Kommer det nya förslaget påverka även dom som är uppe och vandrar i fjällvärlden?

Ok, stämmer tydligen, men han sitter fortfarande i Sveriges riksdag med ett flertal uppdrag. Han skrev det i en tweet och har sagt ungefär samma sak redan 2014:

 
Same,Same but different ?

I alla fall när det gäller rättigheter och möjligheter som andra inte kan få på grund av etnisk härkomst i vissa fall.

Lika fel som det en gång i tiden var att förtrycka på grund av etnisitet, lika unket är det att I dag ges olika möjligheter beroende på ursprung.
 
Senast ändrad:
Som jag hoppas att det framgått i mina tidigare inlägg så har jag inget emot samer. Jag vil linte ens använda generaliserande uttryck alls för människor grundat på etnicitet eller annat. Varje människa får stå för sig. Om jag träffar en person så försöker jag (med varierande framgång som allt annat man vill) undvika att generalisera den persons egenskaper till etnicitet, sexuell läggning, kön eller annat. Även positiva egenskaper. Min argumentation riktar sig mot samebyars retorik, inte samers.


Men det jag inte förstår är varför man ska se rennäringen och samisk kultur som en sorts konservburk. Jag upplever det som att vissa personer som diskuterar i denna tråd är smittade av exotism och urfolksromantik. För kanske halvannat sekel sedan så var småjordbruk en stor del av den svenska kulturen, kanske lika viktigt som kulturbärare som rennäringen är för samisk kultur. Men allt förändras och det kanske inte är rimligt att leva på renskötsel på det sätt man har gjort tidigare, precis som att det inte går att leva på jordbruk på det traditionella sättet. Jordbruk går ju inte ens att leva på som för bara några decennier sedan.

Inte så fruktbart kanske, men min reaktion är till stor del känslomässig. Jag uppfattar ett påtagligt hot i närtid mot något som har viktigt för mig en stor del av mitt liv. Det är väl klart att jag reagerar.

Nej, jag tycker heller inte att det fungerat bra tidigare. Dock tror jag inte på att någon med privata ekonomiska intressen (som samebyar) kommer att göra det bättre, tvärtom. Och visst kan lotten vara orättvis men kanske ändå det bästa sättet att fördela chanserna. För några år sedan fick jag ta del av oddsen att få en tilldelning av fiskedagar och så omöjligt verkar det inte. Jag minns inga exakta siffror nu, men tex för Tavvaetno var chansen ca 50/50. Bättre det än att fisket förbehålls rika personer och företagsrepresentation. Jag skulle gärna se fler skyddade vatten, hårdare uttagsregler, mer tillsyn och kanske total stängning av slitna vatten periodvis. Men att bli avstängd helt från fisket på grund av att jag är född i fel del av landet eller har fel etnicitet? Helt oacceptabelt.
Jag läser vad du skriver och förstår vad du menar. Jag håller med i att diskussioner om samisk kultur och rennäring ofta smittas av exotism och urfolksromantik. Det blir en form av "noble savage" stereotyp som jag ogillar väldigt mycket. Samer är i princip lika stereotypa som alla andra med en mångfald av åsikter och uppfattningar. Och visst går det att argumentera för eller emot renskötseln, men en eventuell förändring måste ju komma inifrån den samiska kulturen. De flesta som har renar lever inte enbart på renskötseln, man har andra jobb på hel- eller deltid. Jag tror att det är svårt att förstå exakt hur allt sitter samman; jag gör det inte, men ju mer jag lärt känna kulturen och människor i den desto mer inser jag också komplexiteten och att det inte riktigt går att jämföra med vilken näring som helst.

När det gäller fisket håller jag inte riktigt med dock. Och det av erfarenhet - jag tror att bästa förutsättningarna för hållbart fiske är att det skapas ekonomiska värden. För att ett vatten ska vara attraktivt och värt att betala för att fiska i, krävs att det är bra förvaltat - dvs att det finns (stor) fisk och i fiskevärlden finns det ju otaliga exempel. Det handlar inte om att *allt* fiske ska vara dyrt, men jag tycker heller inte att det ska vara i princip gratis. På ställen där det uppstår en ekonomi runt sportfiske så har också acceptansen till bevarande ökat lokalt, det kan man se på fiskedestinationer världen över. I Sverige är ju kanske Mörrum och Em mest känt. Men jag upplever en skillnad i synen på sportfiske även norrut ex fisket efter grov öring i Vindelälven och laxfiske i Torneälven där en hel del hänt bara på något decennium sedan och fisket har ju även rönt internationellt intresse:

Fiskare i allmänhet (och kanske flugfiskare i synnerhet) spenderar ju rätt stora pengar på utrustning och då tycker jag inte heller det är orimligt att man också avsätter en del pengar lokalt. Sen går det ju att fundera på att göra som i Alta där man avsätter vissa sträckor och tider för lokalbefolkning för en billigare peng. Själv är jag "periodare" när det gäller flugfiske men fantiserar också då och då om att besöka spännande fiskeresmål på ställen som Island, Grönland, Nya Zealand osv och det skulle kännas självklart att betala en slant för att få förmånen att fiska i riktigt bra vatten med chans till grov fisk.
Jag håller dock med dig i dina sista meningar, jag skulle också gärna se strängare regler, att man låter vatten ligga i träda, strängare uttagsregler, bättre kontroller men vägen dit tror jag också att man i högre grad får upp ögonen än mer för potentialen i sportfisket (inte minst bland lokalbefolkning). Instämmer också i den sista meningen och därför är jag inte så glad i Girjas förvaltning.
 
