Vilda djur Fåglar, Varg, Hare?

Svara
 
Ämnesverktyg Betygsätt ämne Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2012-09-27, 10:32
jonken jonken är inte uppkopplad
 
Inlägg: 243
Är vargen värd risken och den otroliga summan om det går snett ??

Jag är skeptisk till varg för att den till stor del inskränker möjligheten att jaga med löshund. Detta är en annan och mycket värre inskränkning för mig, min familj och hela den delen av sveriges befolkning som tycker om att vistas ute i naturen. I dessa banor har jag inte tänkt tidigare. Vad medför den tänkta "vargkorridoren" som finsk/ryska vargar fritt skall använda genom sverige för att förbättra genpolen. Om nu dessa vargar till två tredjedelar bär på bandmask som vetrinären Hans boström skriver blir problemet gigantiskt !!

Dvärgbandmasken större än vargen!?

Tankar av Gunnar Glöersen


"En lyckad lockmorgon Foto: Gunnar Glöersen"

De senaste veckornas morgnar och kvällar har jag ägnat åt rävjakt. Inte primärt för att samla in rävar till SVA utan för att lockjakt på räv är förbaskat roligt. Dessutom är det en jaktform som gör att jag inte behöver sitta stilla på samma pass i flera timmar. Stillasittande får jag nog av på jobbet. De rävar jag fällt har jag givetvis, precis som så många andra, skickat till SVA för att analysera om de har dvärgbandmask. SVA har nu fått in över 3000 rävar på 6 veckor! Ingen annan organisation kan genomföra samma sak som Svenska Jägareförbundet gjort på så kort tid.
Rävens dvärgbandmask kan bli ett enormt problem om den får fäste i Sverige. Vårt traditionella sätt att bruka naturen försvåras och det självklara, att stoppa blåbär direkt i munnen under skogspromenaden eller bockjakten blir ett minne blott. Jag menar att det är självklart att jakttiden på räv omedelbart borde färlängas, åtminstone i det område där masken hittats.
Som så många andra viktiga frågor kring viltförvaltning försöker vissa göra rävens dvärgbandmask till en fråga om vargens vara eller inte vara. Vargkramare raljerar över oron för dvärgbandmask och förringar problemet, enbart för att de är rädda att frågan skall få återverkningar på acceptansen för varg. Nollvisionärerna gör tvärt om. De använder masken till att motivera utrotning av vargen i Sverige.
Frågan om dvärgbandmasken är alltför viktig för att bli en fråga om för eller emot varg. Sverige kan vara fritt från både vargens och rävens dvärgbandmask även om det finns varg.
Däremot bör samhället ta frågan om vargens dvärgbandmask på större allvar än idag. Inte heller den masken behöver innebära utrotning av varg. Men om vi däremot får in vargens dvärgbandmask till Sverige finns bara ett sätt att bli av med den, nämligen utrotning av varg. Det är något som alla som propagerar för en stor sammanhängande vargstam österut borde fundera över. När vi träffade Carlgren för en tid sedan lovade han att låta genomlysa mask frågan. Tyvärr verkar ”EU spöket” ha fått honom att avstå.
Om vi vill ha ett dvärgbandmaskfritt Sverige med varg kan inte okontrollerad naturlig invandring tillåtas. Det är annars bara en tidsfråga innan vargens dvärgbandmask också finns här. Hur allmänhetens acceptans för varg skulle påverkas om de vet att smultronen på ett strå och munnen full med blåbär inte längre är en del av naturupplevelsen kan man fundera över. Domen mot dem som valt att inte stoppa masken kan bli hård. Som en representant för Jordbruksverket sa, ”det kan vara en liten risk, men med enorma konsekvenser.”
Det är skillnad på vargens och rävens dvärgbandmask. Båda är aktuella just nu. Låt inte debatten om maskarna tas över av nollvisionärer och vargkramare! De är just nu ett hot mot vårt sätt att nyttja naturen. Extremisterna borde ställas i skamvrån för evigt.

