Bästa vadplatser för Alep Vassjajågåsj

I somras vandrade jag i Sarek, turen började i slutet av juni med att Skarin körde oss till Sitoälvsbron. Det var blött och regnigt men snön var inget problem. Det som däremot orsakade mkt problem var regnet. När vi väl kom fram till Alep Vassjajågåsj så såg vi på direkten att detta skulle bli ett svårt vad. Hade gått den övre vägen och stod på 1000 m nivån nära intill där den mest östliga förgreningen flyter samman med resten. Där var det allt för strömt, en läskig snölega låg kvar över vattendraget nedströms där allt flyter samman.

Jag vet att den går att korsa nere i dalen, men hur gör man på den här nivån? Hur långt ned måste man ta sig för att kunna vada. Kan tillägga att vi tog oss via Vassjavagge bort till Sitojaure och fortsatte vår vandring där. På vägen låg vi stilla i tältet i två dygn för att det regnade så mkt. Är mkt tacksam för svar om var jåkken enklast vadas.
 
Vadning Alep Vássjájågåsj

Jag har vadat Alep Vássjájågåsj tre ggr.
Första gången gick jag uppåt men vände - det blev lite väl brant. På 1000-metersnivån var jag aldrig och där skulle jag nog aldrig vada av risk för stenkulor och att bli dragen ned i forsen och bli blåslagen. Vi vadade utan problem.
Andra gången hade det regnat flera dagar och jåkken hade en kraftig vattenföring. Jag tror inte det är en vettig ide att vada A. V. på annan plats än nere i dalen efter fförgreningen där det är planare och jokken breder ut sig i björkskogen. Även övergång där är jobbig vid blött väder. När jag gick över den gången, blev vi tvungna att skicka över en man med lina först. Vi stod högre upp i en krök och säkrade honom med stagning där han tog sig över på ett relativt brett ställe - utan packning och med två stavar naturligtvis och med oss som tredje punkt. Sedan riggade vi linan mellan stadiga fästpunkter på det bredaste stället, lade en ögla runt linan och drog över packningarna, säkrade därefter den som skulle gå över med en ögla, så att om han tappade greppet om linan inte skulle åka med i forsen och tog oss därmed över. Det hela tog sin tid, men det var väl värt. Det är lätt att underskatta kraften i jåkkar. Det gick åt mycket lina!
Den tredje gången var det torrväder. Inga svårigheter att vada.
Sammanfattningsvis så är det min övertygelse att ska man gå över A.V. så ska man göra det där nere där jåkken delat sig och brett ut sig - inte däruppe i ravinen där risk för stenkulor och sönderslagning är större - trots att det sannolikt finns mer vatten i jåkken där nere.
Som kuriositet kan jag nämna att det året gick vi på niporna i Rapaselet . Vattenföringen var utomordentligt låg. Allt gick som en dans utom när vi skulle över dom små och oansenliga småjåkkarna som såg ut att man skulle kunna hoppa över. De är djupa nog att drunkna i! En varning att inte hoppa, är befogad. Lugnt men djupt - med packning kan det vara direkt hälsovådligt att ramla i! En av oss hoppade med tråkigt resultat. Det är lätt att missbedöma avstånd när man hoppar med ryggsäck.
Leif Vajmo

PS Kör gamle Skarin fortfarande upp till Sitoedno? DS
 
Nyfiken på ert vägval

Hallå!
Har inte så mycket info att ge angående Alep Vássjájågåsj (har passerat den en gång nere i björkskogen vid stigen utan större problem). Men jag blev nyfiken på ert vägval; om ni hade kommit över jokken, vart planerade ni att gå härnäst? Det börjar att bli väldigt brant att ta sig ner i dalen, men ni hade kanske planer på att gå via Alep Basstajiegŋa eller någon kam till Basstavágge? (Fast hur var snömängden uppe på högre höjder, det var ju trots allt tidigt på säsongen?)

(Eller kan det möjligtviss vara så att du menar Lulep Vássjájågåsj?)

Känns i vilket fall som att det var rätt beslut att göra om rutten. Vid sådana ihållande regn kan så gott som alla jokkar som i vanliga fall anses som lättpasserade bli väldigt riskfyllda eller direkt livsfarliga.
 
Jag vet att den går att korsa nere i dalen, men hur gör man på den här nivån? Hur långt ned måste man ta sig för att kunna vada. Kan tillägga att vi tog oss via Vassjavagge bort till Sitojaure och fortsatte vår vandring där. På vägen låg vi stilla i tältet i två dygn för att det regnade så mkt. Är mkt tacksam för svar om var jåkken enklast vadas.

