Kajaklagret på Orust förlorar i sista instansen

Miljööverdomstolen tar inte ens upp fallet.
http://www.edgeflyfishing.com/ipb/i...ttach&attach_rel_module=post&attach_id=121236

För de som inte känner till fallet: Det gick en livlig diskussion här inne ett tag efter att Kajaklagret på Orust börja gräva i Strane Å för att bygga ett kraftverk. Ingreppet ledde till att havsöringen stängdes av från sina lekplatser. För sådana ingrepp i strömmande vatten krävs tillstånd av Länsstyrelsen och det hade Kajaklagret inte inhämtat. Miljöverdomstolens beslut betyder att alla juridiska vägar nu är stängda. Strane Å skall återställas. Frågan om vem som ska göra det är ännu oklar.
 
Så här står det i domen:

" För utrivningen och återställandet lämnades följande anvisningar.
- Utrivning ska ske av hela den påbörjade regleringsdammen med tillhörande
konstruktioner, se bilaga 1-2.

- Återställning ska ske på ett sådant sätt att vattendraget nedströms fallet återfår
sitt ursprungliga djup och läge, på den sträcka som markerats i bilaga 3.
Utgångspunkten i återställningsarbetet ska vara att återskapa den vattennivå
som återges på fotografi från 2005, då vattenföringen motsvaras av den som
finns på fotografiet, se bilaga 4. Till återställningsarbetet ska i första hand
massor som idag finns utmed den rensade sträckan av vattendraget användas.
Om mer material behöver tillföras ska detta till uteslutande del utgöras
av okrossad natursten av fraktioner anpassade efter förekommande vattenhastigheter.

- Tidigare befintligt reproduktionsområde för havsöring nedströms fallet ska
återskapas med hjälp av lämpliga stenfraktioner (lekgrus). Arbetet ska
genomföras med en av tillsynsmyndigheten godkänd fisksakkunnig person.

- Redovisning i form av fotografier och annan lämplig dokumentation på utförda
återställningsarbeten ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den
11 februari 2011. Tillsynsmyndigheten ska därefter granska återställningsarbetet
 
Äntligen slut på dumheterna!

Skönt att det nu är över juridiskt och att den ansvarige nu kan ställas till svars för de miljöskador han åsamkat naturen med sina idéer om småskalig vattenkraft.

Frågar man vilken kunnig biolog som helst så är det så enkelt att vattenkraft är den absolut sämsta förnybara energikällan av alla. Möjligen kan bioenergi som utvinns genom att kalhugga Muddus nationalpark och alla andra skydda områden kvala in i samma miljövidriga klass, men det är som bekant inte aktuellt.

Därför krävs alltid tillstånd enligt miljöbalken för sådana åtgärder som Kajaklagrets ägare gjorde.
Det hade inte denne man och nu måste han återställa till stora kostnader. Vi får hoppas att inte varenda säkring gick samtidigt i skallen på honom i höstas, så att han inte av ren envishet vägrar återställa med diverse tjuvknep á la låta bolaget gå i konkurs för att slippa undan.

En seger för miljöbalken och miljön!
Christer
 
Äntligen

Ett väntat men glatt besked! Tråkigt att det tog så lång tid för domstolen att handlägga. En eloge till alla engagerade som på olika sätt uppmärksammat och drivit på detta. Nu återstår att se om restaureringen genomförs enligt föreläggandet - och hur lång tid det tar?
 
Vem gör såhär??????

Jag kollade upp vem som bär sig åt på detta sätt och till min förvåning:

http://www.allabolag.se/5567628648

http://www.allabolag.se/5565413522

Det är ju samma ägare som Orust Kajak!!!!!!!! Hur kan en person som lever på paddling och miljöturism samtidigt förstöra vår miljö så grovt för personlig vinning? Det är ju helt sjukt! Vi pratar inte om att grilla på en kobbe eller släng en ölburk i sjön. Detta är ju en episk skövling. Vilken dubbelmoral. Man baxnar. SKÄMS!

Det här är en dömd miljöskurk av synnerligen allvarlig karaktär. Vore det Mc Donalds som stod bakom förödelsen skulle alla frilufsare stå redo med ispikar och facklor. Vad gör friluftssverige? Vem vill gå på Stockenträffen??? Bojkotta!
 