Jag läser vad du skriver och förstår vad du menar. Jag håller med i att diskussioner om samisk kultur och rennäring ofta smittas av exotism och urfolksromantik. Det blir en form av "noble savage" stereotyp som jag ogillar väldigt mycket. Samer är i princip lika stereotypa som alla andra med en mångfald av åsikter och uppfattningar. Och visst går det att argumentera för eller emot renskötseln, men en eventuell förändring måste ju komma inifrån den samiska kulturen. De flesta som har renar lever inte enbart på renskötseln, man har andra jobb på hel- eller deltid. Jag tror att det är svårt att förstå exakt hur allt sitter samman; jag gör det inte, men ju mer jag lärt känna kulturen och människor i den desto mer inser jag också komplexiteten och att det inte riktigt går att jämföra med vilken näring som helst.

När det gäller fisket håller jag inte riktigt med dock. Och det av erfarenhet - jag tror att bästa förutsättningarna för hållbart fiske är att det skapas ekonomiska värden. För att ett vatten ska vara attraktivt och värt att betala för att fiska i, krävs att det är bra förvaltat - dvs att det finns (stor) fisk och i fiskevärlden finns det ju otaliga exempel. Det handlar inte om att *allt* fiske ska vara dyrt, men jag tycker heller inte att det ska vara i princip gratis. På ställen där det uppstår en ekonomi runt sportfiske så har också acceptansen till bevarande ökat lokalt, det kan man se på fiskedestinationer världen över. I Sverige är ju kanske Mörrum och Em mest känt. Men jag upplever en skillnad i synen på sportfiske även norrut ex fisket efter grov öring i Vindelälven och laxfiske i Torneälven där en hel del hänt bara på något decennium sedan och fisket har ju även rönt internationellt intresse:

Fiskare i allmänhet (och kanske flugfiskare i synnerhet) spenderar ju rätt stora pengar på utrustning och då tycker jag inte heller det är orimligt att man också avsätter en del pengar lokalt. Sen går det ju att fundera på att göra som i Alta där man avsätter vissa sträckor och tider för lokalbefolkning för en billigare peng. Själv är jag "periodare" när det gäller flugfiske men fantiserar också då och då om att besöka spännande fiskeresmål på ställen som Island, Grönland, Nya Zealand osv och det skulle kännas självklart att betala en slant för att få förmånen att fiska i riktigt bra vatten med chans till grov fisk.
Jag håller dock med dig i dina sista meningar, jag skulle också gärna se strängare regler, att man låter vatten ligga i träda, strängare uttagsregler, bättre kontroller men vägen dit tror jag också att man i högre grad får upp ögonen än mer för potentialen i sportfisket (inte minst bland lokalbefolkning). Instämmer också i den sista meningen och därför är jag inte så glad i Girjas förvaltning.
Jag håller med om att det behövs incitament för att skydda fiskevatten och sportfisket och som alltid annars är såklart ekonomi det kraftfullaste incitamentet. Men jag är rädd för två saker:

1) Att fiske ska bli ännu mer konsumtion och mindre "sommarlovsäventyr" om uttrycket ursäktas. För mig är en resa eller ett äventyr något man gör, inte något man köper. Jag skulle tex inte ens fiska i Tjuonajokk om jag så fick det gratis. Känslan av att vara kund får jag tillräckligt av i vardagslivet och armbågs lucka i hårt fiskade vatten är inget jag längtar efter och fiskekompisar har jag helst egna, inte köpta. Jag förstår att den här utvecklingen inte går att stoppa, men jag vill själv inte ser mer av den. Fuck trerätters!
2) Att allt bra fiske ska vara dyrt och kommersialiserat. Island tex är mardrömsmodellen. Grönland däremot är ju i princip motsatsen, där man köper ett kort som gäller för hela ön (som dock skulle kunnat vara tio gånger dyrare utan problem). För min egen del skulle jag numera kunna betala höga priser om jag vill fiska på kommersialiserade vatten, men jag hade inte kunnat göra det under en lång period av mitt liv - från tonåren upp under familj- och småbarnsåren. Trist om allt fiske i fjällen blir reserverat för rika turister, företagsrepresentation och liknande.

Hur man ska lösa hela ekvationen har jag ingen aning om, men att rennäringen ska få göra anspråk på allt fjällfiske går jag helt enkelt inte med på om jag ska bli exkluderad på grund av var jag bor.
 
Senast ändrad:
1) Att fiske ska bli ännu mer konsumtion och mindre "sommarlovsäventyr" om uttrycket ursäktas. För mig är en resa eller ett äventyr något man gör, inte Trist om allt fiske i fjällen blir reserverat för rika turister, företagsrepresentation och liknande.

Hur man ska lösa hela ekvationen har jag ingen aning om, men att rennäringen ska få göra anspråk på allt fjällfiske går jag helt enkelt inte med på om jag ska bli exkluderad på grund av var jag bor.
Väl skrivet och sannolikheten att det du målar upp kommer att ske ligger nära till hands om Statens Fjällfiske ska skötas av vinstdrivande företag.

Bra = Lättare att sälja dyrt till ett fåtal penngastinna, mindre intressant att sälja till kleti och pleti.
 

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook