Nyheter > Tillfälligt förbud att stanna och parkera ...

Tillfälligt förbud att stanna och parkera fordon på del av Vildmarksvägen

Det kommer att vara förbjudet att stanna och parkera fordon på en del av Vildmarksvägen i Stekenjokk under perioden 6 juni till och med den 15 juli. Länsstyrelsen har fattat beslut om tillfälliga lokala föreskrifter för väg 1067.

Syftet med förbudet är att förebygga att stillastående fordon fysiskt blockerar och eller stör renarnas förflyttning och vistelse i området på det sätt som skett tidigare år.

Tillsammans med övriga informationsinsatser som görs i området ska åtgärderna bidra till att minska störningar för rennäringen.

- Vi är glada att kunna fatta det här beslutet och tror att det både ska underlätta och ge tydlighet för rennäringen såväl som för besökare. Det är under alla omständigheter viktigt att betona det egna ansvaret så att besökare verkligen använder de angivna parkeringsplatserna och även försöker sprida ut sina besök i tiden, säger landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Föreskriften innebär följande:

  • På väg 1067, mellan 2 155 meter (Stekenjokkparkeringen) och 6 922 meter (Tjåkkolaparkeringen) nordost länsgräns Jämtland, får fordon inte stannas eller parkeras.
  • Förbudet gäller inte fordon med tillstånd (anges i föreskriften vilka)
  • Förbudet gäller från den 6 juni 2021 (det datum då vägen öppnas) till den 15 juli 2021

Förbudets sträckning i tid anses motsvara den tid då behovet är som störst. Därefter förväntas antalet fordonsburna besökare och snömängd ha minskat samt att renarnas huvudsakliga förflyttning skett och att deras störningskänslighet minskat.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
2021-06-04 09:05   Niak65
Så går det när inte "folk" kan bete sig.
 
2021-06-04 11:54   avslutad_210913
Bäst de passar sig då det kryllar av "lapplisor" där uppe.
 
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in

Tips!