Sökresultat

 1. fowwe

  RT90 till WGS84 med excel

  Jag har skickat nu. /Hans
 2. fowwe

  Rennäring och fjällturism

  Eftersom vi ganska ofta hör om konflikter mellan rennäring och andra intressen så får nog många den känslan. Men i allmänhet beror dessa konflikter snarare på att det omgivande samhället expanderar sina intressen. Turismen ökar, vindkraften kräver mer mark, skogsbolagen kalhugger, nya gruvor ska...
 3. fowwe

  Rennäring och fjällturism

  Jag är, precis som norrakurva, tveksam till att en turistmärkning är meningsfullt. Samebyarnas prioritet är att värna sin renskötsel. Hur man ser på turismen i sin sameby är framför allt avhängigt av det. Att någon sameby skulle vilja framhäva sin "turistvänlighet" jämfört med andra samebyar har...
 4. fowwe

  Rennäring och fjällturism

  Men detta har ju ingen påstått. Vad det handlar om är bara att renköttet i det fallet är en del av restaurangens värdeskapande process. Så klart kan det ersättas av oxfilé om det inte finns ren att tillgå (men troligen tappar man en del kunder på det). Frågan är om vi förstått varandra. Låt...
 5. fowwe

  Rennäring och fjällturism

  Ja, det handlar om förädlingsvärde (dvs den värdeökning som sker i nästa led). De pengar som det handlar om för STF:s renmiddagar är förstås ingen stor del av just STF:s omsättning. Men renkött används av många andra restauranger och verksamheter också. En del säljs till Tyskland har jag hört...
 6. fowwe

  Rennäring och fjällturism

  När det gäller statistik och de ekonomiska aspekterna tycker jag att någonting fattas i resonemangen. Om vi nu tar STF så säljer de sina tjänster (och middagar) till slutkonsumenten. Det gör inte samebyarna, de säljer en råvara. Denna råvara ökar sedan i värde i varje led ända fram till...
 7. fowwe

  Svenska fåglar utanför Sverige

  Fåglar är kreativa och bjuder hela tiden på överraskningar. I vissa fall går det att hitta rimliga förklaringar, andra gånger är det svårare. Att klimatförändringarna leder till att sydliga fåglar breder ut sig åt norr är välkänt. Mitt intryck att det länge gått bra för stenknäcken. Att den nu...
 8. fowwe

  Länsstyrelsen i Jämtland Härjedalen säger upp STFs stugavtal

  Det jag tänkte mest på när jag skrev om renköttets förädlingskedja var restaurangbranschen. Renkött spelar nog en stor roll för restaurangerna i norr. Det är en exklusiv och efterfrågad råvara som kroggästerna är beredda att betala för.
 9. fowwe

  Länsstyrelsen i Jämtland Härjedalen säger upp STFs stugavtal

  Vad jag ville säga är att det gäller att vara tydlig, vilket inte alltid sker i debatter. Ibland får jag intrycket av att när någon nämner en siffra så invaggas läsaren att tro att det är i jämförelse med hela befolkningen, inte bara de som arbetar. Annars håller jag med dig, det är bättre att...
 10. fowwe

  Länsstyrelsen i Jämtland Härjedalen säger upp STFs stugavtal

  Det anges ibland siffror på hur många som kan livnära sig på renskötsel, och Hanne Kjöller nämnde en ganska låg siffra i en av sina artiklar. Denna uppgift hade hon hämtat någonstans ifrån och kanske den stämmer. Men det som hon inte nämnde var om det är företag eller individer. Det skulle jag...
 11. fowwe

  Länsstyrelsen i Jämtland Härjedalen säger upp STFs stugavtal

  Renskötseln är fortfarande en traditionell sysselsättning, även om den nu delvis är moderniserad med fordon. Det är orimligt att kräva att precis allt måste ske på gammalt sätt. Men visst måste kontakten med renarna ha varit ännu större förr, på den tiden man följde nära flocken och mjölkade...
 12. fowwe

  Länsstyrelsen i Jämtland Härjedalen säger upp STFs stugavtal

  Jag håller med om mycket i den bilden. Vi har ett samhälle i expansion, och det är till stora delar en teknisk expansion. Konflikterna med rennäringen har fått mycket av denna expansion att synas och ifrågasättas. Även om renskötseln använder sig av moderna fordon så är det främst det omgivande...
 13. fowwe

  Länsstyrelsen i Jämtland Härjedalen säger upp STFs stugavtal

  Vad det främst har handlat om är väl rätten till renskötsel. Det är där kollisionen med andra intressen är störst, för om renskötsel ska vara möjlig får det inte vara en massa andra intrång. Men samhället förändras och expanderar, intrången blir allt fler. Ytligt sett ser det ut som om...
 14. fowwe

  Resa till Kvikkjokk

  Din minnesbild stämmer. I 3-bäddsvagnarna finns en sådan dusch, jag har ibland använt den. Oftast har den fungerat.
 15. fowwe

  Länsstyrelsen i Jämtland Härjedalen säger upp STFs stugavtal

  Du måste se det vidare perspektivet för att förstå vad skribenten (Elin Anna Labba) menar. Det handlar om hur en nationalstat behandlar en minoritet, något som vi har många exempel på i världen. Alla exempel naturligtvis inte identiska men med vissa gemensamma nämnare. En sådan är att staten...
 16. fowwe

  Goabrekbakte, vada Njoatsojåkken

  Vilket (eller vilka) ställen mer exakt syftar du på?
 17. fowwe

  Goabrekbakte, vada Njoatsojåkken

  Som du nu säkert förstått så är det inte helt säkert att man kan komma över Njoatsosjåhkå så långt ner. Vädret, och därmed flödesnivån, kan ställa till det. :cool:
 18. fowwe

  Goabrekbakte, vada Njoatsojåkken

  Karl-Johan, den där stålpinnen står närmare vattenfallet, faktiskt så nära att man inte tänker sig att det borde gå. Men det kan ju ha varit för mycket vatten när ni var där.
 19. fowwe

  Goabrekbakte, vada Njoatsojåkken

  Det går ofta att vada något nedströms det ställe Karl-Johan använde, precis efter det breda vattenfallet. Jag har inte behövt använda det själv, men jag har åtminstone badat där. Det har stått en järnpinne som markerar stället på västra sidan, och den står nog kvar. Ytterligare lite längre ner...
 20. fowwe

  Finns här några kikarexperter?

  För den inbitne kryssaren kan det bli många sprinterlopp och hög puls, så ditt råd kan vara värt att tänka på. En annan egenskap hos kikare med hög förstoring och liten linsöppning är att utträdespupillen blir liten. Kikaren blir svårare att skåda med och ännu värre om man är andfådd. Men för...

Sova ute en natt i månaden

Anna och Anna har hittat det bästa ”lifehacket” någonsin – och upptäckt många naturreservat i sömnen.