• Vi har ju bytt forum och det finns säkert en del att förbättra. Har du problem? Titta först i forumet Felrapporter om felet redan är känt. Om inte så kan du starta en ny tråd där. Har du förslag på förbättringar eller andra synpunkter så passar ett inlägg i Funktionsförslag bättre.

Sökresultat

 1. fowwe

  ”Bly i ammunition är ett ickeproblem”

  Man får väl se det som att kungsörnen har återtagit en ganska stor andel av sin tidigare population, den före 60- och 70-talen. Förutom de gifter du nämner var det på den tiden också kvicksilver vilket främst drabbade vuxna fåglar. Det har inte gått alls lika bra för kungsörnen som det gjort för...
 2. fowwe

  I spåren av Girjasdomen: Fler samebyar kräver samma rätt

  Det finns många verksamheter som får ekonomiska stöd och bidrag. Jordbruk till exempel. Nästan 60 000 svenska lantbrukare delar på närmare 10 miljarder kronor per år i EU-stöd. Det blir i snitt ca 167 000 kr per verksamhet. Man ser sällan detta (och andra stöd i samhället) nämnas. Men så fort...
 3. fowwe

  Vindkraft - en ruggig miljöförstöring.

  Håller inte med. Det Tobbe pekar på är den ohämmade användningen och där håller jag med honom. Internet i sig fyller förvisso en funktion för kommunikation, forskning mm men används i väldigt hög grad till nöjen, tidsfördriv osv (för att inte nämna ännu värre saker). Jag minns när ett företag...
 4. fowwe

  Vindkraft - en ruggig miljöförstöring.

  I DN har nu publicerats en insändare som förespråkar en stor utbyggnad av vindkraften i Sverige. 100 TWh totalt per år fram till 2040 (som jämförelse producerar vattenkraften omkring 65 TWh per år). Möjligen är artikeln låst så jag kopierar den här nedan...
 5. fowwe

  Så mycket el drar nätjättarnas serverhallar: ”Halvt kärnkraftverk”

  Tack för artikeln men svaret är ett mycket dåligt svar. För det kommer innebära att det blir lättare att svara med något liknande nästa gång elbrist hotar. Utvecklingen kan inte fortgå hur länge som helst utan frågan måste ställas: vilket slags samhälle vill vi egentligen ha? Jag citerar ut...
 6. fowwe

  Vindkraft - en ruggig miljöförstöring.

  Det är bra att forskning pågår men det är för tidigt att ta ut någon seger. Hur god säkerheten kan bli återstår att se, det blir sannolikt delade meningar om det. Danskarna gillade aldrig Barsebäcksverket och ansåg inte att det var så säkert som påstods från svenskt håll. Jag läser just nu...
 7. fowwe

  Tomater och Bananer större klimarbovar än Oxfile ?

  Jag ser att denna artikel är publicerad 2007. Det är så länge sedan att förhållandena sannolikt har ändrats på flera punkter, bland annat pga denna rapport. Sedan håller jag med dem som påpekar att det är bättre att äta säsongsprodukter under rätt säsong. Så har jag själv inte alltid gjort och...
 8. fowwe

  Stötte på vildsvin i Ralången, Aneby som höll på att simma över sjön vid fisketur.

  Har sett fyra vildsvin simma i Krankesjön i Lunds kommun. Jag skulle egentligen skåda fågel men vildsvinen stal föreställningen. De simmade förbi, och ganska nära, en liten roddbåt med fritidsfiskare som inte märkte någonting. Tror att grisarna valde vattenvägen eftersom promenad-/cykelvägen var...
 9. fowwe

  Skogsharen offer för klimatförändringarna – rödlistas

  Jag får känslan av att flera som yttrar sig i diskussionen gärna vill undvika denna beteckning. ;) Det gör däremot inte forskarvärlden. Sedan är detta med klimatförändringar inte alltid enkelt att avgöra genom egna observationer, betydligt svårare än när jägare bedömer viltbeståndet. För att slå...
 10. fowwe

  Klimatkontot

  Det finns mycket is på jorden. Om all landis skulle smälta (osannolikt inom överskådlig tid) skulle världshavens nivå stiga med 70 meter (går lätt att googla fram). Vad gäller det andra jag skrev så är här ett par länkar...
 11. fowwe

  Skogsharen offer för klimatförändringarna – rödlistas

  Jag är övertygad om att de forskare som jobbar med artinventeringar är mycket medvetna om detta.
 12. fowwe

  Klimatkontot

  Vid en global uppvärmning kommer isar och glaciärer att minska. Detta innebär att mängden smältvatten - efter en inital ökning - kommer minska eller helt försvinna, eftersom mängden is då har blivit liten (eller helt försvunnit). Då har man bara regnvattnet som förser men detta kan komma mycket...
 13. fowwe

  Skogsharen offer för klimatförändringarna – rödlistas

  Bra med påpekandet om cykler som gäller många djurarter. Det kan medföra att en art som rödlistades i en rapport tas bort i nästa (efter 5 år, alltså). Men det kan också vara så att den blir kvar, om det finns faktorer som i det långa loppet får topparna att bli lägre och/eller sällsyntare.
 14. fowwe

  Klimatkontot

  Mindre uttömmande svar från mig. Men dock svar. Det är ju välkänt att växthusgaser som CO2 och metan orsakar temperaturhöjning (därav namnet). Vi vet också att mängden koldioxid i atmosfären stadigt ökat sedan industrialismens början och nu har nått väldigt höga nivåer (400 ppm är ovanligt...
 15. fowwe

  Klimatkontot

  In absurdum? I klimatdebatten anser tydligen vissa att, innan man gör något, måste det noga bevisas att alla andra tänkbara orsaker inte kan förklara klimatförändringen. Det räcker uppenbarligen inte med risken att CO2 spelar en stor roll, inte heller att det är mycket troligt, inte ens att...
 16. fowwe

  Klimatkontot

  Om vi nöjer oss med själva den globala temperaturhöjningen (och inte vad den beror på) så har den redan nu stora följdverkningar, även om den i sig verkar obetydlig. En är att glaciärer smälter bort snabbare vilket hotar jordbruk och dricksvattenförsörjning i t ex Asien och Sydamerika. En annan...
 17. fowwe

  Klimatkontot

  Kan inte annat än hålla med, detta måste vara den enda logiska strategin. Elbilar kan förvisso sänka koldioxidökningen i luften, men så ska ju mer el till. Plus ökad mineralutvinning till batterier mm, sannolikt fler bilfabriker, utbyggd infrastruktur osv. Vi löser (kanske) ett miljöproblem men...
 18. fowwe

  Skogsharen offer för klimatförändringarna – rödlistas

  Visst är det så. De inventeringar som görs registrerar populationers förändringar mycket säkrare än genom spontana iakttagelser. Sedan är begreppet rödlistning ganska avancerat så man bör läsa på vad det innebär. En rödlistning innebär inte alltid att vem som helst kan se en minskning av arten...
 19. fowwe

  Ryggsäck på, byxorna trillar av....

  Intressant hur olika vi är. För min del fungerar avbärarbältet som en utanpåliggande livrem och håller byxorna uppe när jag går. Med ryggsäcken av så vill byxorna halka ner och jag får dra åt livremmen. Jag brukar ha byxor med hög/medelhög rygg som Fjällkjell nämner.
 20. fowwe

  Klimatkontot

  Att ifrågasätta och diskutera vetenskapliga resultat sysslar även vetenskapen med. Fast på LTH:s sida ifråga så redovisar de vad de tagit med i sin beräkning angående växtföda vs köttföda: "Inkluderar utsläpp från gödningsmedel, metan från boskap och mattransporter till återförsäljningsställen."...

Aktuellt: Produktnyheter