Nyheter > Ny statistik om skyddad natur

Ny statistik om skyddad natur


Venakärrets naturreservat, sotnätfjäril på kärrknipprot, Nora kommun, Örebro län 67,2 hektar rikkärr och kalkbarrskog.
Foto: Kjell Store, Länsstyrelsen i Örebro.

Knappt 15 procent av Sveriges land- och sötvattenarealer var formellt skyddade vid utgången av 2018. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån och Naturvårdsverket.

Den skyddade natur som tillkom under 2018 bestod till nästan 60 procent av skogsmark och 12 procent var öppen våtmark. Däremot står havsarealer för 87 procent av all ny skyddad natur sedan 2012.

- Betydande insatser för att skydda värdefull natur har skett under 2018. Trots detta är genomförandetakten för låg och Naturvårdsverkets årliga uppföljning av Sveriges nationella miljömål visar att etappmålet om skydd inte kommer att nås till 2020. Förstärkta och långsiktiga medel för formellt skydd behövs för ett fortsatt framgångsrikt arbete, säger Olle Höjer, handläggare på Naturvårdsverket.

Det permanenta formella skyddet utgjorde 14,5 procent av Sveriges land- och sötvattenarealer. Där ingår nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden, nationalstadsparken och Natura 2000. När även inomstatliga överenskommelser och tidsbestämt formellt skydd (naturvårdsavtal) inkluderas, ökar andelen till 14,9 procent.

Statistiken finns att läsa på SCB:s hemsida.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in