Blanda egen vintergas, teori och praktik

Henrys lag läste man om i skolan …

hur blir det vid vätskematning av gaskök? Om jag vätskematar ett kök med en flaska med 30/70 propan/butan. Kommer vätskan att vara 30/70?

(Minus propanet som ligger högst upp, troligtvis ganska lite)

Så när jag återfyller så kan jag utgå från att det är 30//70 i den halvfulla flaskan?
 
Gaserna blandar sig i vätskefas. Men vad blir trycket i bilen eller tåget på resan till lekstugan?

Jag kommer förstås inte överskrida propanhalten som rekommenderas, många tillverkare verkar stanna på 25%. Mängden gas i flaskan skall inte heller överskridas.

men vid överfyllning från två kärl till ett så vore det bra att kunna ha ett hum om fraktionerna i de halvfulla kärlen.
 

Liknande trådar


Lager på lager – klä dig rätt

Så anpassar du dina kläder till väderförhållanden och fysisk aktivitet.