Nyheter > Uppåtgående trend i antal fjällrävar 2021

Uppåtgående trend i antal fjällrävar 2021

Fotograf/Källa: Sonja Almroth

Länsstyrelsens inventering visar att 17 fjällrävskullar föddes i Västerbottensfjällen 2021. Det är en tydlig uppgång från fjolåret då bara sex fjällrävspar fick ungar i länet.

– Vi hoppas att antalet fjällämlar fortsätter att öka de kommande två åren. Fjällämlarna är fjällrävens huvudföda, och tillgången till lämmel är starkt knutet till hur många kullar som föds, berättar Malin König, ansvarig för åtgärdsprogrammen för hotade arter på Länsstyrelsen Västerbotten.

Lämmelantalet i fjällen varierar vanligen i en fyraårscykel med så kallade toppår och bottenår. 2019 var ett toppår för lämlarna och hela 27 fjällrävskullar föddes i Västerbotten. Året efter kraschade lämmelpopulationen som den brukar efter ett toppår. Det beror på att lämlarna drabbas av matbrist under hösten och vintern.

Under sådana år brukar fjällrävarna inte få några ungar alls, men med hjälp av Länsstyrelsens stödfodringar lyckades ändå sex fjällrävspar i Västerbotten få ungar 2020. Nu verkar kurvan alltså ha vänt uppåt igen, trots ett utbrott av rävskabb i södra Västerbottensfjällen tidigare i år.

Skabbläget under kontroll

I våras drabbades fjällrävar i Stekenjokk av rävskabb. Smittan kom från rödrävar som vandrat upp i fjällområdet. Länsstyrelserna i Västerbotten och Jämtland inledde snabbt medicinering vid den drabbade lyan, och det har gett resultat.

– Under sommaren har vi inte sett några nya fall av rävskabb. Bilder från viltkameror visar att fjällrävarna är friska, så medicineringen verkar ha lyckats den här gången. Obehandlad skabb kan leda till att en hel familjegrupp dör, så det är helt avgörande att medicinera, säger Sonja Almroth, naturbevakare på Länsstyrelsen.

Insats för att få bort rödräven från Stekenjokk

Länsstyrelsen Västerbotten kommer under hösten att bedriva jakt på rödräv i Stekenjokksområdet. Syftet är att skydda fjällrävarna. Förutom risk för skabbsmitta konkurrerar rödräven om föda och den kan även ta över fjällrävens lyor. Rödräven nästan dubbelt så stor som fjällräven och fysiskt överlägsen. På grund av mildare vintrar bosätter sig rödräven allt längre upp i fjälltrakterna.

Stödutfodring räddar fjällrävarna

Länsstyrelsen har sedan många år tillbaka foderautomater med hundmat kring länets fjällrävslyor. Det är ett viktigt komplement till fjällrävarnas naturliga föda, inte minst under år med få fjällämlar. Foderautomaterna är designade så att bara fjällräven kan ta sig in till hundmaten och inga andra större rovdjur.

Ökning i hela fjällkedjan

Bebislyckan höll sig inte enbart till Västerbotten. Förra året föddes totalt 36 kullar i Sverige men i år ligger de preliminära siffrorna på 60 kullar. I Norge har 46 kullar noterats. De totalt 106 valpkullarna är mycket viktiga tillskott till den starkt hotade fjällrävspopulationen.

Det finns fortfarande möjligheter att antalet kullar kan komma att justeras uppåt när de sista viltkamerorna kontrolleras under hösten.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in

Tips!