Hans Boström har verkat som distriksveterinär i Örebro län i över 30 år. Han är pensionerad men har ännu uppdraget som ansvarig för alla märkningar av vargar i Sverige. Han fick uppdraget under 2010 års säsong, då den ordinarie veterinären fick förhinder. Hans Boström har i ett officiellt brev till flera olika myndigheter uppmärksammat att det inte finns någon undersökning om huruvida de svenska vargarna är bärare av bandmask.
Så här lyder hans brev:

Undertecknad, ansvarig veterinär för vargmärkningen i Sverige i år, vill med detta brev göra er uppmärksam på det förhållandet, att vi inte har en aning om huruvida vargstammen är nedsmittad med vargens bandmask. Det har över huvud taget inte gjorts något seriöst försök att fastställa om vargarna är fria från denna parasit sedan vargarna började vandra in i Sverige för 30 år sedan.
SVA som har ansvaret för detta, har endast utfört enstaka undersökningar under de decennier som gått. Min absoluta övertygelse är att man borde ha haft stenkoll på detta från det den första vargen vandrade in.

Drabbar människan
Bandmasken, Echinococcus Granulosus orsakar en sjukdom som drabbar även människan om man får i sig äggen från en nedsmittad natur till exempel via bär eller svamp. Sjukdomen är inte bara anmälningspliktig utan också kopplad till en smittspårningsskyldighet.
Naturen blir smittad från vargarnas avföring. Äggen, som finns på vegetationen, kommer sedan in i älgar och även i människor. I älgen och människan utvecklas cystor, som långsamt utvecklas under kanske tio år eller mer.
Cystorna kan sätta sig i alla organ, men främst i lever och lungor. Råkar de hamna i till exempel hjärnan, kan de orsaka människans död. När vargarna sedan äter upp älgen med cystorna bildas vuxna maskar i vargen. Cirkeln är sluten.

Inga skyddskläder
I Sverige har vargforskarna och fältpersonalen som hanterat vargarna förmodligen varit övertygade om att vargarna inte var bärare av parasiten. Troligen har Naturvårdsverket och kanske även riksdagsmännen fått den uppfattningen från SVA. Därför har de som hanterat vargarna har gjort detta utan att använda skyddskläder.
Detta även när man hanterade till exempel den hanvarg som för ett par år sedan vandrade in från Ryssland/Finland. Samtidigt vet vi, att av de vargar som undersökts på den finska sidan, har nästan samtliga varit bärare av parasiten. På sina håll har en tredjedel till en femtedel av älgarna i Finland cystor.

Handskar och overall
Jag kommer framöver att själv använda handskar och overall vid hanteringen av vargar. Likaså kommer jag att tvätta mig grundligt efter avslutat arbete. Sex månader efter årets märkningar kommer jag att låta göra en serologisk undersökning av mitt blod. Denna kommer jag sedan att upprepa en gång årligen i några
år. Jag har rekommenderat samtliga tjänstemän som hanterat vargar genom åren, att genomgå motsvarande undersökning.
Jag har också meddelat Naturvårdsverket att jag har för avsikt att avmaska alla vargar i Galvenreviret
vid eventuella märkningar, fram tills det är klarlagt huruvida vi har smittan. Tyvärr är en enstaka avmaskning inte hundraprocentigt effektiv. Men jag vill i alla fall ha gott samvete och veta att jag gjort allt vad jag kan för att minimera risken för nedsmittning av svensk natur.

Avråda från svampplockning
Jag anser också, att man bör avråda från bärplockning och svampplockning i vargreviren tills vidare. Kommersiell sådan bör förbjudas där. Det är sant att man genom upphettning kan avdöda alla parasitägg, men svampen och bären ska ju plockas först.
Alla hundägare i vargreviren bör absolut avmaska sina hundar, om dessa har utfodrats med rått kött eller slaktrester.

