Fastighetskartans stigar som tillägg till Fripro

Har varit i kontakt med Metria (Lm's kommersiella del) för att kolla priser och tillgänglighet för stigar. Ursprungsidén kom från Eniros site, där det är uppenbart att de använt vektordata från Lm för att visa stigar som inte finns med i terrrängkartan. Jmf Eniros hyrbid foto/karta med gis.lst fastighetskartan skikt.

Metria kan leverera transportskiktet ur databasen. Den mest fullständiga är fastighetskartans. De går att få som shapefiler, vilket efter vad jag tror mig veta är rätt lätt att omvandla till img, dvs garminformat. Nästa steg vore att göra transparanta kartor som kan överlagras FriPro i GPSmottagaren. Även detta är lätt. Vd som möjligen kan vara ett problem är att sortera bort sådan information som redan finns i Fripro men det är ju faktiskt möjligt att vägarna är noggrannare utlagda i fastighetskartan varför man kanske skulle sortera bort vägar ur Fripro istället, lätt gjort med typ-filer om man orkar sätta sig in i det. Det går knappast att få materialet från Metria rensat på oönskade data, ginge det blir det för dyrt.

Jag har tidigare varit i kontakt med Sportmanship i detta ärende sedan jag sett Eniros kartor. Bra idé tyckte dom att inkludera stigarna från fastighetskartan men tyvärr är någon uppdatering inte på gång.

För Ölands del, som jag är mest intresserad av som sommarölänning, vore priset för fastighetskartans transportskikt 16 450 kr. plus moms. Lite mycket även för en kartvän.

Skälet att jag är intresserad av stigarna är förstås fr a cykelturer. Till skillnad från de kommunala planerarna som tror att cykelturister önskar asfalterade cykelvägar och därför budgeterar miljoner för detta föredrar jag som många andra att cykla på befintliga stigar i terrängen.

Vore kul att höra lite om någon har erfarenhet av att omvandla shapefiler till img.
 
Jag har bara testat halva vägen, dvs att importera Shape till GPSMapEdit, och det tyckte jag var en ganska krånglig väg. Jag fick för mig att allt som fanns i en och samma Shape-fil tilldelades samma symbol i den importerade kartan i GPSMapEdit, vilket då skulle kräva att man måste ha en Shape-fil per objektttyp. Jag hade inte tid att testa mer, utan stannade där.
 
Jag fick för mig att hela transportskiktet levereras i en enda shapefil. Därmed skulle det inte vara möjligt att särskilja dem annat än manuellt. Det låter knappast troligt. Även Fripo skiljer ju på vägar av olika dignitet.

Nu är det väl så att Lm får vägdatabasen från Vägverket och sedan lägger till järnvägar, skoterleder osv. Sedan får alltihop heta transportskiktet.
 
Vad Garmin och underleverantörer än använder då de skapar sina kartor så tror jag man ganska säkert kan påstå att det inte är GPSMapEdit.

Garmmins egna programvaror har alldeles säkert ett betydligt bättre stöd för att strukturera indata från olika källor. Men det kan ju också vara så att jag inte insåg hur man ska göra, och att GPSMapEdit är bättre än jag trott sedan mitt enkla försök.

Om jag får tid över ska jag någon gång försöka få in en orienteringskarta i en Garmin, mest för att det är ett kul tidsfördiv och inte för att jag har någon egentlig nytta av det.
 
Nej, distributörerna som gör topokartorna har en egen sk "kartmotor" som Garmin förser dem med. Denna programvara har utvecklats kraftigt och ser man sig om i Europa på de olika topokartorna så återspeglar de den version som använts. Franska EME har berättat ganska öppet om detta tills användarna gjorde myteri och började använda typ-filer, då upphörde kommunikationen.

I fallet FriPro anlitade Sportmanship en GIS-konsult vars namn jag inte får fram för tillfället, Cartena ungefär. Det finns i något gammalt inlägg jag skrev om Fripro.

Egentligen vore det ju naturligt om Sportmanship ägnade sig åt den väsentliga tilläggsinformation till Fripro som stigarna innebär för friluftslivet. Att göra de transparanta kartorna vore nog inte så svårt ändå, problemet bleve att kopieringsskydda dem.

Jag hoppas få besked från Metria i morgon i vilken mån information i transportskiktet är differentierad så att man kan styra kodningen av de olika vägtyperna.
 
Mapwel låter en använda shapefiler för att göra img kartor också. Saxat från http://www.mapwel.biz

"ESRI Shape Files are vector files widely used in professional GIS. Shape files contain geographical data and optional attributes. Shape files can support point, line and area features. Each layer is stored separately. An ESRI shape file consists of main file (.SHP), an index file (.SHX) and attributes dBASE table (.DBF). Because layers are stored in a separate shape files, it is necessary to merge all shape files to create complete map in Mapwel. Mapwel stores whole map in a single MPW file.

