Erfarenheter av kök!

Hej!

Många har massor av åsikter & kommentarer om friluftskök. Därför kunde vara roligt med en sammanställning av egna erfarenheter ang. användbarhet och eventuella missöden.
Jag har 3 frågor:
1. Vilket/vilka typer av kök har du och hur länge har du använt dem?
2. Har du själv eller sett någon annan råka ut för något tillbud el. olycka med något kök?
3. Det bästa/sämsta med dina kök?


Själv har jag använt Trangia med sprit i ca. 5 år och med gasbrännare i ca. 5 år. Jag har just köpt ett Primus MFS men har inte hunnit prova det ännu.
Det enda missöde som inträffat är en trasig packning mellan gastub och ventil.
Trangia med gasbrännaren är förträfflig när det inte är alltför kallt dvs. vår-sommar-höst.

/Rickard
 

[email protected] (Johan Rundberg)

Gäst
Erfarenheter...

1. Använder för närvarande KAP-Arktic i ett Trangia Duossal och ett Optimus Explorer i ett Optimus 90. KAP-köket har jag använt i 8 månader, Explorerköket är nytt. Brännarna
är dock i princip likadana, så erfarenheter från KAP-brännaren är direkt tillämpliga på Explorerköket (utom avseende en detalj, se nedan).


Jag har tidigare använt Trangia med sprit (70-talet), Optimus 70 med sprit och Primus Pro (gaskök) i nu nämnd ordning. Under en tioårsperiod använde jag MSR XGK, som sedan ersattes med KAP-brännare och Trangia. Jag har även experimenterat med tablettkök och kronans Snuskburk samt hanterat ett MFS.


2. Jag har upplevt en (klassisk) spritbrännarincident; brännaren i mitt Optimus 70 flammade upp vid extra påfyllning med svett hår och svedda ögonbryn som resultat. Jag har också hört talas om en person som vid en knäppetältsbivack under Kebnekaise i svåra väderleksomständigheter råkade tända eld på ena handen på liknande sätt. Händelsen återberättades på ett lakoniskt sätt, som inte kan återges här tyvärr;-)


När det gäller mina övriga köksalternativ har jag bara råkat ut för en incident. Första gången jag skulle använda mitt Explorer i fält, glömde jag att dra till spindeln innan jag pumpade med påföljden att fotogen i mängder rann ut i förvärmningskoppen. Eftersom jag förvärmer med T-sprit, rann fotogenen till i en redan brinnande förvärmningskopp. Med bensin i tanken hade incidenten kunnat bli riktigt obehaglig; nu blev elden aldrig okontrollerad och allt slutade lyckligt (och sotigt!).


Bakgrunden till detta handhavandefel är följande: med KAP-Arktic stänger man köket genom att vrida spindeln åt höger. Sedan släpps trycket ut ur flaskan varpå bränsleledningen skruvas loss brännaren.


Ett Explorer (av nyare modell) stängs av genom att bränsleflaskan vänds så att matarledningen hamnar ovanför bränslet i flaskan (som ligger ner), eller genom att spindeln vrids åt höger. Vid första inkörningen hemma prövade jag flip-stop metoden. När jag några dagar senare körde köket under fältmässiga förhållanden föll det mig aldrig in att spindeln inte var åtdragen (som den ju alltid är på KAP-brännaren).


3. Spritkök är enkla och kräver inga stora utlägg. De fungerar bra på sommaren men mindre bra på höjd och under kalla förhållanden.


Trangia-modellen är möjlig att bygga ut med en extra kastrull och en kaffepanna. Eftersom kastrullerna finns i olika utföranden kan kökets delar kombineras efter personligt tycke och smak. Trangiaköket kan förses med såväl gas som fotogenbrännare. Trangiaköket är dock tungt i jämförelse med Optimus modeller. Utbyggbarheten med upp till tre kastruller samt en kaffepanna gör dock köket idealiskt för turer med hög matambition.


Optimus 70 väger nästan hälften av ett alu-Trangia i standardutförande men ger nästan samma kastrullvolym. Optimus 90 väger obetydligt mer än modell 70, men har större kastruller än Trangia. Om sprit skall användas förtjänar det att påpekas att optimus brännare är nästan dubbelt så stor som Trangiabrännaren vilket gör köket mer lämpat för krävande bruk. Om man vill ha sparlåga till sitt optimus, passar Trangians sparlågering. Optimusköket kan dock (så vitt jag vet) bara levereras med alu-kärl.


