• Vi har ju bytt forum och det finns säkert en del att förbättra. Har du problem? Titta först i forumet Felrapporter om felet redan är känt. Om inte så kan du starta en ny tråd där. Har du förslag på förbättringar eller andra synpunkter så passar ett inlägg i Funktionsförslag bättre.

Kosterhavet - Ny nationalpark

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3154&rm=2008/09&bet=MJU19

1. Kosterhavets nationalpark

Riksdagen godkänner dels att de mark- och vattenområden som staten äger inom det i propositionen angivna området i Strömstads och Tanums kommuner, dels att samfälligheten Kyrkosund i Strömstads kommun avsätts som Kosterhavets nationalpark.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:98 punkt 1.
Beslut fattat med acklamation.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


Och en nyhetsnotis från www.sr.se/nyheter

16:38 | torsdag 19 mars 2009
Beslut om första marina nationalparken
Sverige har fått sin första nationalpark med marin inriktning. Det är Kosterhavet i norra Bohuslän, på 38 600 hektar hav och 1 000 hektar land som riksdagen i dag beslutade göra till nationalpark.

I området finns cirka 6 000 marina arter, varav ungefär 300 är unika för Kosterhavet. I direkt anslutning till den svenska nationalparken invigs också en nationalpark på norska sidan, Ytre Hvaler. Sammanlagt blir nationalparkerna omkring 80 000 hektar stora.
 
Senast ändrad:
Ja, tyvärr.

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3154&rm=2008/09&bet=MJU19

1. Kosterhavets nationalpark

Riksdagen godkänner dels att de mark- och vattenområden som staten äger inom det i propositionen angivna området i Strömstads och Tanums kommuner, dels att samfälligheten Kyrkosund i Strömstads kommun avsätts som Kosterhavets nationalpark.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:98 punkt 1.
Beslut fattat med acklamation.
Ja, tyvärr.
Vi får, så gott vi kan, stötta västkustpaddlarna.
Se: http://www.utsidan.se/forum/showthread.php?t=53811

Och slå vakt om våra egna långsiktiga intressen, t ex genom att vara med i Skärgårdsstiftelsen.
 
Tycker det ska bli trevligt med en nationalpark till. Jag räknar med att
det kommer finnas några iordningsställda platser där man kan tälta.
 
Jodå,...

Tycker det ska bli trevligt med en nationalpark till. Jag räknar med att
det kommer finnas några iordningsställda platser där man kan tälta.
Jodå, nationalpark kan nog kanske vara bra. Om man läser igenom den tidigare tråden ser man dock bristerna i detta hafsverk. Det finns stora risker för oss paddlare om ingen får tillfälle att bevaka våra - helt legitima - intressen, då vårt sorts rörliga friluftsliv knappast representeras på rätt sätt i besluts- och referensgrupper. Om vi väntar passivt blir vi kortslutna, det blir ju ofta så när man inte har tunga ekonomiska intressen/intressenter bakom sig.
Något får vi kanske skylla oss själva genom att vi är så försiktiga med att gynna det lokala näringslivet. Vi visar gärna upp vår extremt dyrbara expeditionsutrustning för en förundrad lokalbefolkning, så den ser ju att det inte fattas resurser. Men det syns också att vi har valt vårt sätt att semestra. Att klara oss själva, och då får vi göra det även i sådana här situationer. Vi kan knappast hoppas på att allting bara ska lösa sig ´till det bästa´.

Våra intressen är ju hursomhelst helt legitima. Det är väl lite halvkört i Kosterhavet, men det går nog att marginellt påverka det kommande regelverket. Låt oss försöka. Man då måste kanske göra mer än att bara hoppas färdigmurade grillplatser kommer (vilket ju lär behövas i en park med ett, i och för sig motiverat, eldningsförbud...)

Utan tunga och intresserade vänner blir det trögt. Det har vi sett på remissvaren om Kosterhavet.
Det var lite därför jag drog upp Skärgårdsstiftelsen som exempel, en av de fåtaliga riktigt välvilliga vänner vi har - och en stor markägare. Nu behöver stiftelsen allt stöd den kan få. Många intressenter sneglar på stiftelsens ägor och slipar knivarna. Och vi behöver stiftelsen varje paddlingsdag, inte bara i egenskap av markägare, också som riktigt tung opinionsbildare. När Skärgårdsstiftelsen håller igång ett omfattande ´lätt´, rörligt friluftsliv, så förutsätts ju att detta kan fungera även på andra marker.

Men visst, vi bör även försöka gynna de lokala näringsidkarna...

Detta om ostkusten. När det gäller västkusten/Kosterhavet får vi väl främst lyssna på vad paddlarna där har för linje och - förhoppningsvis - dra åt samma håll.

/Lasse
 

Liknande trådar

Logga in

Tips!