300 ungdomar som deltagit i Svenska turistföreningens sommarprojekt