Någon gas-brännare finns mig veterligen inte till Optimus, men Explorerbrännaren kan lätt anpassas till bruk i ett Optimuskök. En förutsättning är dock att ett nytt och lite smalare benstöd köps eller att man tillverkar en infästning själv.


Med Explorerbrännaren i Optimus 90 får man samma mycket goda effekt som med KAP-brännare i Trangia. Handhavandet är också lika enkelt om än annorlunda. Att tända Explorerbrännaren med vindskydden på går lika enkelt i Optimus 90 som med KAP-brännare i Trangia, trots att Explorern saknar förvämningsränna (i Optimus 90 når man förvärmningskoppen både från sidan och uppifrån med tändstickor). Ett Optimus 90 med Explorerbrännare och tillbehör väger ca 400 gram mindre än motsvarande (=standard alu) Trangia med KAP-brännare. Om man jämför med ovan nämnda gourmet-Trangia blir viktskillnaden i vissa fall (duossal) nära kilot.


Explorer i Trangia är lite krångligare eftersom koppen bara kan tändas genom att vindskyddet lyfts upp lite eller genom att en lång tändare/annat brinnande förs in genom reglerrattens urtagning i Trangians nedre vindskydd. Ett alternativ är förstås att borra ett hål i Trangians brännarplatta.


Både KAP-brännaren och Explorerbrännaren är lätta att förvärma och ger ifrån sig ett diskret väsande under drift, till skillnad från MFS-kökets och MSR XGK-kökets reaplansimitation. Båda brännarna är betydligt snabbare än MSR XGK och har dessutom reglerbar låga. Samma sak gäller i jämförelse med MFS men denna modell kan tll skillnad från MSR XGK reglera lågan.


Eftersom jag upplever att KAP-brännaren är lite enklare att hantera i ett Trangia än Explorerbrännaren skulle jag rekommendera KAP till den som vet med sig att han/hon är Trangia-it. Vill man ha flexibiliteten hos ett MSR utan reatjut och oreglerbar låga, bör man istället välja Explorer.


Om man av t. ex. viktskäl vill använda ett Optimus 70/90 istället för Trangia är det också Explorer som gäller (KAP-brännaren kan inte placeras i Optimusköket utan mycket stora modifieringar).


Måste man ha gas, gäller MFS eller separat gasbrännare. Gas fungerar dock inte särkilt bra i kyla, trots tillverkarnas höga ambitioner.


Slutligen bör det också påpekas, att KAP-brännaren visst går att köra med andra bränslen än fotogen, samt att Optimus rekommenderar fotogen till Explorerbrännaren i första hand. Summa summarum är såväl Explorer som KAP klassiska fotogenbrännare i första hand och "MultiFuel" i andra hand.


Jaha, nu blev det ännu en gång en lång utläggning om friluftskök i detta forum. Hoppas att någon fick ut något av ovanstående. Förvärm väl och glöm inte att dra åt spindeln!


Hälsar


Johan
 

[email protected] (Peter Ask)

Gäst
Samma gamla inlägg om KAP...

Detta är en lite uppdaterad version av ett inlägg som jag gjorde i detta forum för tre år sedan. Det har numera försvunnit från listan, MEN SÅ LÄTT BLIR NI INTE AV MED DET!


Jag har använt KAP-Arctic i 9 år under de mest skiftande förhållanden under alla årstider. Jag vill påstå att jag har skaffat mig en ganska gedigen erfarenhet av köket, även om mina åsikter ofta är färgade av min preferens för just detta kök. Det senare verkar dock vara mer regel än undantag i dessa sammanhang.


Först vill jag passa på att avliva några myter:


1. KAP- Arctic går bara att köra på fotogen. Fel! Jag har kört mitt kök på snart sagt alla petroleumbränslen (fotogen, tändvätska, flygbränsle, diesel, lacknafta, bilbensin, ren bensin). Allt fungerar utom sprit. Munstycket är dock inte avpassat för bensin, men det enda som händer är att effekten blir sämre. I en nödsituation går det alldeles utmärkt. Skaffar man ett Optimus bensinmunstycke (från ett 111 eller ett Explorer; kan behöva filas av lite för att passa perfekt) går köket lika bra på bensin som på fotogen.


2. Fotogenkök går inte att använda över 1800 möh. Fel! Jag har själv kört mitt kök på fotogen upp till 2300 m utan några som helst problem. Jag har även kört på högre höjder, men då använt bensin (eftersom det var det enda bränsle som fanns att tillgå). Gunnar Finn (som tillverkar köken) hävdar att de fungerar upp till 7000 m!