Första gången jag korsade Alep Vássjájågåsj var det nere i björkskogen, jag skulle tro på ca 700-metersnivån (dvs innan delningen). Vi hade varit uppe på ca 900 meter och tyckte som du att det såg brant och riskabelt ut. Men är det mycket vatten tror jag det blir för djupt här. Håller med Leif Vajmo om att det är bättre efter delningen i närheten av stigen.

För några år sedan såg jag att det varit ett enormt lerskred utefter den södra grenen ända ner till stigen. Risken att vara på plats det det inträffar är väl inte så stor, men när det sker kan både mark och björkskog dras med. Ligger man still pga mycket regn kan det vara värt att tänka på att inte ligga på en lutande jordsluttning som skulle kunna bli vattensjuk och släppa taget.

De där småkanalerna som Leif nämner låter som Svirja-kanalen, dvs vattnet från glaciären uppe på Svirjjatjåhkkå. Den har tre grenar strax innan den rinner ut i Rahpaädno och det är en del täta buskar att ta sig igenom samtidigt. Är det lågt vattenflöde kan man ibland enkelt gå över den gemensamma fåran precis vid utflödet vid strandkanten. Är det högre vattenflöde är det precis som Leif beskriver.
 
När jag passerade där augusti -09 var vattnet samlat i en fåra, även nere vid stigen. Tittar man på flygbilder verkar det som att kartans delning inte stämmer (längre?). Kan det vara så att fårorna har förändrats efter lerskredet du nämner?
 
När jag passerade där augusti -09 var vattnet samlat i en fåra, även nere vid stigen. Tittar man på flygbilder verkar det som att kartans delning inte stämmer (längre?). Kan det vara så att fårorna har förändrats efter lerskredet du nämner?

Intressant frågeställning! Jag har kollat på Google Earth, och där ser det ut att vara endast en aktiv fåra som någorlunda väl motsvarar fjällkartans norra fåra. Fjällkartans södra fåra verkar mycket riktig vara torr.

När jag passerade här 2011 var denna aktiva fåra bred och stenig men innehöll förvånansvärt lite vatten (enkelt att gå över i kängorna). Utmed dess södra strand hade lerskredet gått, men jag vet inte om det påverkade vattenfårorna. Kanske.

Men det fanns också en fåra norr om den breda, steniga (omkring 200 meter norr om). Den var smal och strid och for med full kraft genom björkskogen. Nätt och jämnt att vi kom över utan att ta av oss kängorna. Jag fick intrycket att denna fåra var ny (eller något eller några år gammal). På Google Earth går denna fåra faktiskt att hitta, men det är inte tydligt var den grenar av från den gemensamma fåran uppströms.

Så jag tror du har rätt, det har skett en förändring av fårornas lopp. Kartan stämmer inte riktigt.
 
Nu har jag studerat Google:s flygbild (från 2008) igen och jag tror nu att huvudfåran (den breda fåran) är den södra fåran på kartan. Småkrökarna stämmer ganska exakt med kartan. Dock med den stora skillnaden att denna fåra, ca 300m ovanför Ráhpaädno, har tagit en ny riktning och mynnar ca 300m norr om där den mynnar på kartan. Den gamla fåran som går enligt kartan syns bra på flygbilden också. Strax söder om denna södra fåra går den torrfåra som vi båda har stött på. Den syns tydligt på flygbilden men är inte utsatt på kartan. Den norra, som du beskriver strida fåran, motsvarar då den norra fåran på kartan.

När jag passerade 2009 kom vi ner från kalfjället och under skogspassagens nedre del följde vi jokken. Där uppe var ett vad inte att tänka på. Vi gick delvis i torrfåran eftersom där var mindre snårigt. När vi kom ner till stigen vadade vi och det var en strid ström med vatten till knäna. Full koncentration krävdes men det var inte ogörligt besvärligt. Säkert fanns den nordliga fåran även då men den kan inte ha varit särskilt besvärlig eftersom jag inte har något minne av den.

Om man jämför med din beskrivning från två år senare kan man misstänka att den norra fåran nu har erövrat en större andel av flödet.
 
Nu har jag studerat Google:s flygbild (från 2008) igen och jag tror nu att huvudfåran (den breda fåran) är den södra fåran på kartan. ................................................................

När jag passerade 2009 kom vi ner från kalfjället och under skogspassagens nedre del följde vi jokken. Där uppe var ett vad inte att tänka på. Vi gick delvis i torrfåran eftersom där var mindre snårigt. När vi kom ner till stigen vadade vi och det var en strid ström med vatten till knäna. Full koncentration krävdes men det var inte ogörligt besvärligt. Säkert fanns den nordliga fåran även då men den kan inte ha varit särskilt besvärlig eftersom jag inte har något minne av den.

