Inflammationer och hög höjd

Jag tycker mig kunna märka att inflammationer, åtminstone temporärt, försvinner när man befinner sig på hög höjd. Nu i somras var jag i Centralasien och sprang på ett par berg. I princip befann jag mig på 4000-6000 meters höjd mest hela tiden. När jag åkte ned hade jag dels en inflammation i en axel (överträning), dels en inflammation i en tand (hade nyligen lagats). Givetvis var jag oroad för att jag skulle få besvär av dessa på berget, men faktum var att besvären försvann helt efter ett tag på hög höjd. Jag drog mig till minnes att jag föregående år faktiskt varit med om samma sak, då hade jag en armbåge som smärtade, men problemet försvann när jag kom upp på högre höjd.

Nu till ett par frågor:

Har ni andra också varit med om att eventuella inflammationer dämpats på hög höjd, eller är sambandet för min del bara slumpmässigt?

Om det visar sig att det inte bara är en slump: hur kan det förklaras medicinskt? Finns det ett utrett samband?

Mvh /Joel
 
Intressant observation!

Det är ju en gammal "sanning" att de med inflammationer (exv artrosknän) känner av väderförändringar (finns en Larson-seriestrip med detta tema, men jag hittar den inte på nätet nu!) som annalkande blåst eller regn. Har själv känt detta massor med gånger i mitt högra knä som ofta är lite svullet och spänt, och det är definitivt väderkänsligt.

Våra lärare ortopederna sa dock att det inte finns några vetenskapliga belägg för detta med väderkänslig inflammation, men jag tvivlar på att fenomenet studerats särskilt väl.

Teoretiskt kan man ju dels tänka sig att trycket på leden minskar när lufttrycket sjunker (t ex av hög höjd), vilket leder till minskad spänning i leden och därmed minskad smärta. Men det kan ju också ligga på immunologisk nivå, att vissa celler blir mer/mindre reaktiva beroende på lufttrycket.
 

Liknande trådar