Kullaberg

Hej,

Fick i mitt flöde på FB en uppmaning att skriva på ett upprop för att rädda klättringen vid Kullaberg som enligt tråden skulle vara hotad i samband med en ombildning av naturskyddet.
I all hast skrev jag på då det känns solklart att det borde gå att kombinera naturskydd och klättring. Sen när jag fick tid att titta på det förslag (beslut?) som länsstyrelsen hade på sin sida tycker jag det verkar som målet inte alls är att förbjuda klättring.
Är det nån på forumet som är mer insatt, vad händer på Kullen?

Joakim
 
Är inte instatt men det dokument jag hittade på länsstyrelsen säger att det skall bli förbjudet att:

"12. klättra i berg eller träd" (på sidan 14)

I övrigt nämns bara klättring i en bilaga om kullturella ekosystemtjänster.
 
Ja, du har rätt. Jag hittade ett annat dokument på webben via google som var mycket likt det dokument du har läst. Trodde det var samma dokument men ser vid närmare kontroll att de är daterade vid olika tider och mitt är äldre, således borde det du har läst vara mer korrekt.
I det gamla står faktiskt inte att klättring ska förbjudas.
I det nyare står ju helt tydligt, som du beskriver, att klättring ska förbjudas.
Tråkigt, glad att jag skrev under!
Förstår inte riktigt bakgrunden då det inte motiveras närmare, vad är problemet?
 
Ja, du har rätt. Jag hittade ett annat dokument på webben via google som var mycket likt det dokument du har läst. Trodde det var samma dokument men ser vid närmare kontroll att de är daterade vid olika tider och mitt är äldre, således borde det du har läst vara mer korrekt.
I det gamla står faktiskt inte att klättring ska förbjudas.
I det nyare står ju helt tydligt, som du beskriver, att klättring ska förbjudas.
Tråkigt, glad att jag skrev under!
Förstår inte riktigt bakgrunden då det inte motiveras närmare, vad är problemet?
Häckade fåglar kanske?
Sällsynta växter?
Komplexa räddningar av skadade klättrare?
Kan finnas många intressen som kolliderar med klättrarnas.
Jag tycker också det vore synd om klättring förbjöds på Kullaberg.

/Patrik
 
Kanske har du rätt i att det är dessa skäl man har till förbudet men jag håller inte med, logiken haltar.
* Häckande fåglar har man skyddat i och med tillträdesförbudet på norra sidan under häckningssäsong. Det går på många andra ställen att samexistera med häckande fåglar av olika arter.
* Sällsynta växter konkurrerar inte med klättring i praktiken, det är ett svepskäl som använts ibland tidigare. Jag bortser här från att borsta leder, vilket ju såklart blir förbjudet inom reservatet (och egentligen i strikt mening är det i övrigt också, allemansrätten som vi ju på sätt och vis nyttjar ger ju inte rätt att avverka levande växter).
* Komplexa räddningsaktioner. Ja, det har det säkert varit en del på Kullen men med den logiken kan vi ju förbjuda klättring över lag, det är ju ingen skillnad på Kullen jmf med andra berg i Sverige.
 
Kullaberg är ett väldigt fint friluftsområde som utnyttjas väl. Den lilla extra belastning som klättring innebär inom området torde inte motivera ett förbud IMHO.

Mkt klåfingrigt att lägga ett förbud. Finns någon officiell motivering? Jag skulle gärna skriva på en protestlista.

Om det gäller skydd av häckande fåglar kan fågelskyddsområde under häcktid övervägas.

Thure
 
Vi får hoppas att Svenska Klätterförbundet framgångsrikt kan agera för att ett klätterförbud, eller kraftigt inskränkt klättring, inte förverkligas.
Det finns exempel på naturreservat som bättre balanserat ev. intressemotsättningar mellan fågelskydd och det rörliga friluftslivet såsom Simonsbergets Naturreservat i Södermanland som man hoppas att länsstyrelsen i Skåne tar del av och lär utav. /Staffan E.
 
Några tankar kring allemansrätten.

allemansrätten som vi ju på sätt och vis nyttjar ger ju inte rätt att avverka levande växter
Ursäkta det sena (och något OT) svaret; men jag satt härom dagen och funderade på en annan grej som berörde detta, och kan, efter läsning av naturvårdsverkets information kring allemansrätten, konstatera att man faktiskt får det, och i långt större utsträckning än man kan tro.

Naturvårdsverket - Allemansrätten - Vad säger lagen? (pdf)


Kapitel nio, som börjar på sidan 54 är det som är intressant i det här fallet. På sida 54-55 står vad man inte får ta (vilket är ungefär det man gör när man borstar), och att allt annat i princip är tillåtet. På sidorna 57 och 58 står lite mer om hur sånt som inte direkt nämns som förbjudet rimligtvis kan hanteras, särskilt paragrafen om mossor och lavar, samt eventuellt den om buskar, kan vara relevant vid borstning:

Buskar sa:
Buskar och grenar av dem nämns inte särskilt i lagen. Antagligen får man på sin höjd ta eller skada buskar när de är värdelösa från alla synpunkter. Däremot får man inte röra enar och inte heller buskar som har värde till exempel som prydnad eller som skydd omkring odlad mark. Säkrast är att lämna buskar helt i fred.
Mossa sa:
Det är inte alltid så lätt att bestämma, vilka produkter som är tillåtna enligt brottsbalken. Vad är till exempel ”annat sådant som ej är berett till bruk”? Det har här betydelse om produkten har något nämnvärt ekonomiskt värde; i så fall är den förbjuden. Detta har ansetts gälla mossa och lavar,i varje fall när de samlas i större skala för försäljning som prydnad och liknande. Det tar ju lång tid innan sådana angrepp läks i naturen. Det har hänt att den som skövlat skogar på vitlav i stor kala har dömts för stöld (Nytt juridiskt arkiv 1986 s 637).
De står även klart och tydligt på hemsidan (Naturvårdsverket - Plocka blommor, bär, svamp) att mindre mängder mossor och lavar får plockas för privat bruk:

Mossor och lavar finns inte med i lagtexten, men får antagligen plockas. Men inte i stora mängder och inte till försäljning.
Jag ser därmed inte att allemansrätten skulle hindra någon från att borsta leder. Sedan finns det så klart naturreservat och andra områden med kraftigare begränsningar än allemansrätten medför.
 

Liknande trådar