Om man jämför med din beskrivning från två år senare kan man misstänka att den norra fåran nu har erövrat en större andel av flödet.

Detta stämmer i stort med min passage 2010. Jag gick över ungefär vid stigen, kanske c:a 10m norr om stigen. Vattennivåerna skiftar ju och jag tyckte inte att det var besvärligt.
Jag har heller inte något minne av den norra fåran, mer än att det var en "slaskig" passage straxt efter vadet .
 
Nu har jag studerat Google:s flygbild (från 2008) igen och jag tror nu att huvudfåran (den breda fåran) är den södra fåran på kartan. Småkrökarna stämmer ganska exakt med kartan. Dock med den stora skillnaden att denna fåra, ca 300m ovanför Ráhpaädno, har tagit en ny riktning och mynnar ca 300m norr om där den mynnar på kartan.

Hm, lite besvärligt att diskutera utan karta ;-). Om man utgår från fjällkartans delning av jokken till en norra och en södra fåra så ser det ut som Googles breda ljusa fåra till att börja med är den södra på fjällkartan (så där håller jag med dig). Men ca 300 meter innan utloppet i Rahpaädno gör den en kraftig krök norrut och faller in i fjällkartans norra fåra. Utloppet tycker jag motsvarar utloppet av fjällkartans norra fåra (ungefär mitt för den stora gräsklädda sandreveln i Rahpaädno). Här är vi kanske inte eniga?

Den norra, som du beskriver strida fåran, motsvarar då den norra fåran på kartan.

Ja och nej. Det skulle då kunna vara i dess första del där den grenar sig från den gemensamma fåran (en förgrening som jag inte sett själv). Men jag uppfattade den som rinnande norr om fjällkartans norra fåra när den närmade sig utloppet i Rahpaädno. Och jag misstänker nu att den var alldeles ny 2011 och att den därför inte finns med på 2008 års karta i Google. Och naturligtvis inte heller på fjällkartan. Det var ingen ordentligt uppkörd fåra utan det strömmande helt enkelt en strid flod vatten genom björkskogen. (Skulle vara intressant att se vad som hänt efter 2011.)

Säkert fanns den nordliga fåran även då men den kan inte ha varit särskilt besvärlig eftersom jag inte har något minne av den.

Nej, jag misstänker alltså att den inte gjorde det. Åtminstone att den inte fått den funktion som den hade när jag passerade den. Och då går det förstås inte att ha något minne av den! ;-)
 
Detta stämmer i stort med min passage 2010. Jag gick över ungefär vid stigen, kanske c:a 10m norr om stigen. Vattennivåerna skiftar ju och jag tyckte inte att det var besvärligt.
Jag har heller inte något minne av den norra fåran, mer än att det var en "slaskig" passage straxt efter vadet .

Bara för att reda ut begreppen med fårorna så måste jag fråga: Var denna fåra bred och stenig och såg ut att vara en gammal, väl inkörd fåra?
 
Bara för att reda ut begreppen med fårorna så måste jag fråga: Var denna fåra bred och stenig och såg ut att vara en gammal, väl inkörd fåra?

Den fåran jag vadade såg ut att vara en "väl inkörd fåra".
Den norra fåran, som jag inte upplevde som en fåra, var mer att likna vid en vattensjuk passage av ett smalt område med videsnår.
 
...
Men ca 300 meter innan utloppet i Rahpaädno gör den en kraftig krök norrut och faller in i fjällkartans norra fåra. Utloppet tycker jag motsvarar utloppet av fjällkartans norra fåra (ungefär mitt för den stora gräsklädda sandreveln i Rahpaädno). Här är vi kanske inte eniga?
Nej inte riktigt. För att krångla till det ytterligare ser det ut som att den fåran som motsvarar kartans norra fåra förgrenar sig ytterligare. Jag har fjällkartan som ett lager i Google Earth och kartan stämmer ganska exakt med sjöar, m.m. runtomkring så låt oss förutsätta att den inte har hamnat förskjutet åt något håll. Jag ritade av fårorna från kartan på flygfotot, se bild.
Ja och nej. Det skulle då kunna vara i dess första del där den grenar sig från den gemensamma fåran (en förgrening som jag inte sett själv). Men jag uppfattade den som rinnande norr om fjällkartans norra fåra när den närmade sig utloppet i Rahpaädno. Och jag misstänker nu att den var alldeles ny 2011 och att den därför inte finns med på 2008 års karta i Google. Och naturligtvis inte heller på fjällkartan. Det var ingen ordentligt uppkörd fåra utan det strömmande helt enkelt en strid flod vatten genom björkskogen. (Skulle vara intressant att se vad som hänt efter 2011.)
Ok, tack för klargörandet! Då är jag nog helt och hållet med på ditt resonemang tror jag. Ja, vore kul om någon har en färskare rapport därifrån!
 