Loading of each SHP file involves three steps:
1. Selection of coordinate system used for representation of geographical data in SHP file.
2. Assignment of SHP attributes to types used by Mapwel.
3. Assignment of other SHP attributes representing name, comment, street name, phone number and other data to Mapwel data structures

Kruxet är väl fortfarande hur man ska kunna överföra eventuella differentierande attribut i transportskiktet till separerade kategorier av vägar.
 
jonasolof; sa:
Kruxet är väl fortfarande hur man ska kunna överföra eventuella differentierande attribut i transportskiktet till separerade kategorier av vägar.
Jeg vil tro at shapefilen er bygget opp noenlunde likt som LM sine shapefil-produkter med en kategorikode (KKOD) og beskrivelse (KATEGORI).
Sammen med shp filen vil det være en dbf fil med tilhørende attributter. Denne kan åpnes i f.eks. Access eller Excel. I Excel kan man sette filter på kategori og erstatte verdien i KKOD med de Garmin typer man ønsker. 0x0016 for walkway/trail osv..
Ved import til GPSMapEdit velges type "From field" og kolonne KKOD. Nå vil verdien i KKOD-attributtet styre hvilke typer som blir brukt i GPSMapEdit.

Sveinung
 
Tack Sveinung

Det stämmer. Jag fick just en pdf-fil från Metria med en förteckning över kategorikoderna (kkod) för terrängkartan. Det torde vara samma koder för transportskiktet inom fastighetskartan.

Jag har inte funnit några andra vägar än stigar som skiljer mellan terrängkartan och fastighetskartan. Jämför man mellan fastighetskartan (F), terrrängkartan (T) och Google Earth (GE) med vägar visade så finner man att T har traktorvägar som inte finns i GE. T har också en hel del stigar, men F har fler. Har hittills inte funnit traktorvägar i F som inte finns i T men det är ju möjligt. Antar att GE använder material från Vägverket.

Eftersom man måste köpa hela transportskiktet för att få med de stigar som enbart visas i fastighetskartan är det uppenbart att det skulle bli mycket dyrt att göra det för hela landet. Däremot skulle möjligen skillnaden i pris mellan transportskikten för fastighetskarta respektive terrängkarta vara mindre. Således skulle den enda rimliga möjlighten att få med F-stigarna vara att F-transportskiktet används vid en revidering av FriPro.

Men, men: Enligt uppgift från från Metria är kostnaden för kommunikationsskiktet i terrängkartan för Öland 3640 kr exkl. moms, dvs mindre än en fjärdedel av kostnaden för transportskiktet i fastighetskartan (16450 kr exkl. moms). Med den prissättningen blir det inga F-stigar i våra vektorkartor.
 
Är vägarna mer exakt utmärkta i fastighetskartan?

Tittar man på Eniros hybrikarta i hög upplösning så är många smärre vägar dubbeldragna, dels en mindre noggrann dragning, ofta med heldragen linje, och dels en annan prickad som mer exakt följer den på fotot synlig stigen.

Det resultatet skulle Eniro kunnat få om de av någon anledning valt att inte filtrera bort terrängkartans traktorvägar och stigar när de kompletterar med vägar ur fastighetskartan.

Dessutom är det oklart huruvida dragningen av vägar i terrängkartans transportskikt (eller kommunikationsskikt som det tydligen heter där) anpassats kartografiskt, dvs så att det ska gå att trycka och läsa objekten.
 
fickmail idag från Metria med beskedet att det är lantmäteriets informationsavdelning som står för data och prissättning. Metria är endast återförsäjare. Det ska komma en ny prismodell i sommar, vad den innebär vet man ännu inte.

Man får leva på hoppet.
 
jonasolof; sa:
...det är lantmäteriets informationsavdelning som står för ...
Bara ett förtydligande: Lantmäteriet har tre divisioner; Metria, Fastighetsbildning och Informationsförsörjning. Det är den sistnämnda som 'äger' informationen, och som sätter priset till Återförsäljaren (där Metria är en bland flera).

I sak har du rätt Jonas, men informationsavdelning brukar normalt vara något annat.

Vad division I levererar kan beskrivas som något förädlade grunddata, vilket innebär att data struktureras om för att bättre passa vid användning utanför Lantmäteriet. Datats struktur vid intern användning inom Lantmäteriet är ju till stor del anpassad till de egna handläggningssystemen, och inte alltid lämplig vid extern användning.Eventuella ytterligare anpassningar av data på vägen till färdig applikation står Återförsäljaren för, eller någon partner knuten till denne. Detta förädlingsled har säkert också viss påverkan på priset.
 
Tack för klarläggandet. Vill låta det vara osagt vad som stod i mailet från Metria, kan inte få fram det i den här datorn (på landet).

Stämmer det jag tycker mig se på Eniros kartor, nämligen att om en väg är utsatt både i terrängkartans kommunikationsskikt och i fastighteskartans transportskikt så är noggrannheten större i det senare?

Det skulle innebära att terrängkartans kommunikationsskikt inte är en delmängd av transportskiktet utan att det också finns kvalitativa skillnader.

Följdfrågan bir naturligtvis huruvida även fastgighetskartans transportskikt är en kvalitativt nedgraderad och kvantitativt reducerad version av en ännu större databas?

Hur ser det ut i alla basers moder?

Häromdagen hade jag anledning att titta på ett gammalt planärende fån åttiotalet därK-konsult ritat in en föreslagen stugby. Vad som slog mig var kartans stora upplösning. Nivåkurvor var angivna med enmetersintervall på en yta av över en kvadratkilometer, långt utanför stugbyn. Mark för allmänningsväg var angiven med mycket större upplösning än i fastighetskartan. K-konsult måste rimnligen ha köpt informationen från LM, de kan inte rimligtvis ha kostat på heltäckande uppmätning femhundra meter bort från intresseområdet.

Finns sammanhängande uppmätningar av nivåer, vägar mm av större områden som kan köpas?
 

Liknande trådar