Anmält till myndigheter
Jag har den 24 februari anmält situationen till Naturvårdsverket, Smittskyddsenheten och Jordbruksverket. På SVA pågår nu en undersökning av de vargar som skjutits under årets början. Även om denna undersökning inte hittar några parasitägg så anser jag inte att det räcker. Så var till exempel vargarna i Galven, där den ryske vargen finns, fredade under jakten, så ingen varg därifrån finns med i undersökningen.
Det krävs en ordentlig kartläggning av läget i alla vargrevir.

Går inte att undvika
SVA tycks anse att bara för att vi inte har hittat cystor på älgar så finns inte parasiten. Här vill jag peka på två saker. För det första tas i princip inga organ från älgar tillvara för undersökning. De blir kvar i skogen där de skjutits. För det andra hittade man i Finland den första nedsmittade älgen 2001 och i dag, nio år senare, är älgstammen på sina håll helt nedsmittad.
Vi är nu i ett läge, där vi planerar för att flytta in vargar från öst. Då en enstaka behandling inte är tillräcklig, eftersom inget preparat tar död på äggen, måste vargarna i åtminstone någon vecka förvaras, tills de är skapligt fria. Helt fria kan vi nog aldrig få dem.
På sikt går det nog inte att undvika att vi får in denna parasit men vi måste dock göra allt vad vi kan för att fördröja den dag då våra älgar blir lika nedsmittade som i Finland.

Hans Boström
Ansvarig veterinär vid årets vargmärkning i Sverige (2010).

Tillbaka upp
Svara med citat
  #2  
Gammal 2012-09-27, 11:30
Ayrin Ayrin är inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 580
Skrämmande läsning, och framförallt det faktum att man inte hört ett ord om detta i media gör ju att man blir än mer mörkrädd. Verkar inte som att det tas på allvar?
Svara med citat
  #3  
Gammal 2012-09-27, 12:07
joask202 joask202 är inte uppkopplad
 
Inlägg: 2 555
Smittskyddsinstitutet om Echinococcus granulosus

Sjukdomsinformation om hundens dvärgbandmask Echinococcus granulosus
Andra benämningar: blåsmasksjuka, cystisk echinokockos, unilokulär hydatidos

Echinokockos är en parasitsjukdom orsakad av dvärgbandmask. Det finns olika typer av dvärgbandmaskar med delvis olika värddjur och sjukdomsbild hos människa. Echinokockos orsakad av hundens dvärgbandmask Echinococcus granulosus var tidigare ganska vanlig i norra Skandinavien och hade här en koppling till rennäringen. Åtgärder har vidtagits för att eliminera smittan och sjukdomen sprids inte längre inom Sverige. Fall upptäcks emellanåt hos personer som härstammar från områden i andra delar av världen där sjukdomen fortfarande förekommer.

Orsakande organism, smittvägar och spridning
Hundens dvärgbandmask har framförallt hund som huvudvärddjur och förekommer i större delen av världen där hundar hålls som valldjur för får och ren. Dvärgbandmasken sitter hos hundar fast i tarmväggen. Infekterade hundar uppvisar inga symtom men utsöndrar maskägg via avföringen. Äggen sväljs av djur som betar på mark förorenad med hundspillning från infekterade hundar (till exempel får, get, nötkreatur, häst och ren). Dessa djur agerar mellanvärd för masken. När en mellanvärd svalt maskägg kläcks de och utvecklas till larver som tar sig från tarmen via blodbanan till olika organ, framförallt levern, där de kapslar in sig i en blåsa. Larverna kan leva i åratal inuti en sådan blåsa. Om hundar sedan får äta inälvor från infekterade djur sluts cirkeln då hunden får i sig larverna som kan utvecklas till nya maskar.

Äggen från hundens dvärgbandmask är mycket kyltåliga och kan leva länge i det fria med bibehållen smittsamhet. De tål inte kokning.

Människor kan smittas om de sväljer maskägg.