Nu till några kommentarer:


Effekt: KAP-Arctic har högst effekt av alla tryckkök på marknaden (eller rättare sagt de som fanns 1996. Sedan dess har det ju tillkommit bl a Primus MFS och MSR Dragonfly). Detta är ett djärvt påstående, men jag har faktiskt jämfört med flera andra kök. Med effekt menas i det här fallet kortast möjliga tid att koka upp en liter vatten när köket går för fullt. Jag har "duellerat" mot MSR Whisperlite, MSR XGK, Coleman Peak1 Component Stove, och Optimus Explorer. Inget av dessa kök kom i närheten av Arctics koktider. För tydlighetens skull kan jag påpeka att båda köken gick samtidigt under likadana förhållanden, och att de andra köken hanterades av sina ägare som har rutin på dem. Man kan dock fråga sig om det har någon praktisk betydelse om koktiden är 3,5 eller 4,5 minuter. Att köra på absoluta max drar förmodligen onödigt mycket bränsle.


Driftsäkerhet: Under mina 9 år med Arctic-köket har det ALLTID fungerat! Från +30 till -25, från höghöjd till havsstänk, i ur och skur. Jag har hört talas om att andra har haft problem, men jag har aldrig haft det. Det enda som har hänt är att brännaren under en fjälltur plötsligt inte gick att stänga av helt. Följden blev att jag fick släppa ut trycket ur tanken direkt efter varje användning. Väl hemma skickade jag brännaren till Gunnar, som konstaterade att någon lödning någonstans hade gått sönder. Jag fick en ny brännare. Arctic-kökets tolerans mot orena bränslen kan illustreras med följande berättelse: Under en månadslång expedition till Grönland använde vi flygbränsle av tvivelaktig kvalitet till köken. Kompisen som hade ett XGK hade stora problem med att munstycket sattes igen. Nästan varje dag fick han sitta och rensa det med lösa rensnålar. Mitt Arctic brann orent två gånger under hela månaden, och då var det bara att vrida upp den inbyggda rensnålen under gång.


Reservdelar: I stort sett alla delar kan köpas från KAP. Jag har dock aldrig under 9 år behövt reparera köket i fält. Det enda jag har fått byta är packningen i pumpens bottenventil (det började läcka in bränsle i pumpen), samt bränsleslangen som blev uppäten av elaka ekorrar i Alaska.


Förvärmning: Arctic måste förvärmas ordentligt, eftersom brännaren är ganska tung. Jag använder alltid sprit. Är man van vid att förvärma går det på rutin. Man kan dock bli avundsjuk på Coleman-ägaren som bara kranar på och tänder.


Stabilitet: KAP-Arctic står mycket stabilt, något som inte är fallet med många andra kök (jag tänker närmast på XGK och Explorer med trebenstödet). Dessutom är kastrullen fixerad i sidled, och kan inte glida av som på de flesta tryckkök.


Bränsleförbrukning: Detta är svårt att mäta, och jag har (ännu) inte gjort något seriöst test. Jämförelser med Whisperlite under vinterturer har dock inte visat några större skillnader.


Reglering: Arctic har ypperliga möjligheter att reglera lågan. Detta har stor betydelse om man skall laga till något mer avancerat än frystorkat, och är dessutom bra för bränsleekonomin. Reglerratten är stor så att man kan använda den även med vantar på. Explorer har samma regleringsmöjligheter, medan jag tycker att Coleman Peak 1 är något sämre i detta avseende. På MSR XGK och Whisperlite -köken är regleringen usel. Dock har ju MSR tagit sitt förnuft till fånga och skapat bättre regleringsmöjligheter på sitt Dragonfly.


Pump: Pumpen på Arctic har längre slaglängd än på de flesta andra kök, vilket gör den effektivare. Dessutom tar den väldigt bra. Optimus har plagierat pumpen på sitt Explorer, men inte gjort den lika bra.


Vikt: Arctic är tungt. Det beror på tung brännare, pump i aluminium, samt stora, tunga vindskydd. Jag tycker dock att dess fördelar i de flesta fall mer än väl uppväger den höga vikten.


Ljudnivå: Arctic susar hemtrevligt. Det är långt ifrån XGK:s mopedknatter.


Kökdebatten är oändlig. Jag hoppas att jag med detta inlägg skapat ytterligare förvirring bland prylentusiasterna i diskussionen om vilket kök som är bäst.


