Sökresultat

  1. TNFlimejuice

    Sarek - Tips på rutt?

    Ett annat alt. Ett annat alternativ vi har kollat på är att istället för en rundvandring Aktse -Aktse kör vi Aktse - Suorva, antingen genom Rapadalen eller om det går att ta sig norröver och genom Basstavágge
  2. TNFlimejuice

    Sarek - Tips på rutt?

    Hej! Jag och några kamrater ska vandra i Sarek i augusti. Vi är alla rätt vana vandrare och har inga problem att klämma en bit över 20km/dag. Det vi helst av allt vill se är Rapadalen sett från Skierffe lr Nammásj, samt Basstavágge. Skissat på en rutt och undrar vad ni tycker och tänker om...