Inkubationstiden varierar från månader till flera år.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik
Infektion hos människa med hundens dvärgbandmask kan leda till att parasiten får fäste företrädesvis i levern och lungor där den bildar inkapslade cystor som innehåller maskens larver. Sjukdomen kan dock förekomma i kroppens alla organ och vävnader. Då cystorna utvecklas långsamt kan det dröja många år innan symtom uppträder. Dessa betingas i regel av det tryck som cystan åstadkommer på sin omgivning, till exempel gallstensliknande symtom om cystan är lokaliserad till levern. Vid infektion med E. granulosus är cystorna i regel välavgränsade, men cystorna kan spontant brista, vilket kan vara förödande eftersom detta kan orsaka en spridning sjukdomen och också en akut allergisk reaktion.

Behandlingen är kirurgisk, men ofta behandlar man med läkemedel dessförinnan för att försöka döda cystinnehållet.

Vid misstanke om infektion med hundens dvärgbandmask kan diagnos ställas med hjälp av typiska fynd på ultraljud/röntgen i kombination med att patienten har antikroppar mot parasiten i sitt blod. Diagnosen kan bekräftas genom mikroskopisk undersökning av cystinnehåll.

Allmänt förebyggande åtgärder
Echinokockinfektioner på grund av hundens dvärgbandmask har nästan utrotats från Nordkalotten genom att man inom rennäringen destruerar eller gräver ner de slaktade djurens inre organ i stället för att använda dessa till hundmat.

Vid resa till områden där hundens dvärgbandmask förekommer bör man tänka på att tvätta händerna efter kontakt med vallhundar. Hundar som varit med under utlandsresa ska avmaskas enligt gällande regler inför inresa till Sverige.
Något vaccin mot infektion med hundens dvärgbandmask finns ej.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott
Infektion hos människa med hundens dvärgbandmask är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom under benämningen Echinokockinfektion.Statistik för echinokockinfektioner i Sverige
Svara med citat
  #4  
Gammal 2012-09-27, 15:27
MartinP666 MartinP666 är inte uppkopplad
 
Inlägg: 1
Att Gunnar Glöersen använder ord som "vargkramare" gör att det är ganska svårt att ta honom på allvar.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2012-09-27, 15:51
supergeten supergeten är inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 255
Citat:
Ursprungligen postat av MartinP666 Visa inlägg
Att Gunnar Glöersen använder ord som "vargkramare" gör att det är ganska svårt att ta honom på allvar.

Låt inte debatten om maskarna tas över av nollvisionärer och vargkramare!

Han beskriver ju här alltså de två ytterligheterna. Hade han skrivit "vargförespråkare" så hade det blivit helt missvisande.
Jag utgår ifrån att man kan förespråka varg samtidigt som man kan se problem både vad gäller dvärgbandmask och fårdrift.Skulle hans scenario stämma så är nog det minsta bekymret ordvalen. Då handlar det om en katastrof, skapad under "den biologiska mångfaldens" flagg.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2012-09-27, 16:19
joask202 joask202 är inte uppkopplad
 
Inlägg: 2 555
Citat:
Ursprungligen postat av MartinP666 Visa inlägg
Att Gunnar Glöersen använder ord som "vargkramare" gör att det är ganska svårt att ta honom på allvar.
Ja han representerar Svenska jägareförbundet så man får ta vad han säger med en stor nypa salt.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2012-09-27, 16:25
jonken jonken är inte uppkopplad
 
Inlägg: 243
Citat:
Ursprungligen postat av MartinP666 Visa inlägg
Att Gunnar Glöersen använder ord som "vargkramare" gör att det är ganska svårt att ta honom på allvar.
Det hade jag ju kunnat ta bort. Men, om Du är snäll och bortser i från det. Se de fakta som finns och fundera på om Du tycker det är värt att offra bär, svamp, älgkött och en ganska stor del av friheten?
Svara med citat
  #8  
Gammal 2012-09-27, 18:24
supergeten supergeten är inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 255
Citat:
Ursprungligen postat av joask202 Visa inlägg
Ja han representerar Svenska jägareförbundet så man får ta vad han säger med en stor nypa salt.
Ja, Sveriges natur har verkligen vunnit mycket på att de som hatar jakt har vunnit mer mark. Fårdrift upphör, vargar strövar runt inne i samhällen (vilket vilda vargar aldrig gör, men ändå är helt naturligt, enligt experterna...) och nu får vi kanske snart sluta plocka svamp och bär.