Peter Ask
 
Jag har införskaffat ett Optimus Polaris, hade tidigare ett KAP kök, men tyckte det var dags för en uppdatering, fördelen med Optimus Polaris är att jag kan använda bensin, fotogen, diesel, gas och med samma munstycke, sen betade jag ut hatten mot en tyst brännarhatt, som jag beställde från USA, och då blir den lika tyst som KAP köket,
glömde säga att jag har byggt om så det passar i Trangiaköket, och är mycket nöjd, effekten är på 4200 watt
 
De kök jag har använt mest är kap-arctic, svea123r, trangia, optimus 8r, optimus 111 och optimus 00.
Vad gäller effekten på köken, så har kap-arctic, optimus 111 och optimus 00 samma effekt i orginal.
Ett optimus 00 med utbytt brännare (och längre stativben) använt för snösmältning är det vassaste campingköket jag använt. Tystbrännare 208.

Uppgifter från Optimus katalog 1974. Kolumnen watt är beräknad från bränsleförbrukningen.
Kap-brännaren är en kopia av 207. Samma effekt.

optimus burners
stove fuel type kcal/h btu usage watt* katalog
optimus primus ml/h no

200/210 4127a 00 kero roarer 960 3800 250 2400 74
201/211 4128a 1 kero roarer 960 3800 250 2400 74
205 4138 5 kero hatt 960 3800 250 2400 74
206 111 kero roarer 960 3800 250 2400 74
207 4195 5r, 7 kero hatt 960 3800 250 2400 74
208 4142 kero hatt 1800 7143 460 4416 74
206b 111b petr roarer 835 3313 210 1768 74
209n 155a alco hatt 625 2480 330 1948 74
202/212 4129a 2 kero roarer 1890 7500 530 5088 74
203/213 4130a 3 kero roarer 4800 19048 1330 12768 74
203a/213a 4146a 531, 85 kero roarer 6500 25794 1950 18720 74

*watts are calculated from fuel usage
 
Trådstartare Liknande trådar Forum Inlägg Startad
NaturRasmus Erfarenheter av Hydroflask eller Urberg-termos? Friluftsmat 23
plutosmoon Någon som har erfarenhet av denna? Friluftsmat 0
såg Är det någon som har erfarenhet av spider multifuel kit Friluftsmat 4
w0rd någon som har erfarenhet av Muurikka? Friluftsmat 6
Kimkim Väska för mat/kök? Friluftsmat 9
Bondmoran Banta det kök man har? Friluftsmat 39
prospicientia Planera proviantering utan kök. Friluftsmat 33
såg Vilket kök har status Bushcraftkök Friluftsmat 24
Dan B Militär kök. Friluftsmat 11
perdans Kök till gastub med punkteringsventil Friluftsmat 0
victorborgvall Vindskydd till olika kök Friluftsmat 14
alaskaaa Måste man ha kök/varm mat? Friluftsmat 91
joel123 hur hantera olycka med gas/sprit kök Friluftsmat 14
grodanbolle Vilket lätta kök steker man bäst med? Friluftsmat 13
oskarlin Antal kök för sex personer? Friluftsmat 4
RichardXVI mat utan kök Friluftsmat 5
Janbanan9 Vilket kök! Friluftsmat 2
bopa ingen vandring utan kök Friluftsmat 0
Hilber Mat utan kök? Friluftsmat 22
såg om mat och kök som man skulle ha med sig. Friluftsmat 0
såg Kök som tar lite mindre med tid att koka på. Friluftsmat 7
KAP-kök Friluftsmat 4
realout Nytt kök från Realout Friluftsmat 4
trangia kök Friluftsmat 7
KAP Kök Friluftsmat 2
Vilket gas kök ska jag köpa? Friluftsmat 1
Stein Bräsleåtgång MSR-kök, gas, t-röd? Friluftsmat 2
pojansson KAP-kök Friluftsmat 1
SCOUT-TOBBE Vilket kök är bäst primus mfs eller Msr dragonfly ? Friluftsmat 2
Primus Base -kök? Friluftsmat 0
KAP-Artic kök Friluftsmat 4
Vad skall jag tänka på då jag väljer ett nytt kök ? Friluftsmat 8
Multifuel kök KÖPES Friluftsmat 1
eh Kök Friluftsmat 4
Farligt kök?-HJÄLP! Friluftsmat 1
vilket kök är bäst? Friluftsmat 2
Johan Msr-kök Friluftsmat 8

Liknande trådar

Logga in

Tips!