den svenska naturen. Men få har koll på det där. Från Ahkka är det svårt för ett otränat öga att se det där. Det är väl framför allt nedströms det verkligen syns.

Men visst är det vackert ändå:
 

Bilagor

Kommer inte kunna vara på plats vid manifestationen men stödjer genom att köpa den officiella t-shirten och som medlem i älvräddarna. Gör det du med!
 
...men ingen är beredd att spara energi. Trist att ingen fokuserar på det verkliga problemet. 400kWh/ år och person räcker gott till de flesta hushåll.
Exakt. Diskussion handlar egentligen bara om VIKEN TYP AV NY energi som skall tillföras på nätet. Ingen talar om att den sparade kilowattimmen är den bästa kilowattimmen.

Utan att vara någon energiexpert tror jag vi skulle kunna släcka ner 50% av vår energiproduktion utan att vår livkvaltié skulle försämras. .
 
Med arbetskamrater som betalar uppåt 5 000 kr i månaden för el så kan jag nog starta ett upprop som engagerar över 400 000 personer som vill göra det som går för att få ned elkostnaden.

Och detta oavsett om prissänkningen kommer från utbyggnad av älvar eller ny kärnkraft.

Alla här på utsidan verkar vilja ägna sig åt sina aktiviteter oavsett vad de kostar i energi antingen el eller olja, typ "Pompe till Everest", "flyga till fjällen" osv.
 

Logga in

Tips!