Den sidan känns verkligen seriös, kunnig och något att lyssna på.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2012-09-27, 18:35
supergeten supergeten är inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 255
Rovdjursexperten Olof Liberg säger nu som det är, apropå alla vargar inne i bebyggelse:

– Vi har inte haft några attacker från frilevande varg på människor i Skandinavien i modern tid. Men utomlands är erfarenheten att det kan vara början till en attack när en varg blir oskygg. Den märker att det inte är någon fara och det ingår i en process där den blir mer och mer närgången, säger Liberg


Detta sägs alltså efter de senaste rapporterna om en varg mitt inne i centrala Filipstad.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2012-09-27, 18:55
joask202 joask202 är inte uppkopplad
 
Inlägg: 2 555
Mårdhund som värddjur

Mårdhund i Sverige
Mårdhund är ett hunddjur som ännu är sällsynt i Sverige. Mårdhunden har kommit till Sverige via Finland, dit mårdhunden invandrat från Ryssland.

Mårdhunden är en så kallad invasiv art, en art som sprider sig från sitt ursprungliga område till nya områden där den inte har några naturliga fiender. I den nya livsmiljön kan de snabbt etablera sig och bilda stora populationer. Mårdhunden äter stora mängder bytesdjur som fåglar och groddjur. I områden med många mårdhundar kan därför fågellivet och groddjuren bli hotade.

Mårdhunden är internationellt sett en stor spridare av smittor som rabies, rävens dvärgbandmask Echinococcus multilocularis och hundens dvärgbandmask, Echinococcus granulosus. I Sverige övervakar SVA förekomsten av dvärgbandmask hos vilt. I det arbetet har SVA undersökt mårdhundar som hittills fångats in i Sverige och undersökts inom ramen för det så kallade mårdhundsprojektet. Inget av dessa djur har varit smittat med vare sig rabies eller bandmask.

I Finland bedrivs en aktiv jakt på mårdhunden för att minska risken att den bidrar till en ökad spridning av smittorna om de kommer in i Finland.


Finns massa fakta för den som vill läsa på Statens Veterinärmedicinska anstalt.
Svara med citat
  #11  
Gammal 2012-09-27, 19:05
seobserver seobserver är inte uppkopplad
 
Inlägg: 14 124
cool

Den gamla aningslösheten firar nya triumfer.
Svara med citat
  #12  
Gammal 2012-09-27, 19:15
supergeten supergeten är inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 255
USA har samma problem, dessa ord handlar om Sveriges framtid:

Montana, Idaho and Wyoming have Echinococcus granulosus (E.g.) tape worms in over 68% of the wolves with the major portion of infected wolves being less than 2 years old. In some areas as we have over 84% of the wolf population infected. Also, the wolves introduced were not properly treated for this tape worm or any of its sister species. About 36% of the Wolves have worm loads of less than 100, 17 % have loads between 100 and 1,000 and the 47% have worm loads over 1,000 with the average of these wolves having about 5,000 worms in their small intestines.

Hence, if your Government is going to inject wolves (wild canines) or hybrid wolf dogs from Russia or any other part of the world which harbors Echinococcus granulosus, multilocularis, vogeli, etc. (there are 7 species of Echinococcus), you in a Nutshell are faced with a very serious situation. By the way the wolves we had injected are identical to the wolves in eastern Russia, it sounds like you are about to get a similar wolf.

Finns lite mer läsning här:

http://lobowatch.wordpress.com ... w-spreading/

Sidan tar även upp faktumet att de ryska varghybriderna avsevärt skiljer sig vad gäller beteendemönster och aggressivitet.
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg
Visningsalternativ Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är avAlla tider är GMT +1. Klockan är nu 05:52.


 

Logga in