Bilagor

  • a_vassjaj.jpg
    a_vassjaj.jpg
    106.3 KB · Visningar: 810
Liknande trådar
Trådstartare Titel Forum Svar Datum
nicko_ Bästa glaciärupplevelsen/isbräckan i Sulitjelma-området? Fjällvandring 3
HansLöfgren Bästa friluftskartan Fjällvandring 2
Kvark Bästa tältplatsen, Rapadalen Fjällvandring 9
lorenzr Bästa stuga i Rogenområdet? Fjällvandring 8
JTTTOTW Sareks bästa leder, fungerar min karta? Fjällvandring 36
fowwe Bästa vägval mellan Darreluoppalstugorna och Silbbatjåhkkå? Fjällvandring 5
Cobblepot Vandra i Jämtlandsfjällen-Bästa tiden? Fjällvandring 11
Kierkai Bästa stället att börja Jämtlandtriangeln? Fjällvandring 8
Sandnes94 Bästa vägen till Rapadalen Fjällvandring 25
saraabeiramar Bästa vandringsleder i Sverige och Norge? Fjällvandring 7
Valpish Bästa leden i Jämtland för nybörjare? Fjällvandring 9
Glännman Bästa höstvecka för Muddus? Fjällvandring 12
nicko_ Era bästa tips och turförslag för jämtlandsfjällen Fjällvandring 11
Ceres Bästa led Tänndalen? Fjällvandring 0
emil. Bästa lösningen för vadning i Sarek? Fjällvandring 19
Melhike Bästa köket för vandring? Fjällvandring 7
Fantomax Bästa vinter/skidorten sommartid? Fjällvandring 3
LassePappa bästa skaljacka för fjäll o skog Fjällvandring 37
Fantomax Bästa utgångspunkt för vackra dagsturer Fjällvandring 1
Dr Who Bästa väg mellan Växjö-Storulvån? Fjällvandring 5
rottemark Bästa karta Abisko Fjällvandring 6
Alge Bästa bilvägen från Jönköping till Enafors ? Fjällvandring 9
Patrik-78 Bästa myggmedel? Fjällvandring 35
aandr55 Bästa vägen in i Sarek från Kvikkjokk Fjällvandring 10
gegga moya kebnekaise i vinter, när är dom bästa förhållandena? Fjällvandring 6
Emadam Tips bästa regnstället Fjällvandring 2
nnn.sthlm Abisko/ Keb bästa turen? Fjällvandring 11
ilisen Bästa färdvägen Sarek? Fjällvandring 4
hubbex Bästa tiden på året för vandring Fjällvandring 4
tassemark Hur skildrar man på bästa sätt sin fjällupplevelse? Fjällvandring 9
-vickan- Bästa månaden för Galdöpiggen / Jotunheim ( Norge Fjällvandring 2
orren86 Bästa topptursområdena i Norge? Fjällvandring 11
Magdafjäll Bästa vandringen i Sarek ? Fjällvandring 10
Traneving Hur ska bästa möjliga vandringsled se ut? Fjällvandring 45
jonasj Bästa bilväg Lund - Spiterstulen (Jotunheimen)? Fjällvandring 3
Joakim Ambrosson Bästa massiven/områdena Fjällvandring 9
magkar80 Bästa turen kring Storulvån! Fjällvandring 11
en kollega ge mig din bästa 5dagars tur Fjällvandring 9
oskarlin bästa vägen Akkastugorna-Ruohtesvagge Fjällvandring 11
haiwa Bästa Helags! Fjällvandring 2
Legerstam Bästa resväg till Helags Fjällvandring 4
JonathanW Bästa vägen från Kaskavagge till Tarfala? Fjällvandring 5
Boludo Bästa vandringsstaven? Fjällvandring 3
Silvio VILKEN ÄR DEN BÄSTA ÖVERLEVNADSBOKEN Fjällvandring 12
orren86 Bästa fottejpen? Fjällvandring 19
friskjohan Bästa vägen till keb från söder Fjällvandring 5
Avslzyx Bästa vägen till norr om Äphar; vada Pierikjåkkå? Fjällvandring 4
HELS Sarek: Bästa vägen mellan Aktse - Ruohtesvágge Fjällvandring 6
gåsen Bästa tiden för Kebnekaise Fjällvandring 2
Labben Bästa vägen in i Sarek Fjällvandring 1

Liknande trådar


Fjälledarens tips: Så packar du lätt och når längre

Ibland får man ut mer av naturupplevelser när man tar ut svängarna. Fjälledaren Oskar berättar hur han hittar en större frihetskänsla utomhus.