Jag kollade upp vem som bär sig åt på detta sätt och till min förvåning:

http://www.allabolag.se/5567628648

http://www.allabolag.se/5565413522

Det är ju samma ägare som Orust Kajak!!!!!!!! Hur kan en person som lever på paddling och miljöturism samtidigt förstöra vår miljö så grovt för personlig vinning? Det är ju helt sjukt! Vi pratar inte om att grilla på en kobbe eller släng en ölburk i sjön. Detta är ju en episk skövling. Vilken dubbelmoral. Man baxnar. SKÄMS!

Det här är en dömd miljöskurk av synnerligen allvarlig karaktär. Vore det Mc Donalds som stod bakom förödelsen skulle alla frilufsare stå redo med ispikar och facklor. Vad gör friluftssverige? Vem vill gå på Stockenträffen??? Bojkotta!
Men han hade ju för avsikt att installera en laxtrappa!

Tomten skulle komma med den...
 
Oj -nu känner man sig lite dum att komma in så sent i debatten... Det var en lång tråd.

Nu undrar man vad det är för Kvisslingar som under hela detta försvarat ecobrottslingen. Det är ju så uppenbart moraliskt vidrigt agerande synnerligen med tanke på personens andra företag. Almgren måste vara nära vän med företagaren som han refererar till med förnamn och gång efter annan försöker lyfta ur den djupa grop han grävt ner sig i. Varför?

Självklart ska man begära av någon som lever på ecoturism och på sin hemsida (http://www.orust-kajak.se/allemansratt.html) raljerar om allemansrätt och hur man ska uppföra sig i naturen, att han tar ett större miljöansvar än tex ett industriföretag eller Mc Donalds.

Han är ju en del av vår "community" och arrangerar en årlig myshelg där han sitter med runt den öppna elden och äter ekologiskt samtidigt som onda paner smids i hans huvud. Därav de starka reaktionerna. Hur ska han kunna se oss i ögonen efter detta? Jag vill då inte komma i närheten av detta företag. Det skulle kännas olustigt att lämna över pengar till honom eller sitta runt samma lägereld.

Lite som prästerna som förgriper sig på korgossarna. Eller kommunisterna som nallar i partikassa till champagnefester. Djurrättsaktivisten som plågar kattungar? Ja, ni fattar. Hade han tex byggfirma istället för kajakuthyrning kunde han högaktningsfull skita i alla arga naturälskande frilufsare som dock i hans fall är hans kunder, eller i mitt fall före detta...

Att han som företagare inte är en privatperson utan just en företagare som av vinstintressen gräver upp en å gör det helt ok att gå på honom och kräva rättelse, ursäkt och förklaring. Och det är min absoluta rätt att sluta handla där och uppmana andra att göra detsamma.

Fixa nu till ån nu i enlighet med beslutet!
 
Om man granskar hans två bolag så ser det ju inte helt ljust ut ekonomiskt. Vad händer om dom går i KK? Läggs ansvaret över på ägaren? Eller är det som vanligt i Sverige att boven i dramat går fri?

// Jocke
 
Det undrar jag också...
Hoppas verkligen att han seriöst försöker att återställa allt på ett ordentligt sätt nu, och inte bara konkar för att försöka komma undan. Det om något lär väl visa om det finns någon substans i hans frilufts/miljöengagemang, eller om det alltid bara handlat om pengar. Sen hänger det kanske inte bara på företaget heller... Undrar vad kreditinstituten säger när dom får reda på att kraftverket ska rivas... hur ska företaget då få pengar till att betala sina skulder?

Kanske lite intressant att det i företagets årsredovisning för 2010 talas om "Pågående nyanläggning renovering kvarn" och inte ett ord om kraftverk...
 
Svart_Pärla: Du undrar vilka ”kvisslingar” som har försvarat personen ifråga här på forumet. Jag var en av dem som tyckte det var onödigt att hänga ut folk på internet på det här viset. Jag bor inte ens i närheten och har varken sett platsen eller haft med personen att göra. Jag vet inget om projektet vilket jag klargjorde i min första postning i den tråden.

Ni som tycker att hetskampanjen var rätt gör det utifrån era åsikter om bl.a. vattenkraft och era gränser för vilka man kan hänga ut. Andra har andra åsikter och sätter andra gränser. Om var och en startar hetskampanjer efter eget tycke får vi ett tråkigt samhälle, det är det jag varnar för.
 

Liknande trådar