Nyheter > Upplev fågellivet under vandringen

Upplev fågellivet under vandringen


Gigi Sahlstrand.

Många har valt att ha sin sommarsemester på hemmaplan. Vandringar och andra naturresor i Sverige är populärt. Och det finns en hel del att upptäcka i den svenska naturen. Därför tipsar nu Swarovski Optik tillsammans med fågelskådaren Gigi Sahlstrand om olika fågelarter som du kan få span på längs fem av Sveriges vackraste vandringsleder.

– På grund av läget i världen har intresset för den svenska naturen skjutit i höjden. Vi har upplevt ett betydligt ökat intresse för fågelliv under våren, en trend som vi tror kommer att fortsätta över sommaren och hösten. Och eftersom vandring ser ut att bli en populär semesteraktivitet i sommar vill vi tipsa om det rika fågellivet som Sverige har att bjuda på längs våra vandringsleder. För oss är det viktigt att inspirera till utevistelser, för det vi bryr oss om tar vi också hand om, säger Fredrik Jonsson, vd på Swarovski Optik i Norden.

– Sverige har ett unikt fågelliv och med en bra kikare och en enkel fågelguide i packningen så kommer du upptäcka mycket mer än vad vi i vanliga fall upplever. Vill du ha bäst chans att uppleva fågellivet i trakten så är tidig morgon oslagbar och innebär oftast mer aktivitet, säger Gigi Sahlstrand, professionell fågelskådare.

Swarovski Optik och fågelskådaren Gigi tipsar:

Fåglar du kan få span på under din vandring

Bohusleden

Bohusleden är en vandringsled som börjar i Lindome i Västra Götaland och slutar i Strömstad i norra Bohuslän. Leden erbjuder varierad natur längs vackra småsjöar och genom både barr- och blandskog.

Bohuslän är hem för många olika sorters änder såsom bläsand, krickan och gräsand. Rovfåglar som bivråk är även en relativt vanlig syn i området. Faktum är att bivråken får sitt namn från dess föda som består till största delen av bin, getingar samt dess larver och puppor. Dessutom har området runt Göta älv mycket goda förutsättningar för fågelarter såsom rosenfink, kornknarr och flera arter av olika nattsångare. Vid sträckorna utmed kusten, speciellt vid friska västvindar, kan du även få syn på havsfåglar som normalt lever ute i Atlanten.

Höga Kustenleden

Leden sträcker sig mellan Hornöberget och Örnsköldsvik. Vid millennieskiftet utsågs området till ett naturvärldsarv av UNESCO på grund av den unikt höga kustlinjen som även är världens högsta. I området finns närmare 112 naturreservat med gammelskog och klapperfält.

I Skuleskogens nationalparksområde finns många fågelarter såsom en rad olika hackspettar. Det stora antalet döda eller försvagade träd i parken ger nämligen goda förutsättningar för såväl större som mindre hackspett samt gråspett. Har du tur kan du även få syn på havsörn och fiskgjuse längs kustområdet.

Kungsleden

Kungsleden är en av världens mest kända vandringsleder. Den passerar genom fyra nationalparker och sträcker sig genom växlande fjällandskap såsom alpin terräng och fjällbjörkskog.

Förutom de vackra vyerna bjuder Kungsleden även på ett rikt djur- och fågelliv. En stor del av Sveriges häckande fågelarter kan ses i Lappland. Här är det stor chans att du får syn på rovfåglar såsom kungs- och havsörn, pilgrimsfalk samt fåglar som blåhake, ljungpipare och fjällripa.

Österlenleden

Den drygt nio mil långa leden sträcker sig från Nybrostrand till Andrarum och innehåller mycket från den skånska idyllen med vackra sandstränder och lummig ädellövskog.

Österlen är hem för många fåglar. Exempelvis har rosenfinken och fältpiplärkan sitt främsta utbredningsområde i regionen. Andra vanliga fågelarter i området är trädkrypare, nötväcka och stenknäcken som även är parkens karaktärsfågel. Har du tur kan du få syn på den skygga sommargyllingen. Här finns också landets enda ”säkra” häckningslokal för kornsparv, strax nordväst om Kåseberga

Östgötaleden

Östgötaleden är ett av de längsta ledsystemen i Sverige och består av flera olika leder som till viss del sitter ihop. Även här finns en varierad natur längs lederna med slättlandskap, djupa skogar och bitvis även skärgårdsmiljö.

Det vara värt att stanna till på en höjd längs Vättern där du får utsikt över något av de många fågelskär som finns längsmed kusten. Ett fågelskär är en mindre ö som fåglar häckar på för att undvika landlevande rovdjur. En vanlig syn i området är en rad olika måsar och trutar. Har du tur kan du med en kikare få span på silltruten. Denna art har minskat i hela landet och är numera rödlistad.