Sökresultat

 1. consono

  Hjälp mig välja hund

  En Lagotto kanske? Släpper inte ett hår, orkar och klarar allt du orkar, jagar bara sånt som växer under marken och är den trognaste vän man kan ha. https://lagottoklubben.se/kopa-valp/
 2. consono

  Kampen om laponia har börjat...

  Inte i något inlägg har jag skrivit något positivt om gruvbrytningen i Kallak. Man måste inte måla in sig i ett hörn innan man har diskuterat klart. Det innebär att man ser på saken ur olika håll och funderar på vilka drivkrafter som finns. Det innebär att man vrider och vänder på argument...
 3. consono

  Kampen om laponia har börjat...

  Det är ingen som har hävdat det du påstår. Bara att Kallak har blivit en symbolfråga i kampen för att få ILO 169 ratificerat och att det är dubbelmoral att köra skoter samtidigt som man är mot järnmalmsbrytning. Det vore bra med mer utvecklad sameturism. Det är andra som utvecklar turismen idag...
 4. consono

  Kampen om laponia har börjat...

  Om och i så fall hur fjällvärden ska exploateras ytterligare har diskuterats länge, men om man nu använder en turism exploatering som argument för att stoppa gruvetableringar så är det dags att gå från ord till handling. För jobben behövs. Även för samerna eftersom rennäringen lik all annan...
 5. consono

  Kampen om laponia har börjat...

  Det är nog en definitionsfråga. Att påstå att majoriteten av Jokkmokksborna aldrig lämnar samhället är nog inte riktigt sant. Den meningen är full av värderingar, dels om vad "fjällrurism" är och för vilka den ska finnas. Jag är rätt så övertygad om att Kebne skulle vara ganska lite besökt...
 6. consono

  Kampen om laponia har börjat...

  Det blir ett cirkelresonemang. Det var bara i Kallak som det fanns en kritisk massa stor nog att skapa en krusning i media. Där samlades aktivisterna och de som strider för samiskt självbestämmande över Sapmi. Det behövs nämligen en lokal opinion för att bekosta aktivisternas närvaro. Det...
 7. consono

  Kampen om laponia har börjat...

  Men då faller väl argumentet att en större turism skulle ersätta arbetstillfällena om man avstår gruvetableringar? Man behöver väl inte anställa en enda person mer bara för att turisterna eventuellt kommer att gå tätare på Kungsleden? Var skapas jobben?
 8. consono

  Kampen om laponia har börjat...

  Utan lite avvikelser från ämnet så kanske debatten hade fortsatt att handla om polisernas bevarande av det kapitalistiska systemet. Skönt att den debatten är avslutad. Jag funderar lite på hur man kan protestera mot gruvbrytningen för att den hotar traditionell rennäring samtidigt som man...
 9. consono

  Ellos rekommenderar tveksamt tält i fjällen

  Under historiens gång har nog människor vistats i fjällen med betydligt sämre tält. Det är ingen automatisk dödsdom att sova i annat än Hilleberg ;)
 10. consono

  Kampen om laponia har börjat...

  Jag förstår hur du menar. En enskild etablering kan uppstå mellan val men inte hela gruvindustrin. Vill man påverka och förändra samhället i stort så har man all tid i världen. Problemet med symbolhandlingar som Kallak är att dom tenderar att bli irrbloss. Det ger ingen varaktig förändring. Iofs...
 11. consono

  Kampen om laponia har börjat...

  Allt finns en googling bort om man vill veta. Här finns en studentavhandling som tar upp och problematiserar exakt det du också ser. http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:602291/FULLTEXT01.pdf Det är en väldigt lång process från förstudie och provborrningar tills man har en gruva i drift...
 12. consono

  Kampen om laponia har börjat...

  Det här är en länk som illustrerar det jag försöker framföra. De aktivister som finns i Kallak är där, inte primärt för den platsen, utan därför att den kan användas som en symbol. Det är inget fel med det, man får ifrågasätta det som sker och påverka vilken framtid man vill ha. Det jag inte...
 13. consono

  Kampen om laponia har börjat...

  Det som sker i Kallak ska alltså stoppa oljeborrning i Arktis? Lycka till.
 14. consono

  Kampen om laponia har börjat...

  Olyckligt ordval. "För att uppnå sitt syfte" hade varit mer rätt. Syftet är en samhällsomvandling. http://sv.wikipedia.org/wiki/Anarko-primitivism http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekoanarkism Dom har naturligtvis all rätt att tycka och föra fram sina åsikter men inte med vilka medel som helst. Det...
 15. consono

  Kampen om laponia har börjat...

  Jokkmokk har en befolkning på nästan 6000 personer. Samlingen lockade 4-500 personer. Hur många % av Jokkmokks befolkning närvarade? Utöver aktivismturisterna? På det sättet vet vi hur stort stödet lokalt är. De som var där var en stor grupp "organiserade miljöaktivister"=aktivismturister och...
 16. consono

  Kampen om laponia har börjat...

  Det är tragikomiskt hur du varje gång lyckas styrka det jag hävdar i samma inlägg där du pratar om konspirationsteorier. Om du slutar påstå att allt som händer i Kallak är polisernas fel så kanske vi rent av skulle kunna debattera fördelar och nackdelar med gruvor. Men som du skrev i ett...
 17. consono

  Kampen om laponia har börjat...

  Det finns inget glorifierande av polisen i mina inlägg. Det jag hävdar är att poliserna gör sitt jobb, precis som miljoner andra i detta landet. Sen försöker aktivisterna skapa martyrer genom att metodiskt utmana och provocera de enskilda polismännen och kvinnorna. Det gör man för att man har...
 18. consono

  Kampen om laponia har börjat...

  Du pratar om foliehatt samtidigt som du styrker det jag skriver. Allt som sker i Kallak är väl dokumenterat och tillgängligt. Jag är beredd att styrka mitt påstående om ett lugnt och metodiskt polisarbete trots provokationer. http://m.youtube.com/watch?v=YhhFdLvPinU Kan du styrka dina...
 19. consono

  Kampen om laponia har börjat...

  Ojnareskogen är ett intressant exempel eftersom både metoderna och aktivisterna är de samma. Om inte utslaget i HD hade hunnit komma så hade det blivit problem med logistiken. Det handlar till stor del om en politiskt driven aktivism som hela tiden söker konflikter med samhället och polisen...
 20. consono

  Försvunnen 3 veckor i Jämtlandsfjällen

  Polisen söker efter en mall som bygger på erfarenheter från tidigare eftersök. I detta fallet avvek den försvunna från mallen. Hur han i sin tur klarar av att vara vilse i två veckor utan att själv hitta bebyggelse är en gåta. Handlingskraft att ordna mat, dryck och skydd men inte att hitta...

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook